Horecadenkteam denkt mee aan imagoverbetering

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2011

Een trio van bij de horeca betrokken ondernemers is aan de slag gegaan het imago van de stad als horecastad te bestendigen en mogelijk te versterken.
Den Bosch vele titels heeft behaald maar nog niet op horecagebied. Op instigatie van de gemeente [burgemeester Rombouts] heeft Sjef du Pont van EZ de aanpak aangezwengeld, die door Paul du Crocq, hoofd City Marketing van de gemeente, is opgepakt. Du Crocq heeft drie personen aangezocht zich voor die imagoverbetering te gaan inzetten. 
Het trio bestaat uit Peter Spanjer, Bernard Kuenen en Angelique Belgers, die ook de pr en het secretariaat verzorgt. Het team is nog vers in oprichting. Allerlei faciliteiten moeten nog ontwikkeld worden, zoals een ondersteunende bureauorganisatie. Het team heeft slechts een kleine subsidie van nog geen paar duizend euro gekregen.

Lid van de denktank, Peter Spanjer: ‘Het gaat om het goede imago van de stad te verstevigen en uit te breiden. We zijn pas bezig. Aan de hand van een kleine prospectus hebben we een eerste aanschrijving aan 15 horecaondernemers gedaan. Later volgen er meer. Dan denken we bijv. ook aan hoteliers en andere ondernemers die actief zijn op culinair gebied.
Het is zonder meer de bedoeling te gaan werken aan kwaliteitsverbetering in de horeca. Maar ook wordt gedacht aan het opzetten van ondersteunende evenementen. Met een dergelijk denktank kun je vele kanten op,’ licht Spanjer toe.
In november 2011 brengen we een eerste verslag uit aan de gemeente.