Pistache op slot tot 12-12-2008

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-09-2008 | Gewijzigd op: 14-12-2008
 

Coffeeshop Pistache op het Emmaplein.
foto © paul kriele, 19 augustus 2008.

-bericht 15 november 2008.
Recent kwam tot uiting dat omwonenden actie gaan voeren om Pistache definitief uit 't Zand te weren..
Ze hebben ervaren hoe rustig het kan zijn zonder coffeshop..

-bericht 12 septemer 2008:
Coffeeshop Pistache is vanmorgen om 10 uur door de politie op slot gedaan. Dat was een gevolg van een eerder besluit van de burgemeester nav overlast en illegale [boven de limiet van 0,5 kilo] opslag van softdrugs.  Pistache op het Emmaplein blijft dicht tot 12 december 2008.

Omdat de eigenaar in beroep ging tegen de eerder [8 juli 2008] opgelegde sluiting van 3 maanden werd de sluiting uitgesteld.

Op 2 september 2008 gaf de Commissie Beroep en Bezwaar uitsluitsel over nog een beroep dat de eigenaar indiende. De voorzieningenrechter wees dat verzoek om een voorlopige voorziening af.


bericht van Sluiting dreigt voor Pistache
De coffeeshop op het Emmaplein is een bron van overlast.** De bezoekers komen en gaan per auto en maken daarbij herrie en verkeersovertredingen. In mei werd de zaak ook nog eens gecontroleerd op drugsvoorraad. De handelsvoorraad bleek ruim boven de toegestane limiet van 0,5 kilo.  
Omdat de eigenaar juridisch in beroep ging tegen de sluiting van 3 maanden is dat uitgesteld.
Ook de Commissie Beroep en Bezwaar moet nog uitsluitsel geven over nog een beroep dat de eigenaar daar indiende.
Op ’t Zand zo bleek vorig jaar uit een Leefbaarheidsonderzoek [31 januari 2008] al dat noch de Verkadefabriek, noch de Talent Factory, maar wel veevoederfabriek de Heus en coffeeshop Pistache een bron van klachten vormen.

**Sluiting: Donderdag 5 september heeft de voorzieningenrechter bepaald dat een tijdelijke sluiting van 3 maanden niet onredelijk is.