Berichten over Burg. Loeffplein/Arena

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2008 | Gewijzigd op: 08-01-2013
Berichten mbt Burg. Loeffplein en Esplanade.
Inhoud:
Koning Koo promotion in Arena 23 april 2008.
Boekpresentatie opgravingen Burg.Loeffplein 1994-1996 9 april 2008.
Leegstand in Arena maart 2008
10 jaar Arena april 2008
Pand van Joep van Rooy in verbouwing 13 maart 2008. [Oude woonhuis van Jeroen Bosch]
Winkels vertrekken van Arena , 15 december 2007.
Opgravingen 1994-1995 in boek vervat  7 november 2007.
Gesleutel aan Arena-overkapping17 augustus 2007.
Esprit breidt uit op plek Bruna met EDC 14 augustus 2007.
Markt verruimd naar Loeffplein  5 juni 2007.
Mutaties: New Yorker en Vera Mode22 augustus 2006.
Kipling [Arena] dicht Bjorn Born [Stoa]geopend 30 januari 2006
Prijsmepper in Marktstraat -27 oktober 2005
Kunstwerken op Loeffplein/Arena
Zesde Brunawinkel open - 13 oktober 2005
Overdracht Arena archeologie- 1 april 2005
>>>>Ingebruikname Esplanade  30 maart 2001
Nieuwe Loeffplein februari 2001
Nieuwe fonteinen

Verderop:
2. Historie
3. Nieuwste luchtfoto Loeffplein/Arena
4. Arena Stoa [opening]
5. Terugkeer El Toro
6. Vijf jaar Arena/Stoa- [5 en 6 april 2003]

De Arena in zijn karakteristieke bouw.
foto © peter van gogh, 16 augustus 2005
Tien jaar Arnea gevierd met taart.
foto © paul kriel, 10 september 2008.

Koning Koo promotion in Arena
23 april 2008.
Woensdagmiddag 23 april 2008 kinderdag in de Arena. Daar kwamen de drie figuren Toto, Sassa en Koning Koo met wie tientallen kinderen op de foto gingen.

Het was er woensdagmiddag 23 april 2008 een drukte van belang op het Arenaplein. foto © paul kriele, 23 april 2008.
 

Tien jaar Arena april 2008
  Tien jaar Arena vierden de ondernemers  met een Arenataart.

foto © paul kriele, april 2008.


Boek Tekens van Leven [opgravingen Burg. Loeffplein] gepresenteerd 9 april 2008.
Woensdagmiddag 9 april 2008 is in de voormalige Statenzaal het 1e exemplaar van ‘Tekens van leven’ door directeur Stadsontwikkeling Willem van de Made overhandigd aan wethouder Bert Pauli. De overhandiging was een symbool van dank aan het stadsbestuur dat de opgravingen en de uitwerking ervan mogelijk maakte.
Het boek is meer een publieksvriendelijke dan een wetenschappelijke vastlegging van het bodemonderzoek [1994-1996] op de locatie voorheen de Pijp, waar nu de Arena en de Stoa staan.
Het meest frappante, zo meldde co-auteur Jos Koldeweij is, dat in de onderzoeksjaren 1994-1996 de gemeente [Archeologische Dienst] niet genoeg geld had om aan langdurig onderzoek te doen, waardoor amateur-historici vrij spel kregen
om te grasduinen in de intussen verplaatste grond op de Meerendonk. Daaruit zijn sieraden, pelgrimsinsignes, resten van het pottenbakkersambacht,huisraad en speelgoed te voorschijn gekomen. Dankzij de baggerachtige structuur van deze middel eeuwse ophogingsgrond bleven de meeste voorwerpen in redelijke staat.

Een van hen de aanwezige Pierre Vlemminckx, heeft voor 65.000 euro zijn vondsten aan de gemeente kunnen verkopen. Een uniek voorval, aldus de eerste stadsarcheoloog en hoofdauteur prof. dr. Hans Janssen, die kort voor zijn pensioen twee jaar werd vrijgemaakt om over dit grootste onderzoeksproject te kunnen rapporteren.

Geluk bij een ongeluk was, aldus Willem van de Made, dat die grond lichtelijk vervuild was, anders was die al lang bestemd geweest voor ophoging van geluidswallen.
Feit is ook dat slechts een deel van de bodemvondsten in bezit zijn van het Noordbrabants Museum dat in de naderende nieuwbouw over Bossche bodemvondsten een expositie opzet. |
Maar archeoloog Janssen riep tegelijk de amateurs op hen vondsten alsnog aan de gemeente over te dragen zodat de collectie nog completer wordt en kan bijdragen aan een vollediger beeld van de Bossche cultuurhistorie.

Boven links: de grote drie, vlnr Hans Meester, hoofd BAM, directeur Stadsontwikkeling Willem van der Made en Charles de Mooij, directeu Noordbrabants Museum. Boven rechts: Rij sprekers en betrokkenen vlnr.: Willem van der Made, Hans Meester, wethouder Bert Pauli, prof dr.Jos Koldeweij en prof.dr.Hans Janssen.
Links: de amateur-historici die met detectors de afvalgrond op de Meerendonk onderzochten, vlnr. Ton van de Brandt, Pierre Vlemminckx.
Deze amateur-historicus is in het dagelijks leven buschauffeur, Hij verkocht zijn vondsten voor 65.000 euro aan de gemeente. Fredo van Berkel en René van de Leemput. 

foto © paul kriele, 9 april 2008.


