Rookverbod: Cafeetjes liggen dwars

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2008 Bossche cafeetjes gaan vanaf maandag 17 november 2008 het roken weer toestaan. Zij zien én hun klanten weglopen én geen mogelijkheid een antirookplek in te richten.
Horeca Nederland is tegen deze eenzijdige stap omdat daarmee de anderen, die dit voorbeeld niet volgen, worden achtergesteld in hun omzet, ofwel oneigenlijke concurrente...

Plaats Royaal in de Ridderstraat is een voorbeeld en ook  Cosmopoliet, Jij en Ik en  Laat Maar en andere café's in de Uilenburg  doen mee. Maar de vraag is nog hoe massaal de kleine ondernemer zich bij  deze actie aansluit en of het bij een Bosch' initiatief blijft.
 En toch: in Tilburg is zelfs al een fonds opgericht om de boetes te kunnen betalen die de kleine café's krijgen opgelegd bij een overtreding. Horeca Nederland heeft de minister Ab Klink gevraagd soepel op te treden.

Boven links: Riderstraat 19, Plaats Royaal, een van de initiatiefnemers van de actie.
Boven rechts: Kerkstraat 83  't Stiefeltje dat met zijn vierkante meters geen anti- rookcoupé kan inrichten.
Rechts: Café -restaurant de Dirigent  op Kerkstraat 38, een pijpenla.

Nederlandse café bazen komen zaterdag 29 november naar Den Haag om daar tegen het rookverbod te protesteren. Onder het motto 'Bar slecht Rookbeleid'  zingen artiesten anti- rookverbodliederen.   De kleine kroegbazen vinden het rookverbod onacceptabel. 
De wens van de horecabond is: gelijkheid én duidelijkheid, ofwel dat de minister moet  de knoop doorhakken  en een eind maken aan een  rookverbod dat niet te handhaven is en dat de kleine ondernemer nekt in zijn bestaan.