Rademakers en [Golden Tulip-] Hotel Central

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-12-2007 | Gewijzigd op: 04-07-2016
Deze pagina gaat over de familie Rademaker en uiteraard over het Golden Tulip Hotel Central.
Tonny Rademaker sr. *1-2-1924] en diens dochter Karin [*5-7-1963], beiden zijn de bewindvoerders van het Golden Tulip hotel Central op de Bossche Markt.

foto © gerard monté 1 januari 2005.
 

Inhoud
-Feestje rond jubilerende [65ste directeurschap] Rademaker, 11 december 2007.
-Rademaker gehuldigd als Bourgondiër van 't jaar 2007, 3 september 2007.
-Opnieuw miljoeninvestering in Central, 26 juni 2007.
-Afsluiting 100 jaar Rademakers in Central   24 januari 2006.
-Rouwstemming  -26 juli 2005
-Viering 100 jaar Rademakers in Central - 12 juni 2005
-Central in Stan Huygensjournaal
-Jubileumjaar begint met vuurwerk -  1 januari 2005
-Historie
-Kunstwerk van Olga Pullens - 26 juni 2005.
-Muursteen in hotel -15 april 2005
==================================

Feestje rond hoteldirecteur Tonny Rademaker, 11 december 2007.
In hotel Central kwamen circa 200 gasten uit gevarieerde disciplines bijeen om met Tonny Rademaker sr. het feest te vieren rond zijn 65-jarig hoteldirecteurschap. Eigenlijk is dat 69 jaar, aldus Tonny junior in zijn toespraak, omdat Pa door een vrijstelling van werk in Duitsland al vier jaar eerder in de directie werd opgenomen. 

-Links boven: het geweldige personeel.
-Boven: 'De jonge knoest', die symbolisch aan de jubilaris werd aangeboden. De knoest is bedoeld voor een nieuwe bosaanplant in 'het tuintje'.
-Links: ook een cadeautje 'Een jonge knoest' voor dochter Karin aangeboden door meester decorateur Jacques van Schaijk.

foto's © paul kriele, 11 december 2007.

 

Tonny jr. bood pa Rademaker namens de genodigden en het personeel dat een pluim kreeg, een ‘jonge knoest’ aan. Symbolischer voor deze 83-jarige kon dit keer niet. Maar die boomstronk was toch een symbolische start van een nieuwe bosaanplant in ‘het tuintje’, zoals het landgoed van de Rademakers onder Den Dungen heet. ‘Pa heeft in al zijn jaren alles al één keer meegemaakt,’ aldus Tonny jr., ‘maar hij vergeet dat er nog zovelen zijn voor wie alles voor de eerste keer is..’.

Tussendoor werd dochter Karin nog gehuldigd met een cadeau dat door ober, meester bloemist en interieurdecorateur Jacques van Schaijk werd aangeboden. Karin toonde zich –emotioneel - trots op haar personeel: ‘Jullie zijn geweldig,’ aldus de mede-directeur van Central. Daarop speelde vriend Louis van Dijk voor ‘een jubilerend fenomeen’ een medley. 
Van Dijk improviseerde op -voor Tonny bekende - melodieën uit Den Bosch [Zoete Liever Gerritje], carnaval [Bloemetjesgordijn] en liedjes uit de bevrijding: W’ll meet again’. Klonk het tot slot van deze muzikale bijdrage. Met een lang zal hij leven werd de borrel en het lopend buffet ingeluid, dat dit keer door de eigen koks was bereid.

En wanneer stopt vader?, vragen we Frank Rademaker: 'Totdat we hem de Sint Jan uitdragen,' zegt Frank die hiermee de onwrikbare uitstpraak van zijn vader citeert.
Wijn [Tonny's vriend Jan Hein] Verlinden bood op deze feestelijke avond de champagne Bollinger Brut aan.

