Afsprakenlijst horeca ter verbetering ondernemersklimaat

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-01-2005 Volgende week komt het rapport uit dat de resultaten bevat van onderzoek naar regels die in strijd zijn met de horeca. Dat rapport geeft ook de oplossingen aan.
Aanleiding was het Meldpunt Strijdige Regels dat door het Ministerie van EZ een jaar geleden in het leven was geroepen. Voor de gemeente was dat op haar beurt weer aanleiding een werkgroep in te stellen die moest streven naar verbetering van het ondernemingsklimaat. Die werkgroep heeft bijv. de knelpunten in de horeca geanalyseerd en daarna oplossingen voorgesteld. Die oplossing en knelpunten staan in het genoemde rapport, dat als titel draagt : Eindrapport Werkgroep Strijdige regels Horeca ´s-Hertogenbosch. De verbeteringen hebben niet alleen betrekking op regelgeving en wetswijzigingen, ook op de gemeente en de ondernemers zelf. Daarom is er ook een Afsprakenlijst gemaakt die de betrokken partijen vrijdag 14 januari 2005 hebben ondertekend.

Inspecteur-generaal van VROM Ch P.Buijink  Jan van Son, de Bossche vice-voorzitter van Horeca Nederland.
foto's © paul kriele, 14 januari 2005.

Op de meeting waren ook betrokken partijen aanwezig, zoals de brandweer, politie en andere gemeenten. 
Jan van Son [afdeling Den Bosch Horeca Nederland] die in de rij van sprekers volgde na 'meer getalenteerde sprekers', zoals hij zei, verontschuldigde zich dat ie wel een aardig glaasje bier kon tappen en het daarom 'van papier' deed.

Van Son kijkt naar de toekomst. Daarom zijn we, ondanks het ijskastklimaat dat tussen de gemeente en de horeca nav de terrassennota en de sluitingstijden heerste, toch in gesprek gegaan.'We komen elkaar toch weer tegen . Het is noodzaak om met elkaar in gesprek te blijven, aldus de vice-voorzitter van de Bossche afdeling van Horeca Nederland. die onderstreepte bij de gesprekken resultaat gericht te willen zijn. Van Son onderstreepte de noodzaak respect voor elkaars meningen te tonen.Peters Het boek[rapport] is uit, maar nu volgt het werk

De Voorzitter van de werkgroep Jo Peters bood aan de inspecteur-generaal het eerste exemplaar van het rapport 'Strijdige regels Horeca ' s-Hertogenbosch' aan. Daarvoor toonde hij recentelijke krantenberichten over het verbod glazen te gebruiken op straat [Tilburg] of in het geheel [Eindhoven] of de boete op het uitdelen van soep : 250 euro!.

De strijdigheden zijn niet altijd onoplosbaar, aldus Peters die voorbeelden van de monumentencommissie afzette tegen die van de milieucommissie of van de brandweer [\luchtsluizen] en de milieucommissie tegen de monumentencommissie [vetputten]. 'We hoeven niet altijd de adviezen van de diverse commissies over te nemen.. Ieder moet zijn rol kunnen blijven spelen, zo zei Peters die concludeerde: Het boek [rapport] is uit, maar nu volgt nog het werk..'.
Jo Peters verhelderde dat burgemeester Rombouts het als een overwinning zou zien wanneer al die regels en vergunningen op één formulier vervat zouden kunnen worden..

Uit dank voor de behaalde resultaten en de gemeentelijke medewerking om -in dit verband van regelsturing - als pilot-project te dienen, bood de inspecteur- generaal Buijink aan de burgemeester een ets aan. De uiteindelijke ondertekening van 'de afspraken voor de verdere fase' en 'de conclusies van de eerste fase', zoals Buijnk het verwoordde.  
 

De directeur-generaal drs. Ch.P. Buijink Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van EZ sprak liever niet over tegenstrijdige regels, maar over de verschillende manieren waarop regels geïntepreteerd konden/kunnen worden. In het traject zijn - op een speciale website - 800 meldingen over knelpunten binnengekomen. Acht gemeenten namen aan dit pilotproject deel, aldus Buijink die de oplossingen van de knelpunten onder meer zocht in het meer met elkaar praten, interactie, meer begrip voor elkaar tonen.  

De meldingen gingen over interpretatieverschillen van regels van gemeentelijke diensten en rijksinspecties, communicatiegebrek en andere tekortkomingen.

Buijink: De overheid heeft tot taak te dienen waarmee hij inhaakte op een spreuk die hij in de hal van het stadhuis had waargenomen:' Men kan slechts lijden door te dienen. Buijink ,onderstreepte dat Den Bosch , als een van de acht pioniersgemeenten, zijn kansen heeft benut. Het bestuur dient ruimte te geven om vernieuwend te kunnen ondernemen. 

Tot slot tekenden de partijen Koninklijke Horeca Den Bosch en Rosmalen [Jan van Son en Joep van de Plas], gemeente [burgemeester Rombouts] , Ministerie van Economische Zaken] Ch.P. Buijink, de Voedsel en warenautoriteit [Appelman] , de arbeidsinspectie [Dick Wallenberg] de afsprakenlijst.  


Terug naar boven