De sprekers: links prof. dr. Hans Janssen, de eerste Bossche stadsarcheoloog.
Rechts boven: prof. dr. Jos Koldeweij die een soort excuus-toespraak hield over het feit dat de gemeente in de jaren 90 geen geld had voor grootschalig onderzoek en daardoor de kans aangreep om voor 65.000 euro via het Noordbrabants Museum de collectie van Vlemminckx aan te kopen.
Rechts: de overhandiging van het eerste exemplaar van 'Tekens van Leven' door directeur Stadsontwikkeling Willem vander Made aan wethouder Bert Pauli


foto © paul kriele, 9 april 2008.

Leegstand in Arena maart 2008

Boven links:Op de benedenvloer staat de bonbonzaak Boulanger Unionville leeg en diens buurman juwelier Edox.
Boven rechts: Op de gaanderij staan drie zaken leeg, Linolux en de er naast gelegen herenmodezaak Martinique. Linolux verhuisde naar de Vughterstraat. Ook een boetiek naast Sluis Leder is dichtgeplakt met pakpapier.
De Leeswinkel met lectuur en felicitatiekaarten van bedrijfsleider Mark Klerks heeft ook aangekondigd te stoppen
.

 foto's © paul kriele, 19 maart 2008.

Pand van Joep van Rooy in verbouwing 13 maart 2008.

In de straat achterlangs de parkeergarage Tolbrug, waar de fietsenstalling zit, bevindt zich in de kantorenrij ook het zakenpand van Joep van Rooy. ASan de overzijde ligt de achteringang van hotel Central.
Momenteel- maart 2008 - verkeert dit achterperceel van het zgn. Invito-pand aan Markt 61, in een verbouwing. Het voorhuis Markt 61, diende 5 eeuwen geleden als woonhuis en atelier van de schilder Jeroen Bosch.
Bij de werkzaamheden die nu verlopen zijn wel wat oude scherven en Delfts Blauwe tegeltjes en een sigarettenpijpje te voorschijn gekomen.


De 'Jeroen Boschkelder' onder het pand Martk 61 beter bekend als Invitoschoenenzaak. Rechts: dezelfde kelder, maar dan de meest achterste muur die dichtbij een gedempte tak van de Binnendieze lag. Deze eeuwen oude kelders zijn in de zomer van 2001- in het -Bossche- Jeroen Boschjaar -opengesteld. Er was een kleine expositie over Jeroen Bosch te zien. Graag wordt d elink gelegd naar de tijd van Jeroen Bosch die hier gewoond en gewerkt heeft.
Rechts onder: Halverwege de aaneengeschakelde kelders zit deze trapopgang en daarachter [donkere stenen] een gewelfde doorgang.
foto's © paul kriele,  13 maart 2008

Aan de straatzijde [zijde Burg. Loeffplein] komen enkele garages en mogelijk dat Van Rooy er een galerie gaat inrichten.
Bouwbedrijf De 'Weduwe A. Horssen' uit Zuilichem voert momenteel de werkzaamheden uit.

Winkels vertrekken van Arena 15 december 2007.

Linolux vertrekt in janauri 2008 vanuit de Arena naar de Vughterstraat 41. Maar ook de sportieve kledingzaak Martinique, die daar al vanaf de opening in 1998 gevestigd is, stap uit de Arena. Die zaak maakt plaats voor Björn Borg. Dat is merkwaardig omdat Martinique in de Stoa zit en Bjorn Borg ook [pas sedert kort [2007]. Ook de Leeswinkel met lectuur en felicitatiekaarten, gaat in februari 2008 stoppen, aldus de bedrijfsdleider Mark Klerks. [bron Brabants Dagblad 15-12-2007].
Opgravingen Loeffplein [jaren ‘94-‘95] vervat in boek  7 november 2007.
Een team van archeologen heeft de opgravingen belicht die in de jaren 1994-1995 plaatsvonden nabij het oude politie bureau die vooraf gingen aan de bouw van de Arena en de Stoa.
Het was een moerassig buitengebied van de stad waar na ophoging [midden 14e eeuw] middenstandshuizen kwamen. ‘Twee onder één kap,’aldus de uitleg van Janssen. In dat gebied reconstrueerden de archeologen aan de hand van fundamenten, vondsten in de grond en uit beerputten het bestaan van pottenbakkerijen [2e kwart 15e eeuw], Klooster Bloemenkamp, dat tot een van de rijkste kloosters behoorde, en de restanten van de kazerne Tolburg van1744, die deels op en over het klooster was gebouwd. Van het klooster dat relatief rijk was, kwamen karakteristieke spullen aan de oppervlakte, zoals beeldjes en plaquettes.