Na een medley van allerlei bekende, oude en nieuwe melodieën omhelsden de vrienden Louis van Dijk en Tonny Rademaker sr. elkaar innig. 

foto's © paul kriele, 11 december 2007.
 


Familie in de zaal. Op de rechter foto, de 'troonpretendent'  Tom. Op de 2e rij uiterst rechts: mr. Frank Houben, oud- commissaris der Koningin. 

foto's © paul kriele, 11 december 2007.

 

-Rechts: Poseren in de lounge voor de familiefoto.
-Boven: de jeugd met Frank [r.] en Tom [2e v.r.] aan de bar.
-Boven rechts: o.a. oud-burgemeester Ben van Zwieten [2e v.r.] , naast Tonny Rademaker jr. en even verderop Joop Jansen. 

foto's © paul kriele, 11 december 2007.
 

-Boven links: Peter, de vriend van KarinRademaker. en daarachter Charles de Mooij, de nieuwe directeur van het Noordbrabants Museum.
-Boven: Karel Noordzij, oud prins Amadeiro XXIV en diens opvolger Koos Woltjens.
-Links: rechts vooraan Nel
Blatter. 

© paul kriele, 11 december 2007.

Rademaker sr. Bourgondiër van ’t jaar, 3 september 2007.  
Maandagavond 3 september 2007 is Tonny Rademaker als Bourgondiër van ’t jaar 2007 in het Bestuursceerum in de bloemetjes gezet. Burgemeester Rombouts onderscheidde, met een beeldje van een Bourgondiër, de Bossche zakenman [Hotel Central] in het stadhuis. Ook al gaat zijn opvolger bijna met de VUT, de 84-jarige peetvader van gezin, zaak en Oeteldonks instituut, houdt stand, aldus Ted Janssen de voorzitter van de jury. Buiten werd het stiertje getoond, dat door de Club van het Oeteldonks Vaandel naar de feesteling Tonny is vernoemd. Dat idee was ontstaan bij een uitstapje van de leden van 't Vaandel. Binnen, waar de nestor van de Bossche scène allerlei loftuitingen kreeg toegezwaaid, stond onder de Bossche vlag, nog een cadeau klaar.  

-Boven links:  Het cadeau staat al ingepakt in de stadhuishal klaar...
-Boven: Tonny Rademanker en er achter Jac.Stienstra
.
 
Het stiertje Tonny , symbool van de gelauwerde hoofdpersoon. Deze ludieke actie komt van Tonnys vrienden van het Oeteldonks Vaandel. Het stiertje us afkomstig uit de fokkerije Groene Woud in Best.

foto's © gerard monté, 3 september 2007. 
Club van het Oeteldonks Vaandel met het stiertje van Groene Woud [Best], vlnr Jac Stienstra, Ad de Bruin [Bossche Omroep] , Sander van de Gevel [p.r. en communicatie Oeteldonkshe Club], Tonny Rademaker en directeur ING Wim Vulto.


Rademaker, die al bijna 65 jaar in de horeca werkzaam is, was volgens de voorzitter van de jury, Ted Janssen, de eerste kandidaat voor deze titel die Bosschenaar is. Wat die titel precies inhoudt wist de ras-Bosschenaar zelf ook niet. Daarvoor had hij de archief-medewerker externe betrekkingen Rob van de Laar geraadpleegd. Van hem werd ie met 5 A-viertjes ook niet wijzer.
Rombouts prees Rademaker om zijn vakmanschap en hield een betoog over dat mooie Den Bosch met onder meer zijn autovrije Parade. Over die ingreep was Rademaker pissig geweest, maar na Carmen was hij in die mening omgeturnd.
Na afloop werd de als een Bourgondiër levende Rademaker, met name door de vrouwelijke studenten van de Koningstheater Akademie gehuldigd en bezongen. Deze studenten zullen ook bij Bourgondisch 's-Hertogenbosch optredens verzorgen.
Voor burgemeester Rombouts had Rademaker een zilveren Sint Jan in stolp als aandenken. Deze kostbare premium [circa 8.000 euro] dient ter financiering van de restauratie van de Sint Jan en is een ontwerp van de zilversmid Dominique Venrooij. 
'Dit cadeau is een dankbetuiging van de familie Rademaker aan Burgemeester en Wethouders voor hun loyalitiet rondom allerlei zaken die zich in de stad afspelen en waarbij Central betrokken is. Bovendien werd met de schenking nog eens de aandacht gevestigd op de fondswerving voor de restauratie van de St.Jan,' aldus KJarin Rademaker in een persoonlijke toelichting.  

