Voornemens partijen over veiligheid uitgaansgebied

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-07-2008
Toezicht veiligheid door politie [oefening].
foto © paul kriele, 23 april 2007 .
Afzetting uitgaanscentrum  is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
foto © gerard monté, 27 december 2006
Gemeente horeca, de politie, Basta en het Openbaar Ministerie hebben zich voorgenomen [intentieverklaring] de veiligheid in het uitgaanscentrum te bevorderen en de overlast in te perken. In die intentieverklaring zijn afspraken opgenomen over toezicht en onderlinge samenwerking [inzet politie en afspraken met horecazaken].
Aspecten die voor het uitgaansgebied – Parade, Markt, Uilenburg en Rosmalen centrum -worden genoemd zijn: drank en drugsgebruik [dronkenschap], discriminatie, overlast, afval, afvoer bezoekers middels bussen en taxi’s en de sluitingstijden.
Het in het komend najaar te ondertekenen convenant spreekt zich duidelijk uit over de ondernemers, bij wie primair de verantwoordelijkheid ligt voor de naleving van regels en wetten. De gemeente wordt expliciet als bewaker van deze afspraken genoemd.
De partners komen elk jaar voor een evaluatie bijeen.