Kritiek Knillis Restauratie Waterpoort&herinrichting H.Moerkerkplein

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-07-2020 | Gewijzigd op: 27-07-2020
Uit de door Knillis in de Knillispoort op zaterdag 25 juli 2020 belegde bijeenkomst, bedoeld als discussiemoment over de aanpak van het opknappen van Waterpoort en Herman Moerkerkplein, zijn de volgende standpunten te analyseren. Het bleek al vóór aanvang dat de plannen bij alle aanwezigen op nogal wat kritiek stuiten.

-Een horecafunctie in dit gebied wordt in dit als rustig bedoeld gebied niet gewenst geacht.
-Voor de aanpak van de oude bebouwing aan de Binnendieze worden concrete voornemens gemist. Daar zou restauratie en betaalbare woongelegenheid -moeten- komen.
-Ook wordt een concrete aanpak van de parkeergarage Tolburg gemist. Op die plek dient herstel van het stedelijk weefsel te worden gerelateerd [voorstel verwijzend naar idee/wens van Rob van den Bosch].
-In de huidige ambiance dreigt een Herman Moerkerkpleintje een hangplek en ontmoetingsplaats voor drugshandel te worden.
-In het ontwerpplan 'opbouw Waterpoort' zijn nogal was metalen lamellen opgenomen. Een overbodige, kostbare én bij wind  'onaangename constructie'.
-Conclusie: De gemeente legt in zijn Visiedocument verkeerde accenten en prioriteiten.

Naar visiedocument van Knilis:  https://www.denbosch.nl/nl/projecten/herman-moerkerkpark/herinrichting

Bericht van 24 juli 2020 Restaurantie Waterpoort & herinrichting Herman Moerkerkplein
De gemeente heeft het plan voor de restauratie en herinrichting van het Herman Moerkerkplein gereed. Bedoeld is om de 13e eeuwse waterpoort weer zichtbaar te maken en het gebied er omheen  te herinrichten en geschikt maken voor culturele activiteiten.
......
De waterpoort en oud bureau van de Regenten der Godshuizen en het Herman Moerkerkplein  foto © olaf smit,  najaar 2017.

Kort gezegd komt het restaureren en herinrichten neer op:

° Fe restanten van de waterpoorttoren worden geconserveerd.
° Het ontbrekende deel van de toren zal ‘eigentijds’ worden teruggebracht in de oude hoefijzervorm.
° De vlonders rond de waterpoorttoren worden deels verwijderd, waardoor de toren weer grotendeels in het water staat.
° De 13de eeuwse stadsmuur wordt opnieuw opgebouwd op zijn oude fundering.
° De tuin rond het huis “Regentenkamer” wordt om omgevormd tot een openbaar parkje dat afloopt van het huidige straatniveau naar het       middeleeuwse maaiveld. Het grenst aan het water van de Groote Stroom.
° In de bestrating van het huidige pleintje wil de gemeente de contouren laten zien van de Marktstroom, een verdwenen Diezetak.
° De oude originele tuinmuur aan de zijde van de parkeergarage welke de middeleeuwse verkaveling aangeeft, wordt gerestaureerd.
° In de tweede fase wordt de Groote Stroom over een lengte van ongeveer 15 meter opengelegd aan de zijde van het Gasthuiskwartier.

Knillis houdt zatardag 25 juli 2020 in de Knillispoort een ontmoeting met betrokkenen en belangstellenden om het plan kritisch te gaan bespreken.

Zie ook artikel van 13 april 2018 Start aanpak Waterpoort Herman Moerkerkplein

Terug naar boven