Voorzitter Pieter Bak van de stichting Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch verklapte dat het opstellen van een parasol vorig jaar een succes was en daarom uitbreiding krijgt met nog een parasol. De organisatie is blij is met de deelname van Sligro aan dit evenement dat komend weekeind, vanaf vrijdag, plaatsvindt.

   
-Boven rechts: burgemeester Rombouts in zijn toespraak gericht aan Tonny Rademaker.
-Boven: Karin Rademaker die samen met vader Tonny directeur is van Golden Tulip Hotel Central.
-Rechts: De hal met genodigden.

foto's © gerard monté, 3 september 2007.


 
 
   
   -Boven rechts: Pieter Bak voorzitter van de stichting Bourgondisch 's-Hertogenbosch.
-Boven links: Voorzitter van de jury Ted Janssen.

Links : Uit handen van burgemeester Rombouts ontvangt Rademaker het beeldje van de Bourgondische man.

foto's © gerard monté, 3 september 2007.
 

 
Boven: Eerste jaars van de Konings Theater Akademie.
-Tonny en zoon Frank [m.] genieten van het optreden.
-Rechts:Tonny junior geniet mee. 
 
foto's © gerard monté, 3 september 2007.
 
-Boven: Rademaker: Ik weet niet echt wat een Bourgondiër is, maar eten drinken en hard werken zijn wel op hem van toepassing..
-Boven links:
Een zilveren Sint Jan onder een glazen stolp, aangeboden door de familie Rademaker. Het cadeau is een erkenning aan burgemeester Rombouts en de vier wethouders Eugster, Eigenman,Snijders en Weterings . 

Jac Stienstra, voorheen voorzitter van het Comité Nationaal Monument Sint Jan.
 
foto's © gerard monté, 3 september 2007.


Central investeert opnieuw miljoenen , 26 juni 2007. 
Hotel Central is momenteel bezig met het opknappen van de brasserie aan de voorzijde van het hotel. Dat was nog de enige ruimte die geen airconditioning had. Het hotel staat al vanaf 1959 onder leiding van de 83-jarige Tonny Rademaker, die vanaf 1996 samen met dochter Karin [*1963] de directie voert. 
Oorspronkelijk had Central, dat in 2005 nog het 100-jarige bestaan onder de Rademakers vierde, 24 kamers. Het groeide via aan- en verbouwingen uit tot een hotel met 124 kamers. Die uitbreiding gebeurde in 1959 voor het eerst onder beheer van Tonny Rademaker toen hij de ernaast gelegen sigarenzaak kocht en er 26 kamers inrichtte. In 1976 was de aanpak was grootscheepser met de nieuwbouw aan het Burg. Loeffplein, toen er 55 kamers bij kwamen, inclusief een receptie aan de achterzijde en in 1984 met 29 nieuwe kamers erbij.
In de jaren 1986 /87 vond de meest rigoureuze aanpak plaats, toen het pand, dat al in 1898 hotel was en daarvoor postkantoor en hoofdwacht, tegen de grond ging. Technisch gezien bleek toen restauratie en renovatie niet haalbaar.
De laatste jaren zijn tal van kamers door bouwbedrijf Moonen, de hoofdaannemer, gerenoveerd en werden door Bureau Van Mackelenberg en Wolter en Dross nieuwe technische installaties en airconditioning geïnstalleerd. 
De renovatie van de brasserie is niet de laatste wens van de 44-jarige Karin Rademaker. De hoteldirecteur kijkt letterlijk en figuurlijk uit naar de nieuwbouw op de locatie Groot Ziekengasthuis, waarnaar het hotel door een ondergrondse verbinding graag een link wil leggen, zodat binnenstadsbezoekers met snelle liften direct in Hartje stad uitkomen. Bij de sloop van de parkeergarage Tolbrug ziet Rademaker als service aan de hotelgasten, ondermeer een eigentijdse Welness of gyms terugkomen.