In de beerput achter de kazerne, half in de Dieze gelegen, zaten vooral mannelijke spullen, zoals tabaksdozen, horloges en kettingen. Uit die zandhopen, waarvan toen al een deel naar de A2 werd getransporteerd, waren al eerder de oudste Bossche vondsten [eind 14e eeuw] gevonden, zoals pelgrimsinsignes, spelden, lakenloodjes en sieraden.. en nu dus wederom. In het afval zaten halffabrikaten, zoals messen en gespen.
Dat onderzoek leverde een enorme hoeveelheid metalen vondsten op, 6000, aldus Janssen en dat is nog maar een fractie van het geheel.
Tot die redactie, die olv staat van dr. Hans Janssen, behoren de archeologen Eddy Nijhof, Johan Treling, aangevuld met prof. dr Jos Koldeweij en Ronald Glaudemans [Monumentzorg A’dam]. Het boek ligt al bij de drukker, maar de presentatie laat nog op zich wachten tot voorjaar 2008, aldus eindredacteur Hans Janssen. -© paul kriele, www.bastion-oranje.nl

Gesleutel aan Arena-overkapping  17 augustus 2007.
Op vrijdag 17 augustus 2007 gebeurde er vreemde werkzaamheden aan de grote- soms druppelende - cirkelboog boven de ingang van de Arena: geen drager voor Arrivabussen, geen kermisattractie en ook geen containersssteem voor de vuilniswagens. Het bleek een schildersbedrijf te zijn dat de boog een nieuw verflaagje gaf. -
 
Noch een busterminal, noch een kermisattractie, noch containerophaalplek... Gewoon een schilderbeurt..
foto © gerard monté, 17 augustus 2007.

Esprit breidt uit met EDC op plek Bruna 14 augustus 2007.

Dit pand heeft al vele bestemmingen gehad: vanaf oktober 2005 boekwinkel Bruna, computerwinkel Mycom, de designzaak in woondecoraties en woonspullen en de schoenenzaak Brantano Footwear.
In augustus 2007 [2e helft] gaat op deze hoek Burg Loeffplein/Marktstraat [ook wel Esplanade genoemd] de zaak van EDC open. Dat is een onderdeel van Esprit.


foto © paul kriele, 14 augustus 2007.

Markt verruimd naar Loeffplein  5 juni 2007.
Aan de nieuwe ge-herstructureerde markt wordt op woensdag en zaterdag het Burg. Loeffplein toegevoegd. Dat is noodzakelijk omdat de Markt in de nieuwe opzet minder kramen toelaat. Het werk aan het marktplein begint begin september 2007 aan de zijde stadhuis en vervolgt via de Pensmarkt naar de zijde hotel Central. Daaropvolgend komt het middenplein aan de beurt. Dat maakte wethouder Jetty Eugster gisteren bekend. Na de winterstop van halfnovember 2007 tot half maart 2008 [top winkeltijden] hervatten de straten,makers voorjaar 2008 het werk.

Het plein krijgt aparte lantaarnpalen [rijen lagere lantaarnpalen langs de zijden van de driehoek en drie hoge masten op de punten van de driehoek]. Zij vervangen de verlichting die nu aan de winkels hangt. Maar dat is nog een punt van discussie. Naast de Paternoster keren de bomen terug. De kunstwerk bij Hema en Jeroen Bosch blijven, maar Jeroen Bosch komt meer bij zijn geboortehuis De Kleine Winst te staan. In de plaats van het puthuis, dat wordt afgebroken, komt -bij inschrijving - een nieuw kunstwerk.
Bussen verdwijnen van de Markt, die ruim baan geeft aan de fiets, zodra het werk begint.

Mutaties: New Yorker en Vera Mode 
 22 augustus 2006.
In de Arena is de New Yorker neergestreken een winkelketen met mode voor het hele gezin. New Yorker komt op de plek van Kipling, Lacoste en Fooks. Even verderop zijn Vera Mode en Only aan een verbouwing begonnen.
Links: modezaak New Yorker en rechts Vera Mode en Only beiden in de Arena. foto's © paul kriele, 22 augustus 2006.

Kipling in de Arena:opheffingsuitverkoop/ Bjorn Born in de Stoa 30 januari 2006.
In de Stoa heeft zich een de trendy kledingzaak van Bjorn Born gevestigd Voorheen zat hier een cadeauwinkel. In de Arena houdt Kipling, een zaak in lederwaren, tassen, koffers en accessoires opheffingsuitverkoop.

In de Stoa heeft zich de trendy kledingzaak van Bjorn Born gevestigd. 
foto's © paul kriele, 30 januari 2006.
In de Arena houdt Kipling opheffingsuitverkoop.

In de Arena is de New Yorker neergestreken een winkelketen met mode voor het hele gezin. New Yorker komt op de plek van Kipling, Lacoste en Fooks. Even verderop zijn Vera Mode en Only aan een verbouwing begonnen.

Kerst in aantocht bij De Prijs Mepper  26 oktober 2005.
=De Prijsmepper heeft als eerste in Den Bosch, een outlet store in de Marktstraat hoek Burg.Loeffplein in gebruik genomen. In het deel aan de zijde Marktstraat worden tot de Kerst kerstartikelen verkocht. Aan de zijde Burg.Loefplein zit vanaf twee weken Bruna kantoor-boekhandel. Achter de Prijsmepper zit A.S.Watson, een keten die ook het Kruidvat, de Trekpleister en ICI Paris beheert. Die zijn gaan behoren tot de A.S Watson Group en dat is weer een internationale retail –en productieketen [Hutchinson Whampoa Ltd.] uit Hong Kong, die in Renswoude een de hoofdzetel voor Nederland heeft.

De Prijs Mepper is een winkel van A.S.Watson waar ook Kruidvat en ICI Paris toe behoren Tot kerst zijn er in de outletzaak van deze parfumerie-en drogisterijketen kerstartikelen te koop.   foto © paul kriele, 26 en 27 oktober 2005.

