Verhalen rond jubilerend hotel Central

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-05-2015 | Gewijzigd op: 08-05-2015


Rond het 110-jarig bestaan van GoldenTulip Hotel Central schrijft de directie van het hotel, Tonny en Karin Rademaker, een wedstrijd uit met als titel 'De Huiskamer van Den Bosch'.  Deelnemers aan de wedstrijd kunnen verhalen insturen die iets over het Bossche hotel en eventueel over ieders herinneringen daaraan bevatten. De uitverkoren bijdragen gaan onderdeel uitmaken van een op handen zijnde tentoonstellnig over het hotel op de Markt.
Hotel Central  110 jaar onder
het bewind van de Rademakers
.

Dit jaar vormen de historie
en de belevenissen en herinneringen
van onder meer  Bosschenaren mbt hotel
Central middelpunt van een expositie in het hotel.
 

foto © paul kriele, 28 april 2014.

De bijdragen kunnen foto's, documenten of andere items van Central bevatten.