Afsluiting 100 jaar Central, 24 januari 2006. 
De directie van Golden Tulip Hotel Central- Tony en Karin Rademaker- hebben vandaag - 24 januari 2006- in het hotel aan de Markt het feest rond 100 jaar ‘de Rademakers in Çentral’ afgesloten. Dat gebeurde met een aangeklede receptie. Uit de wedstrijd van het jubileumjaar werd het echtpaar Dolmans uit Boxtel als de winnaars verkozen. Zij gaan een driedaags arrangement beleven in het Golden Tulip hotel Noordsee op Ameland.

Ivonne ter Heine die een van de prijzen won uit het jubileumjaar [2005]. 
foto's © paul kriele, 24 januari 2006.
Karin Rademaker [m], geflankeerd door het echtpaar Ingrid en Ted van de Mortel [l] en Ivonne en Rogier ter Heine [r]. 
 Directeur Karin Rademaker feliciteert het echtpaar Dolmans uit Boxtel dat de eerste prijs won in de prijsvraag die in het jubileumjaar van het hotel werd uitgeschreven
- foto's © paul kriele, 24 januari 2006.

 
Chef kok Pieter Bink met een zilveren garde. beloond.

Het hotel borduurt verder op de successen van het afgelopen jaar, zoals een expositie, een rondleiding en de culinaire capaciteiten van de onlangs in dienst getreden en pas wederom gelouterde chef-kok Pieter Bink. Bink won eerder [november 2005] de Zilveren Garde en dinsdag 17 januari 2006 behaalde Pieter op de Amsterdamse Horecava ook nog eens de 3e prijs van het Nederlands Kampioenschap koken. Kortom redenen om het culinaire 5-gangen Jubileummenu voort te zetten, licht Karin Rademaker toe. 

De afsluitingsceremonie was niet zo druk bezocht als de receptie bij het openingsfeest van '100 Jaar Central onder de Rademakers' op 1 januari 2006. klik op Jubileumjaar  [hieronder]

Hotel Central in rouw
  26 juli 2005.
Door het plotseling overlijden van Miep Rademaker-Kronenburg is het Golden Tulip hotel Central in rouw. Gisterenavond - maandag 25 juli 2005 - is Miep Rademaker overleden. Miep raakte -na een operatie aan de galblaas - in coma.
Het echtpaar Rademaker–Kronenburg, dat bijna 60 jaar getrouwd was, telt vier kinderen: Tony jr., Dorrith, Frank, en Karin. De begrafenis van Miep Rademaker is aanstaande vrijdag [13.30 uur] in de Sint Jan, waarna in Vlijmen de crematie plaatsvindt [15.30 uur]. Op het eind van de middag is er in hotel Central gelegenheid de familie te condoleren.
Met het heengaan van Miep Rademaker verliest Central, het personeel en de gasten een huismoeder. Miep was als geen ander verbonden met het bedrijf. Op vaak persoonlijke en hartelijke wijze toonde zij haar betrokkenheid bij het wel en wee van de zaak.
Voor de familie, en zeker ook voor Central, zal het overlijden van Miep Rademaker als een gevoelig gemis ervaren worden. 
Het hotel op de Markt vierde onlangs [12 juni 2005] het feit dat het honderd jaar geleid wordt door de familie Rademaker.