Ook in de Visstraat [hoek Brede Haven]is een interieurzaak waar al kerstartikelen worden verkocht.

Zesde Brunawinkel geopend 13 oktober 2005.
Vandaag woensdag - 13 oktober 2005 - is op het Burg. Loeffplein een nieuwe BRUNA-winkel geopend. Het is de zesde zaak in de stad. Het grote hoekpand met de Marktstraat heeft intussen allerlei bestemmingen gekend zoals een modezaak, computerwinkel [MyCom] en designzaak die het geen van allen haalden of fuseerden, zoals Mycom met Vobis. In de nieuwe Brunazaak van circa 500m² zijn twintig personen in dienst.

Het nieuwe aanzien van de hoek Marktstraat/Burg. Loeffplein. Sedert donderdag 13 oktober 2005 heeft Bruna er een zaak. foto's © gerard monté [r] en paul kriele, 18 em 27 oktober 2005.


In het Postkantoor in de Kerkstraat is een kleine Brunashop, maar de voormalige Brunazaak in de Kerkstraat is indertijd overgegaan naar AKO. Daarnaast zijn er nog Brunazaken op het Stationsplein, Helftheuvelpassage, Rompert, Pettelaarseweg en Rivierenplein.

Overdracht unieke Arena- archeologie 1 april 2005. 
De gemeente koopt de archeologische vondsten van de Bossche amateur-archeoloog Pierre Vleminkx die ze in 1995-1996 ‘onder’ het Loeffplein heeft opgegraven.* De aankoop door de gemeente is uniek als wel de archeologische vondsten zelf. Archeoloog Eddy Nijhof vindt de collectie uniek door de variëteit en de omvang van ruim 1300 objecten, merendeels kleine metalen. Het feit dat ze al in de grond goed geconserveerd waren en later ook goed zijn bewaard en gedocumenteerd, is voor de kwaliteit ervan doorslaggevend.

Uniek is bijv. een zilveren pelgrimsinsigne van de Bossche Catharinabroederschap van begin 16e eeuw en een aantal laken loden. Dat zijn –met het Bossche waarmerk [Boschboom] voorziene -loodjes, die aan de laken stoffen werden gehangen als bewijs van kwaliteit.

*De vondsten komen dan wel uit de bouwpunt onder het voormalige politiebureau op het Burg. Loeffplein die in de jaren 60 werd omgeploegd. Door die verstoring zijn de originele woonlagen voor de officiële stadsarcheologen niet meer te herkennen. De grond werd afgevoerd naar de vuilstort op de Meerendonk en daar door Vleminkx onderzocht en uitgeplozen.

Fonteinen
Hoewel er in de loop der jaren allerlei berichten verschenen over fonteinen mist het Burg. Loeffplein nog steeds een fontein. Het kunstwerk van Irene Fortuyn O'Brien met zeven fonteinen is niet meer teruggekeerd en het idee van de Oeteldonkse Club [oktober 2003] was te ludiek om waar te zijn.

Nieuwe fontein van Oeteldonk  24 oktober 2003

Blurb [nummer oktober 2003] onthult het plan van een cadeau dat de Ministerraad van Oeteldonk ter gelegenheid van 121 jaar Oeteldonk aan de gemeente besluit te geven. Op het Burg. Loeffplein is een –halve - cirkelvormig fontein gepland, ontworpen door Antwan Hoedemakers. De fontein verbeeldt - in meerdere lagen - de samenwerking van mensen die het carnaval elk jaar tot een bruisend feest weten te maken. Het spuitende water stelt de confetti en serpentines voor. 

Ingebruikname Esplanade  30 maart 2001.
Maandag 2 april neemt de Rabobank het met veel glas en de etages in witte panelen uitgevoerd kantoor op het Burg.Loeffplein in gebruik. Het project- genaamd Esplanade- bevat ook nog Esprit op Marktstraat 6, dat op 12 april open gaat en Brantano Footwaer [hoek Loeffplein], die 13 april opent. Beiden bevatten meerdere etages.
Multi Vastgoed heeft krap een jaar aan de nieuwbouw gewerkt. Dat begon met archeologisch onderzoek. Zomer 1999 werd in de grond buiten de eerste bebouwing een houten boot gevonden. Die verwijst naar de handelsfunctie en de eeuwen oude Tolbrug over de Binnendieze.
Medio april worden ook nog eens -naast kantoren- 18 appartementen van acht ton tot ruim een miljoen opgeleverd.

Het Nieuwe Loeffplein februari 2001
Vrijdag [16-2-2001] zijn van de nieuwbouw op het Burg. Loeffplein de bouwgordijnen weggehaald. Hierdoor is het uiterlijk van de nieuwe kantoor/woonflat en de onderliggende winkelgalerij zichtbaar geworden. Op deze plek stond tot 2000 het kantoorgebouw van de Rabobank.
De metamorfose krijgt ook een nieuwe naam: Esplanade.

Het Burg Leoffplein werd aan de Noordzijde bepaald door de Rabobank die tot 1999 stond. Op die plek is de Esplanade gekomen:  een nieuwe winkelgalerij en daarvoven appartementen.  De tijdelijke verhuizing van de Rabo-bank  naar de westzijde van het plein vond plaats in februari 1999.
In 1972 was de Rabobank-na een grootscheepse verbouwing van meubelhuis Van de Laar-ingetrokken in de nieuwe kantoorflat. Sedert de jaren dertig had de Rabo- voorheen Raiffeissenbank- domicilie gehad in de Van Tuldenstraat.

