Vordering archeologie Minderbroeders Dode Nwstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2008 | Gewijzigd op: 19-01-2010
Het archeologenteam van het Archeologisch Dienstencentrum Amersfoort [ ADC] maakt geringe vorderingen bij haar onderzoek op het terrein van Pensmarkt 16. Op het achtererf van deze Wonder Womanwinkel  [langszij de Dode Nieuwstraat]  zijn ze met opgravingen bezig om de resten van het Minderbroederklooster in kaart te kunnen brengen.

Links op de foto het buurpand van [achterzijde] Perry van de Kar.
Rechts -niet zichrbaar- loopt de Dode Nieuwstraat.


foto © paul kriele, 9 december 2008

Op bovend staande foto onderzoeken de archeologen  een kelder waarin een nis is gevonden.
In de rechtermuur van die kelder is ook de opening van een stortkoker, waar vandaan ook nog een goot loopt, ontdekt.
Vóór de man in blauwe pak bevindt zich  een ommuurde waterkelder. Xander Alma geeft bij de diverse delen een toelichting.
Uiterst rechts op de foto is een poer [licht gekleurd]  met aanzetten van fundamenten van een tongewelf vrijgegraven.
Rechts, niet op de foto, is nog een straatje opengelegd dat haaks op de Dode Nieuwstraat uitkomt  en tussen de kloostergebouwen door liep.Ook daarlangs stonden weer kleine 17e eeuwse huisjes.
En ook daar bevond zich weer een kelder.

Op deze foto is achter rechts nog net de Dode Nieuwstraat zichtbaar.
Middenin op de foto is een vloertje zichtbaar. Rechts daarvan zijn op deze oude funderingen later [17e eeuw] kleine huisjes gebouwd, aldus Xander  Alma.
De refter van het klooster moet op de foto meer langs de Dode Nieuwstraat hebben gelegen.

foto © paul kriele, 9 december 2008.
Interpretaties kan Xander Alma nog moeilijk geven. Evenmin werden echt bijzondere voorwerpen oogegraven.
Het bleek wel dat het grootste deel van dit perceel onderkelderd werd na de afbraak van het klooster.
Er rest hen nog  maar weinig tijd voor verder onderzoek.  Straks komt  er gewoon een vloer op dit perceel te liggen, die rust op palen.  Daarmee wordt al het oude geconserveerd.

Terug naar boven