Nieuwe inrichting voor Minderbroedersplein e.o.

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-11-2008
Het Minderbroedersplein dat  twintig jaar geleden [1988] werd gerenoveerd.

foto © paul kriele, 10 november 2008.
 

Het Minderbroedersplein, achter Perry Sport, dat ingesloten ligt tussen de Minderbroederstraat en Snellestraat, krijgt een nieuw straatbeeld.  Er komen nieuwe klinkers te liggen. De herinrichting volgt op het gereedkomen van de nieuwbouw aan de Snellestraat/Stoofstraat, waar aannemer Drijvers, boven een parkeergarage  winkels en appartementen heeft gerealiseerd. Ook die straten en het Begijnstraatje komen aan bod.
Het gehele gebied wordt  voetgangersgebied, waar ruimte ontstaat voor terrassen, maar waar ook auto's nog  tussendoor kunnen manoeuvreren.
naamgeving plein
Het plein dankt zijn naam aan de fransicaner orde der Minderbroeders die zich kort na de  aanleg van de eerste stadsmuur [1220] omstreeks 1230 daar gevestigd hebben. Ze kregen  van Hertog Hendrik I van Brabant, die zijn paleis had aan de Pensmarkt, een groot terrein aangewezen.
Dat kloosterterrein strekte zich uit van de Markt tot aan de Snellestraat, waar de Binnendieze nog onderdoor stroomt.
In het straatprofiel werden na archeologisch onderzoek [1985-1987] de stadsmuur, steunberen en kloostermuur gemarkeerd. 
Aan de zijde van de Dode Nieuwstraat lag de kloostergang met woonvertrekken.
Aan Noordzijde van het terrein, zijdelings van het bruggetje in het Guardianenhof zijn ook kenmerken van het Minderbroedersklooster aangetroffen. In het pand van Vennix meubelen, vroeger de dansschool Cosmopoliet bevinden zich de muren van de kloosterkapel. Op het Minderbroedersplein, waar de kloosterkerk gestaan heeft, werden in  1987 nog enkele geraamten van paters blootgelegd.
Aan de zijde Dode Nieuwstraat  is van de oude BATA-schoenreparatiewerkplaats momenteel een muur van het klooster zichtbaar gekomen.
Het Bossche Minderbroedersklooster was een van de oudste kloosters in Nederland.