Het nieuwe beeld van het Burg.Loeffplein noordzijde. foto © gerard monté, 18 februari 2001

Nieuwbouw Esplanade vordert  4 december 2000.
De contouren van de nieuwe Esplanade, zoals het Burg. Loeffplein na de nieuwbouw in de Marktstraat en de metamorfose van de voormalige Rabobank gaat heten, wordt al zichtbaar. Eind volgend jaar moet de bouw en inrichting volledig zijn afgerond. Dan hoopt projectontwikkelaar Multi Vastgoed de winkels en appartementen te kunnen opleveren.

Esplanade geeft zich prijs
Vrijdag 16 februari 2001 zijn de 'bouwgordijnen' van het project Loeffplein weggehaald. Daardoor is het nieuwe aanzicht van de noordelijke gevelrij op het Burg. Loeffplein zichtbaar geworden.

Nieuw Loeffplein  mei 2000.

Het Loeffplein ondergaat opnieuw een ombouw. Momenteel is de sloop in volle gang van de noordelijke kop van het plein: de winkels van de Lampenier, Horn en de Rabobank. Dat gebeurt door door Aannemingsbedrijf Van Lith. Het is de bedoeling dat eind 2001 Burg. Loeffplein zuidzijde en de Marktstraat een nieuw gezicht hebben.
Voor het gebied tussen Markt, Tolbrug en Zuid-Willemsvaart is het al de derde keer dat de boel op de schop gaat: rond 1960, rond 1970 en bij de bouw van de Arena in 1997.

Een situatietekening van Multi VastGoed, de projektontwikkelaar die op de plek van de Rabobank aan het Burg. Loeffplein en de voormalige winkels aan de Marktstraat een nieuw complex met winkels, kantoren en 18 appartementen bouwt. Voorjaar 2001 moet het klaar zijn.
In hotel Central geven de opdrachtgever en makelaar Van der Veer op 30 mei een toelichting op het plan.

de historie
Oorspronkelijk stond de buurt bekend als de Pijp. Dat was de Lange Tolbrugstraat die als een pijp van de Markt naar de Zuid-Willemsvaart liep. Op de Marktstraat en vervolgens de Lange Tolbrugstraat kwamen de Korte en Lange Tolbrugstaart uit en Achter het Raam en de Suikerstraat, zo genoemd naar de Suikerraffinaderij, gelegen achter het pand van Piet Nouwens tegenwoordig Hij.

In de volksbuurt woonden kleine neringdoenden, onder wie handelaren, stoelenmatters, parapluherstellers en marktkooplieden, maar ook enkele winkeliers zoals de slagers van de Wildenberg en Wartenberg. Berucht waren de logementen waar verdachte dames heren ontvingen. Vanwege haar dubieuze naam, was de Pijp lange tijd verboden gebied voor de militairen van de in de nabij gelegen kazernes [Citadel en Tolbrug] en vooral voor de jeugd. Maar er waren ook genoeg café's en danshuizen waar het normaal aan toe ging.

De buurt is rond 1960 gesloopt. Eerst werden twee takken van de Binnendieze, ter hoogte van Achter het Raam en het Mariapaviljoen, gedempt en daarop gingen de huizen tegen de grond. Die sanering speelde zich af in de tijd van de bestuursperiode van burgemeester Hein Loeff [1945-1960] aan wie het plein zijn naam te danken heeft.

Voorjaar 1999, een opname van de pas geïnstalleerde en nog spuitende fonteinen van Irene Fortuyn O'Brien op het Burg.Loeffplein.   Het Burg.Loeffplein gaat opnieuw op de schop. De Rabobank en de ernaast liggende winkels aan de Martktstraat worden gesloopt. Er voor in de plaats komen een appartementencomplex en op de begane grond winkels. Afronding van dit project van MultiVastgoed naar verwacht eind 2001. 

Tekening Multi Vastgoed

foto © gerard monté, januari 2000.


De vestiging van de Rabobank dateert van 1972 toen de gefuseerde Raifaissenbank en Rabo- bank verhuisde van de Van Tuldenstraat naar het plein. Daar nam het intrek in de kantoorflat van meubelzaak Van de Laar die afkomstig was van de Schapenmarkt. Van de Laar had met de flat op de noordelijke kop van het plein letterlijk en figuurlijk een beetje te hoog gegrepen.

De situatie in juni 2000: Volgens het waterschap mochten ze niet spuiten omdat er filters ontbraken. Het drinken van dit fonteinwater zou schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Nu is besloten ze weg te halen met als motief dat ze anders schade zouden kunnen oplopen door de bouw van de Esplanade, zoals de nieuwbouw op de plek van Rabobank aan het Loeffplein wordt genoemd.
Het ontwerp van de kunstobjecten is van de Amsterdamse kunstenares Irene Fortuyn O'Brien. De titel van het kunstwerk is La Langue Perdue.
Het kunstwerk van Irene Fortuyn O'Brien dat maar niet wilde werken..: de titll is La Lange Perdue..

foto © gerard monté, 4 april1999.

