Club Carrousel Karrenstraat 1 mag weer open.

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-05-2011 | Gewijzigd op: 19-05-2011
Club Carrousel mag weer open aangrenzende panden blijven-  gedwongen -dicht. De gemeente heeft  de slutingsplicht van de Carrousel op Karrenstraat 1 opgeheven, maar de sluiting van de panden Karrenstraat 3 en 5 en Tweede Korenstraatje 7, 11 en 15 (verdiepingen) tot 1 juni 2012 verlengd. Blijkbaar bevindt zich op die bovenverdiepingen van voorheen De Carlton ook de bron van de bouwkundige verzakkingen.

De Carrousel in de Karrenstraat gaat weer open.

foto © paul kriele, 16 oktober 2010.

Door uitvoering van een stutplan voor de gevels (externe veiligheid) en van een stutplan om in de panden tijdelijke voorzieningen te treffen (interne veiligheid) is n bouwkundig opzicht niet langer sprake van een onveilige situatie. Dit betekent dat de sluiting van het pand Karrenstraat 1, waarin het horecabedrijf “De Carrousel “ is gevestigd, kan worden opgeheven.

Motief achter de  opgelegde sluiting
Uit onderzoek naar de bouwkundige situatie van de panden Karrenstraat 1, 3 en 5 en Tweede Korenstraatje 7, 11 en 15 is gebleken dat deze panden ernstige constructieve gebreken vertonen. Met name het op de hoek van de Karrenstraat/Tweede Korenstraatje gelegen gedeelte bevindt zich in abominabele staat. Om calamiteiten te voorkomen zijn de onderhavige panden bij besluiten van 28 april 2011 met onmiddellijke ingang gesloten en wel tot (voorlopig) 1 juni 2011. In de vergadering van 10 mei 2011 heeft uw college deze besluiten alsnog bekrachtigd. 

Omdat er in het voornoemde stutplan (interne veiligheid) van wordt uitgegaan dat de panden Karrenstraat 3 en 5 en Tweede Korenstraatje 7,11 en 15 (verdiepingen) ook na uitvoering van dit plan niet toegankelijk zijn dient de sluiting hiervan te worden verlengd tot  -voorlopig- 1 juni 2012.