Viering 100 jaar Hotel Central-onder-de-Rademakers, 12 juni 2005.
Vanavond is in Golden Tulip Hotel Central op de Markt door de familie Rademaker met 350 genodigden het feit gevierd dat Central 100 jaar onder het bewind staat van de familie Rademaker. Hoogtepunten waren de aanbieding van het jubileumboek ‘Central, 100 Jaar bijzonder gastvrijheid’. Dat boek werd, in het teken van 60 jaar bevrijding en leven in vrijheid! , aldus Karin Rademaker, aangeboden aan de Engelse ambassadeur Sir Colin Budd om in hem de bevrijders- the 53 ste Welsh Division -te eren.

Aanwezig waren- naasts vertegenwoordigers uit het zakenleven,de politiek [oud-] burgemeester Ton Rombouts, Ben van Zwieten en Don Burgers, oud- commissaris der Koningin Frank Houben en prominenten uit het Carnaval, onder wie enkele prinsen uit de Amadeirodynastie [Karel Noordzij] .

Door de genodigden en het zakenleven werd in de persoon van Jan Hein Verlinden een kunstwerk aangeboden. In de Prinsenzaal onthulde de vijfde generatie Rademaker een kunstwerk van Olga Pullens voorstellende 100 jaar Central waarin de drie prominenten prins Claus, koningin Beatrix en prins Willem Alexander, verweven zijn.

Het culinair gedeelte was –deels - aangeboden door Gerrit Greveling en zijn staf van Chalet Royal en Jog Schipfinger [Kasteel Maurick] ter ondersteuning van hun collega chef-kok Joop van Strien . Met een oosters getinte show met danseressen en samba-muziek voltrok zich de apotheose van dit feestelijk hoogtepunt in de historie van Central.

Tony Rademaker in zijn welkomstspeech en rechts Karin Rademaker. De Engelse ambassadeur sir Colin Budd [l] heeft zojuist uit handen van Karin Rademaker [m] het jubileumboek in ontvangst mogen nemen.

foto's © freek jansen, 12 juni 2005.

Tony Radermaker sr. ontving uit handen van de voorzitter van KvK Jacques van de Vall het bronzen ereteken ivm zijn verdiensten voor de horeca, de goodwill die hij kweekt voor de stad 's-Hertogenbosch [carnaval en allerlei bestuursfuncties] de legpenning van de Kamer van Koophandel.
Rob van de Laar minister -president van Oeteldonk, schonk de Rademakers een tekening van Cor Versteeg waarin op ludieke wijze de stamboom van de Rademakers is uitgebeeld. Van de Laar hield- dit keer - een korte én geestige speech bij gelegenheid van niet 100 jaar Rademaker, maar 99 jaar Peer van de Muggenheuvel..

-Boven: Olga Pullens bij haar zojuist onthulde kunstwerk in de Prinsenzaal van Central. In dat - voor Central- historisch tafereel zijn naast Willem de Zwijger ook de portretten van de drie prinsen, t.w. Claus Willem Alexander en Bernhard opgenomen.
-Boven rechts: het dessert met feeërieke decoraties. 
-Rechts: De Rademakerjeugd van de 5e generatie met Tom
Rademaker [2e v.r.] en spreekstalmeester Jan Hein Verlinden die namens de genodigden en het Bossche zakenleven het kunstwerk aanbood.  

foto's © paul kriele en freek jansen [r.], 12 juni 2005.
Op de linker foto van het kunstwerk zijn duidelijk de portretten van prins Claus [l] en prins Bernhard [m] te herkennen. 

foto's © freek jansen, 12 juni 2005.

 
   
Het bedrijf was uitbundig gedecoreerd met 1000 rode rozen die op tal van plekken aanwezig waren en mede de warme sfeer bepaalden. Voor dat aandeel mag de naam van de meester-bloemist van Central - Jack van Schaik- zeker vermeld worden. De rozen keerden ook terug op de ingepakte couverts die er voor eenieder klaar lagen.

