Snellere opknappen Burg. Loeffplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2020 | Gewijzigd op: 16-04-2020
Gemeente pakt opknapbeurt Burg. Loeffplein sneller op
 
...
Het Burg Loeffplein voldoent niet.

foto's © paul kriele, 6 september 2017
en 16 oktober 2017[r-boven].

De gemeente wil niet langer wachten op het geheel gereedkomen van het Gasthuiskwartier om het Burg. Loeffplein te gaan opknappen. Ze gaat tot actie over na een brief [dd.17022020] van Hanneke Welten van de VVD. B&W erkent [brief dd. 14042020] dat ..’het bij het plein ontbreekt aan uitstraling en functionaliteit. Het vraagt om verbetering’. Kortom: de aanpak betreft de looproutes verduidelijken/ verbeteren, beter materiaalgebruik en eventueel een terras.’ Die punten moeten ruimte geven voor flexibiliteit in het gebruik, aldus B&W’s antwoord.