Overdracht unieke Arena- archeologie

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-04-2005 | Gewijzigd op: 03-10-2012
Medio 2006 -verschijnt een boek bij de BAM van de opgravingen op Burg Loeffplein.
De gemeente koopt de archeologische vondsten van de Bossche amateur-archeoloog Pierre Vleminkx die ze in 1995-1996 ‘onder’ het Loeffplein heeft opgegraven.* De aankoop door de gemeente is uniek als wel de archeologische vondsten zelf. Archeoloog Eddy Nijhof vindt de collectie uniek door de variëteit en de omvang van ruim 1300 objecten, merendeels kleine metalen. Het feit dat ze al in de grond goed geconserveerd waren en later ook goed zijn bewaard en gedocumenteerd, is voor de kwaliteit ervan doorslaggevend.


 
-Boven: Het boek 'Tekens van Leven' over de opgravingen dat op 24 april 2008 verscheen...
.
-Rechts boven: De nieuwe invulling voor he toude Burg. Loeffplein, de Arena.
-Rechts: Het politiebureau dat op de hoek Lange Tolbrugstraat- Pastoor de Kroonstraat stond
.

foto's © gerard monté 9 januari 2005 en 17 augustus 2007[r.] ena rchieffoto/
 
.

 Uniek is bijv. een zilveren pelgrimsinsigne van de Bossche Catharinabroederschap van begin 16e eeuw en een aantal laken loden. Dat zijn –met het Bossche waarmerk [Boschboom] voorziene -loodjes, die aan de laken stoffen werden gehangen als bewijs van kwaliteit.
*De vondsten komen dan wel uit de bouwpunt onder het voormalige politiebureau op het Burg. Loeffplein die in de jaren 60 werd omgeploegd. Door die verstoring zijn de originele woonlagen voor de officiële stadsarcheologen niet meer te herkennen. De grond werd afgevoerd naar de vuilstort op de Meerendonk en daar door Vleminkx onderzocht en uitgeplozen.