Maar met het Burg. Loeffplein zit het nog niet lekker. De noordzijde is dan wel klaar, maar het plein is nog niet. af. Nadat de fonteintjes najaar 1999 werden weggehaald voor een revisie, zijn ze nog niet teruggekeerd. De uitleg van de gemeente was: Dat ze door de bouw van de Esplanade de kunstobjecten wel eens schade zouden kunnen oplopen.
Volgens de laatste berichten keren ze najaar 2001 terug.
Een toezegging die al weer achterhaald blijkt te zijn. [© pk, nov.2001]

Vijf jaar Arena/Stoa   24 maart 2003.
In het weekeind van 5 en 6 april 2003 bestaat de Arena/Stoa precies vijf jaar. Met veel spektakel en talrijk publiek werd op 2 april 1998 het nieuwe winkelcentrum in de vroegere wijk de Pijp geopend.
Publiekstrekkers waren/zijn Albert Heijn, Bart Smit en de parkeergarage. Even was er toen sprake dat Mark & Spencers naar Den Bosch zou komen…
Op een ludieke- Spaanse- wijze werd in aanwezigheid van burgemeester Don Burgers en de Spaanse architecten Beth Galí [Arana] en met Oscar Tusquet [Stoa] op 13 december 1995 de eerste paal geslagen.

Paddestoelen nemen plek in van fontein zonder water..
foto © gerard monté, 1 september 2003.
Extra ondernemersacitviteiten bg v  vijf jaar Arena.
foto © paul krile, 13 novmebre 2003.

In het weekeind van 5 en 6 april 2003 bestaat de Arena/Stoa precies vijf jaar. Met veel spektakel en talrijk publiek werd op 2 april 1998 het nieuwe winkelcentrum in de vroegere wijk de Pijp geopend. [Voor foto's zie hieronder]
foto © paul kriele, 2 april  1998.


Realisatie
Multi Vastgoed/Nationale Nederlanden bouwde er naar stedenbouwkundig inzicht van T+T Design [Gouda] vanuit een enorme bouwkuil op 2000 vierkante meter 6500 m² winkels. De bouwcombinatie Heijmans/Pennings uit Rosmalen realiseerde in ruim twee jaar die investering van circa ruim 50 miljoen euro.
Voorjaar 1998 was de bouw gereed. En op 2 april 1998 volgde de feestelijke opening met de onthulling van een nagemaakt Oordeelspel met levende figuren. In plaats van dat spel is er vorig jaar het kunstwerk El Toro geplaatst.
De viering van het eerste lustrum gaat gepaard met wat attracties zoals een springkussen, sky-dancers en muziekoptreden van twee bands. Er zullen zaterdag 5 en zondag 6 april ook nog lollies en rode rozen worden uitgedeeld en voor de 450 personeelsleden van Arena/Stoa is er op 19 april 2003 een feest in de Orangerie.

**Noot: Het besproken Oordeelspel bleek te gecompliceerd en voor deze gelegenheid- te kostbaar om het - binnen korte termijn- te herstellen. Oook om veiligheidsredenen werd van plaatsing in de Arena afgezien.

Arena en Stoa 2 april 1998
Op 2 april 1998 ging officieel het nieuwe winkelcentrum -Arena en Stoa -open. Een stoet van genodigden [ambtenaren, leden van bouwondernemingen en uit de makelaardij, winkeliers/ondernemers] trok, voorafgegaan door een koets met daarin burgemeester Rombouts en Zoete Lieve Gerritje en haar Ursten Boer, naar de voormalige wijk die een volledige metamorfose had ondergaan.
Centraal in de Arena stond een- houten- Oordeelspel met levende figuren. De opening van de Arena gebeurde door het spel in werking te zetten.

Opening van de Arena/Stoa op 2 april 1998.
Zojuist is ook de fontein in werking gesteld en rechts het houten Oordeelspel, een copie van, resp. min of meer persiflerend op het historische Laatste Oordeelspel uit de St.Jan. Hier met levende figuren en trompetters die een hoofdrol speelden bij de officiële opening van de Arena/Stoa.

Centraal in de Arena stond een- houten- Oordeelspel met levende figuren. De opening van de Arena gebeurde door het spel in werking te zetten. De ceremonie trok een paar duizend belangstellenden.

foto © paul kriele, 2 april 1998.


achtergrond bouwproject
Op de plek van de voormalige volksbuurt 'De Pijp' is in 1999 een nieuw stadsdeel verrezen. Parallel lopende ontwikkelingen, zowel economische factoren als behoefte aan stadsvernieuwing vormden de aanleiding voor de sloop van de wijk en nieuwbouw van Stoa en Arena.
De nieuwbouw op het Burg Loeffplein is feitelijk een initiatief van de Ondernemersvereniging Hartje Den Bosch. De winkeliers overwogen in de jaren negentig bewust een uitbreiding van het winkelarsenaal in de historische binnenstad. De gedachten van Hartje Den Bosch werden overgenomen door het Centrum Management en besproken binnen het College van B&W.
Stadsontwikkeling vond dat er sprake was van een verstikte binnenstad en een verwaarloosde openbare ruimte.

