Kerkplein: Bronzen stadsmaquette vroegtijdig 'onthuld'

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2016 | Gewijzigd op: 17-10-2016
Bericht van 17 oktober 2016  Vroegtijdige 'onthulling' van bronzenstadsmaquette...

Maadagmorgen17oktober  2016 waren medwerkers van smederij Van de Helm uit Sint Michielsgestel bezig de nieuwe bronzen stadsmaquette op zijn plek in een hoekje van het Kerkplein te installeren.
Dat was dus een vroegtijdige onthulling, die officieel aanstaande donderdag op het middaguur plaatsvindt.

De installatie van de bronzen
stadsmaquette door Smederij Van
de Helm uit Sint Michielsgestel op het  Kerkplein.

De bronzen 'kaart' toont de situatievan de stad
uit de tijd van kort na Jeroen Bosch [1550].
De ' plattegrond' is gemaakt aan de
hand van de kaart van Jacob van Deventer.
De maquette rust op panelen van pantserglas die zijn aangebracht. Onder het plateau staat het beeld de Boommens uit het schilderij TuinderLsen van Jeroen Bosch. 'sAvonds en 's nachts is dat aangestraald.


foto's © paul kriele, 17 oktobert 2016.

De bronzen 'kaart' toont de situatievan de stad  uit de tijd van kort na Jeroen Bosch [1550]. De ' plattegrond' is gemaakt aan de hand van de kaart van Jacob van Deventer. De maquette rust op panelen van pantserglas die zijn aangebracht door het Bossche bedrijf Van Opdorp. 
Onder het plateau staat het beeld 'de Boommens' uit het rechterpaneel van het schilderij 'Tuin der Lusten' van Jeroen Bosch. 's Avonds en 's nachts is dat aangestraald.

Bericht van 22 juli 2016 De gemeente meldt in haar  wekelijks bulletin  dd. 20 juli 2016 dat ze de maquette zoals hieronder staat beschreven aanvaardt.
'De stichting Historische Stadsmaquette 's-Hertogenbosch  wil de stad en haar bewoners graag een kunstwerk aanbieden,' zo staat daarin te lezen. 'Deze maquette is een blijvend gedenkteken aan het  herdenkingsjaar van Jeroen Bosch'.
Het kunstwerk 'Musicerende vrouw met spelende kinderen',  dat in 1969 werd aangeboden aan de vertrekkende burgemeester Rob Lambooy, schuift wat meer op naar de Rabobank. Het beeld is gemaakt door de kunstenaar E. Mutsaerts.

Bericht van 1 april 2016: Stadsmaquette komt op Kerkplein.
Momenteel is bij Egbert Broerken* een driedimensionale stadsmaquette in de maak. Dat is een in brons gegoten driedimensionale kopie van ’s-Hertogenbosch uit de tijd van kort na Jeroen Bosch [1550] *. De kaart van Jacob van Deventer vormt de basis van het ontwerp.

-Links Egbert Broerke bij een maquette.

*Egbert Broerken[Soest/Westfalen] is beeldhouwer en objectdesigner.

-Onder: De plaats van de tafel waarop 
de maquette van de stad rond 1550 komt te staan.

De idee kwam van Cees van Aalst**, voorheen werkzaam bij de gemeente. Die legde zijn plan voor aan de werkgroep Het Kleine Monument, en die op zijn beurt bracht de uitvoering onder in een aparte stichting.
Via crowdfunding werd dit plan gefinancierd en de gemeente bedacht er intussen een plek voor.
De maquette, zoals je die vaak in Duitse en Oostenrijkse steden ziet komt op het Kerkplein op een sokkel. Het bijzondere van die ’paal’ is dat het de Boommens voorstelt die voorkomt op de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch voorstelt. Die suggestie werd ingebracht door het Jheronimus Bosch Art Center,een van de 37 crowdfunders. De planning is afhankelijk van de vorderingen van de kunstenaar, deze maquette in september te gaan onthullen.

De stadsmaquette ’s-Hertogenbosch komt op de plek van het kunstwerk Musicerende vrouw met spelende kinderen dat in 1969 werd aangeboden aan de vertrekkende burgemeester Rob Lambooy. Die beeldengroep schuift wat meer op richting de Rabobank. Het beeld is gemaakt door de kunstenaar E. Mutsaerts.

*De maquette is in 3D uitgevoerd met braille tekens en compleet met QR-code een een site waarin ook nog een toelichting op staat. De kaart is afgeleid van de kaart van Jacob van Deventer uit die tijd. Die is gedigitaliseerd en daarmee werd de opdracht verstrekt, aldus Nort Lammers.

**Cees van Aalst is niet toevallig de iedereen aandrager van een stadsmaquette. In december 2011 nam hij, na 38 jaar werkzaam te zijn geweest bij de gemeente Den Bosch, afscheid met een symposium getiteld: ‘Het geheim achter de karaktervolle stadsplattegrond’.
Terug naar boven