Invulling GZG-terrein concreter en in procedure

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-04-2011 | Gewijzigd op: 07-04-2011
Het concept-plan voor de nieuwbouw op de GZG-locatie gaat - met enige wijzigingen- de procedure in dwz: ter visie legging en inspraakronde.

Als het mee zit dan begint de eerste sloop [ziekenhuis] in 2013. Maar het zal pas 2002 worden als alles is voltooid zegt hoofd stadsontwikkeling Willem van de Made in een toelichting voor de pers samen met de projectleider Willen van de Velden.
Dan heeft de stad er 22.000 m² winkels bij, inclusief de Bijenkorf parkeergarage met totaal 1400 plaatsen, een fietsenstalling [1000 plaatsen], een nieuwe bibliotheek en archief en een sfeervol stukje binnenstad met horeca en een opstapplaats voor rondvaarten.

Wethouder Ton van Bussel met hoofd stadsontwikkeling Willem van de Made en de projectleider Willen van de Velden in een toelichting voor de pers.

foto © paul kriele, april 2011.


Door de amendementen op het eerste plan van 2003 is de invulling op het Burg. Loeffplein aangepast met een paviljoen/ kiosk [horeca+bespreekbureau] en een opstapplaats voor rondvaarten Ook is 'de knip' in de weg langs het complex [Zuid-Willemsvaart], waar een uitgebreid Openbaar Vervoerhalte is gepland, door de invoering van de 30km zone toch weer geopend voor doorgaand verkeer.
Voordeel van het plan is doordat er een nieuwe eigenaar [Aberdeen] van de Stoa en de Arena is gekomen, die dit project helemaal ziet zitten, dat de parkeergarage Loeffplein kan worden afgebroken. Daarvoor komt wel voor Hotel Central een ondergrondse parkeergarage [80 plekken] in de plaats.
Onder die Stoa gaat straks ook de doorgetrokken Groote Stroom lopen [volgens de oude route]. Voorlopig nog tot aan het Burg. Loeffplein, waar die kiosk/paviljoen is gepland. Later kan dan het doortrekken naar de Geertruisluis en Binnenhaven gebeuren, zodat een rondje over het water om de stad ontstaat.
Het plan bevat dan nog een grote parkeergarage voor 900 auto's dichtbij het kanaal en voor de bewoners parkeervoorzieningen van 500 plaatsen en een fietsenstalling van 1.000 plaatsen.

Wethouder Ton van Bussel verwacht dat in 2012 het definitieve bestemmingsplan kan worden vastgesteld. In dat jaar starten dan ook de besprekingen van de gemeente [intussen bijna private partner geworden] en eigenaresse met kandidaat -architecten, die er overigens meerdere zullen zijn.
Vogelvlucht over het complex
Rechts loopt  de bebouwing aan de Markt met de achterzijde  van C&A en Hotel Central
Boven de achterzijde van Nieuwstraat en links -niet zichtbaar-het kanaal.

Het ziekenhuis zal medio volgend jaar worden gesloopt. Een jaar later kan de eerste bouw [de grote parkeergarage] beginnen en in dat jaar zal ook de parkeergarage Tolbrug tegen de grond gaan. Rond de verpleegstersflat Bloemenkamp wordt dan naar alternatieve parkeerruimte uitgekeken.
Voor hotel Central is een nieuwe ondergrondse parkeervoorziening [80 plaatsen] op plek van de te slopen Tolbruggarage gepland.
Pas in 2014/ begin 2015 zal de bouw van de eerste winkels, bibliotheek en warenhuis kunnen starten.
In maquette: Zicht op het nieuw bebouwde GZG-terrein gezien vanaf de Markt/ Marktstraat. Links achterin de ronde Arena en rechts daarnaast de nieuw geplande Bijenkorf.
Het witte blok is de nieuwe bibliotheek.

Op woensdag 27 april 2011is er een inspraakavond in de Verkadefabriek aan de Boschdijkstraat. 

Terug naar boven