Uit planologisch en commercieel onderzoek, zo staat in het boek over Beth Galí te lezen, bleek de behoefte aan meer winkeloppervlakte. De berekeningen kwamen uit op 8 à 9.000 extra vierkante meter. Het Tolbrugkwartier dat feitelijk aansluit op de Markt, was een slecht en vergeten gebied. De voorwaarden werden gesteld dat naast de aanvullende nieuwbouw in het centrum ook de bestaande gebeid zou worden opgekrikt.
Daaruit is weer de herinrichting van de openbare ruimte voortgekomen. Klik daarvoor op stadsgezicht

Geschrapte onderdelen
Frappant is dat twee zaken in het verloop van de planontwikkeling niet zijn doorgegaan en een extraatje het cadeau van MultiVastgoed aan de stad later werd ingetrokken. In plaats van een oordeelspel, waarvan werd geacht dat het onverantwoord zou zijn om die kostbare techniek in een openbare ruimte te plaatsen, kreeg de stad 100.000 gulden cadeau. Voor dat bedrag -met aanvulling- heeft de gemeente inmiddels 'El Toro' van Juan Ripollés aangekocht. Die stier krijgt een plaatsje op het voorplein van de Arena. In de zomer van 2000 stond hij op het bordes van het Burg. Loeffplein.

1. Het opnieuw openleggen van de Diezetak Knillispoort Geertruisluis langszij het Mariapaviljoen.

De andere tak- de Marktstroom- die langs de parkeergarage zuidzijde loopt en achterlangs hotel Central, was evenals de Groote Stroom, ook in 1959 gedempt. Aan de noordzijde van de parkeergarage planden de projectontwikkelaars een boulevard en opstapplaats voor rondvaartboten.

2. De sloop van de parkeergarage Tolburg.
Kostenaspect en kapitaalverlies waren de argumenten om deze onderdelen te schrappen.

Overdracht

Arena en Stoa zijn gebouwd in opdracht van Multu Vastgoed. Maar ING Vastgoed Retail werd de eigenaar. Sedert november 2002 is Oppenheim Immobiliën de eigenaresse geworden. De appartementen bleven van de verkooptransactie uitgesloten en blijven onder het beheerschap van ING.
Het Vastgoed staat in de praktijk in beheer bij TMW Benelux.

Luchtfoto Arena

Een luchtfoto van het nieuwste stadsdeel: de Arena. Het gebouw is rond, zoals het woord al aangeeft.
Rechts in de hoek, boven de Arena, staat de Burg. Loeffflat, zoals de hoogbouw uit de jaren zestig in de volksmond genoemd wordt. Links daarnaast is nog net de Stoa zichtbaar.

Het Groot Ziekengasthuis staat bovenaan links in de hoek en helemaal onderaan links het veelbesproken Kruithuis dat als museum een nieuwe toekomst te wachten staat.


-foto © paul kriele, 21 november 2000.


Terugkeer El Toro 18 april 2002
El Toro in de ' Colonade' ofwel de toegang naar de Arena.
foto' s © gerard monté, 18 april 2002.
De onthulling door wethouder Elly de Jonge die assistentie kreeg van de Spaanse kunstenaar Juan Ripollès.

Bericht: Stier onthuld
18 april 2002

Wethouder Elly de Jonge van cultuur ontulde met het wegnemen van een rode lap El Toro. Dit kunstwerk van Juan Ripollès, staat bij de ingang van de Arena en is aangeboden door de gemeente, Galerie Hüstegge en Multi Vastgoed. Van deze Spaanse kunstenaar stonden twee jaar geleden ook al een aantal beelden verspreid in de binnenstad. Dat was bgv 30 jaar galerie Hüstegge met Ria Meijer–de Weijer als initiatiefneemster die vanmiddag ook aanwezig was.

‘Voor de stad en de beleving van mensen is kunst onontbeerlijk, ‘ aldus De Jonge die in het Spaans ook sprak tegen van een ongeluk weer herstelde Ripollles die zij bedankte voor zijn –onorthodoxe- manier van werken. Kunst is kwetsbaar zo bleek twee jaar geleden, maar we hebben het toch aangedurfd, aldus de wethouder. Immers Lucebert zei al alle kunst is weerloos.

Het moment van de toespraak door de wethouder De Jonge met een paar woorden Spaans richting Juan Ripollès[l], Ria Meier-de Weijer [Hüstegge] en rechts Rien van Rosmalen. Rechts: Kunstenaar en wethouder poseren bij het bronzen beeld aangeboden door William Properties en Multi Vastgoed die de Arena heeft ontwikkeld.
foto' s © gerard monté, 18 april 2002.

Na wat Spaans getinte woorden zegde de wethouder van Cultuur Elly de Jonge Juan Ripollès dank. De kunstenaar gekleed in zijn karakteristieke witte pak met bontcape en steevast spelend met een strootje in de mond knikte vriendelijk en onderhield zich na afloop nog even met de wethouder.
Bij de onthulling was ook een vertegenwoordiger van Multi Vastgoed die de nieuwe invulling van het Burg. Loeffplein ontwikkelde en enkele sectorhoofden van de gemeente onder wie Willem van der Made en Rien van Rosmalen aanwezig.
Na de onthulling bij de Arena ging het gezelschap op uitnodiging van wethouder Elly de Jonge in museum Het Kruithuis een borrel drinken.

Juan Ripollès mevrouw Ria Meijer-deWeijer en Rien van Rosmalen [gemeente] bij hun aankomst.

foto © gerard monté, 18 april 2002.

de historie
De bronzen stier van Ripollès keerde al in de zomer van 2001 terug dankzij een sponsoring en een bijdrage van de gemeente 's-Hertogenbosch en William Properties en Multi Vast Goed. Maar door bouwwerkzaamheden rond het Burg. Loeffplein verdwenen de fonteinen en de stier tijdelijk van het toneel. De waarde van het beeld wordt geschat op 65.000 euro/ 147.000 gulden. Mede dankzij Galerie Hüsstege en de genoemde projectontwikkelaars heeft het beeld een plaatsje in de stad gekregen.


