Bever zwerfsport opent op plek Rabo aan Loeffplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-06-2014 | Gewijzigd op: 11-08-2014
De sportketen Bever zwerfsport opent binnenkort een filiaal op het Burg. Loeffplein, ook wel Esplanade genaamd.  Dat is de plek waar de Rabobank zat.  De zaak gaat twee verdiepingen omvatten en krijgt ook een webwinkel om via internet bestelde spullen af te kunnen halen.

Ook het linker front van deze kopse winkelgalerij neemt Bever in gebruik.Tesamen 750 m² omvattend.Bever verwacht eind september 2014 de Bossche vestiging te kunnen openen. Den Bosch maakt na Eindhoven en Nijmegen de reeks van 40 zaken vol, maar er komen ook nog winkels in Almere en Arnhem.
zie ook de site van de Bever
 
-Links boven: Het huidige leegstaande winkelperceel voorheen Rabobank op het Burg.Loeffplein.
-Boven:Het rechter gedeelte van de Esplanade aan het Burg. Loeffplein, waar de Rabobank met kantoor en bankzaken zat.
-Links: Het linker gedeelte dat bij de nieuwe sportzaak Bever komt. Het pand heeft al uiteenlopende bestemmingen doorgemaakt
.

foto's © paul kriele, 27 oktober 2005 [r.] en 14 augustus 2007 en l-boven 3 augustus 2014.