Geen fietsen meer in Arena

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2009 | Gewijzigd op: 15-04-2009
Fietsen mag voortaan in het voetgangersgebied in de binnenstad, maar sedert eind maart heeft de beheerder van het winkelcentrum Redema Beheer een stallingsverbod voor fietsers ingesteld. 
Maar een door een organisatie, particulier of ondernemer opgelegd verbod geldt nog niet als een verbod volgens de APV [Algemene Politie Verordening], hoewel het er hier op lijkt dat  twee agenten daar tegen optreden..  .
foto's  © marc venrooij, 3 april 2009 en © paul kriele 27 maart 2009
----------------------