El Toro van de Spanjaard Juan Ripollès

Beiden keren binnenkort terug op het Burg. Loeffplein, exacter gezegd op de Colonade. De kunstenaar om zijn beeld te onthullen en de stier om er een blijvend teken te zijn.

-foto's ©gerard monté, 23 juni 2000.

De Spaanse kunstenaar/beeldhouwer Juan Ripollès is donderdag 18 april 2002 in Den Bosch om er zijn creatie te onthullen. De stier, twee jaar geleden een van de beelden die de stad sierde, keert definitief terug. Op de toegang van de Arena, ofwel de Coronade, zal El Toro een plaats krijgen.
De beeldententoonstelling in de zomer van 2000 was een bijzondere manifestatie bij gelegenheid van 30 jaar Galerie Hüstegge in de Verwersstraat. Verspreid langs de Zuidwal, Stationsweg, Markt, Burg. Loefplein, Kerkplein en Parade stonden een 14-tal beelden van de Spaanse kunstenaar.
Door vandalisme kwam er in september 2000 een vroegtijdig eind aan de expositie. Maar inmiddels zijn de beelden in Singapore en Majorca geweest en gaan momenteel voor een expositie op reis naar de VS.

Noot:'symbolische stier' Voor degenen die de historie zijn ontgaan aanvankelijk was het de bedoeling in de Arena het zgn. Laatse Oordeelspel te plaatsen. Rondom die procedure ontstond nogal veel commotie voortkomend uit technische aspecten [authentieke of eigentijdse restauratie] rn veiligheidsaspecten van een kostbaar uurwerk dat ooit in de St.Jan [Noordertransept] heeft gehangen.

Financiële complicaties [het was bedoeld als cadeau van de projectontwikkelaar Multi Vastgoed aan de stad] gooiden ook roet in het eten. Het cadeau was begroot op 150.000 gulden.
Kortom die factoren en de ondersteuning van klokkengieterij Eijsbouts die overigens verviel, traineerden de restauratie/reconstructie.
Met de plaatsing van ' een stier in een Arena' is uiteindelijk de oplossing voor deze verwikkelingen gevonden. Het is bijna een symbolische oplossing, zoals het beeld 'de Muze en de stier' bij het Casino-van-toen [nu Theater ad Parade] ook symbolisch is voor de ' strijd' tussen de afdeling Cultuur en de theaterdirectie.

© paul kriele, 12 januari 2000/gewijzigd oktober 2003.

Burg. Loeffplein  mei 2001
Over de zeven fonteinen op het Loeffplein is al meermalen geschreven. Zomer 1999 bleken ze defect te zijn, ze sproeiden niet, of spoten alle kanten uit. In het najaar ging de kraan op slot, dat gaf tijd om ze te repareren, aldus de gemeente toen. Ze keerden terug, maar het was voorjaar 2000 al niet veel beter dan de tijd ervoor.
Het is nu mei 2001, eerst was hun terugkeer voorjaar 2001 gepland, door de bouwwerkzaamheden is dat - wederom - uitgesteld.

De gemeente wil ze na de bouw van Esplanade en de herinrichting terugplaatsen. Dat kan wel 2002 worden.


© Tekening Multi Vastgoed


De situatie in juni 2000: Volgens het waterschap mochten ze niet spuiten omdat er filters ontbraken. Het drinken van dit fonteinwater zou schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Nu is besloten ze weg te halen met als motief dat ze anders schade zouden kunnen oplopen door de bouw van de Esplanade, zoals de nieuwbouw op de plek van Rabobank aan het Loeffplein wordt genoemd.
Het ontwerp van de kunstobjecten is van de Amsterdamse kunstenares Irene Fortuyn O'Brien. De titel van het kunstwerk is La Langue Perdue.

Voorjaar 1999, een opname van de pas geïnstalleerde en nog spuitende fonteinen van Irene Fortuyn O'Brien op het Burg.Loeffplein. . 

foto © gerard monté, 4 april 1999.

Maar met het Burg. Loeffplein zit het nog niet lekker. De noordzijde is dan wel klaar, maar het plein is nog niet. af. Nadat de fonteintjes najaar 1999 werden weggehaald voor een revisie, zijn ze nog niet teruggekeerd. De uitleg van de gemeente was: Dat ze door de bouw van de Esplanade de kunstobjecten wel eens schade zouden kunnen oplopen.
Volgens de laatste berichten keren ze najaar 2001 terug.
Een toezegging die al weer achterhaald blijkt te zijn. [© pk, nov.2001]

Fonteinen spuiten alle kanten uit
[aangehaald bericht van mei 2000]

Het is nog steeds knudde met de fonteinen op het Burg Loeffplein. Ze zijn van kunstenares Irene Fortuyn. Vorig jaar [1999] raakten ze, zoals gemeld op 29 juni1999, defect. Na het plaatsen van - door de waterleidingmaatschappij [WOB] noodzakelijk geachte- drinkwaterfilters begonnen ze na de vorstperiode in maart 2000 weer te werken. Maar dit keer spuiten ze alle kanten uit.Terug naar boven