Meteen na de show werd het voltallige personeel uitbundig én gemeend gehuldigd door Karin Rademaker.

foto's © paul kriele, 12 juni 2005.
 

Tonny's toegift
De apotheose tot slot: Zuid-Amerikaans getinte sambadancing maakte armen en benen los .

foto's © paul kriele, 12 juni 2005.
 

Bij zijn/ haar vertrek mocht eenieder naast het jubileumboek, nog een cadeau van Central in ontvangst nemen.

Kunstwerk van Olga Pullens 26 juni  2005
Het kunstwerk van Olga Pullens met vlnr: prins Claus, prins Bernhard, Willem de Zwijger en prins Willem Alexander.
Tony Rademaker centraal tussen heuglijke momenten uit de hotelgeschiedenis. 
Bossche momenten en taferelen. Hoogtepunten uit Centrals bestaan.
foto's © gerard monté, 26 juni 2005.

Hotel Central in Stan Huygensjournaal dankzij:
Oud- Bosschenaar Willem Kool in Stan Huygensjournaal
, 5 juni 2005 
Wim Kool is benoemd tot de vaste redacteur van het Stan Huijgensjournaal. In die veelbesproken positie is ie de opvolger van Sjuul Paradijs die de fakkel twee jaar geleden overnam van Simon Lepeltak. 
Het Stan Huijgensjournaal is een van de meest gelezen society-rubrieken binnen de Nederlandse krantenwereld. De Telegraaf kondigde de benoeming zelfs op de voorpagina aan.
De vijftigjarige Kool is behalve Bosschenaar, een integer en serieuze vakman, die zijn journalistieke loopbaan begon bij de stadsredactie van het Brabants Dagblad. Zijn voorlaatste positie bij De Telegraaf was correspondent in Engeland. Het afscheid van zijn voorganger Paradijs -met de introductie van Kool- werd bijgewoond door tientallen prominenten [o.a. mr. Pieter vanVollenhoven] en anderen uit de politiek, de showbis en de journalistiek.
Oud-Bosschenaar en voormalige Brabants Dagbladredacteur Wim Kool op de jubileumviering van de Rademakers waarover hij een artikel in De Telegraaf schreef

foto © paul kriele, 12 juni 2005

 

Dinsdag 14 juni 2005 drukte De Telegraaf het artikel af van Willem Kool waarin de 50-jarige oud-Bossche redacteur enkele personalities noemde die op de viering van de familie Rademaker aanwezig waren. Willem is een persoonlijke vriend van Karin Rademaker.


Viering 100 jaar Central: Expo, boek, oude menukaart en rondleidingen, 17 februari 2005 en 31 maart 2005.
In het kader van 100 jaar Central onder de Rademakers begin de chef kok morgen met het 5 –gangen jubileummenu en start in restaurant de Leeuwenborgh een overzicht in foto’s van 100 jaar Central en het Oranjehotel.
Op 12 juni 2005, een memorabele dag voor de familie Rademaker, wordt het jubileumboek gepresenteerd. 
Zondag 27 februari 2005 kan olv bedrijfsleider Sjef Beekwilder een rondleiding door het gebouw meegemaakt worden. Vervolgens: Elke laatste zondag van de maand. Aanmelding: receptie 6926926. © paul kriele, 
Jubileumjaar begint met vuurwerk/ den bosch, 1 januari 2005.
In de namiddag van eerste Nieuwsjaarsdag 1 januari 2005 vierde de voltallige familie Rademaker met vrienden en relaties het feit dat Golden Tulip Hotel Central 100 jaar onder het bewind staat van de Rademakers. Met een champagne, vuurwerk en de onthulling van het logo van het jubileumjaar, werd dit eeuwfeest ingeluid.

De bewindvoerders Tonny sr. en Karin Rademaker.  Karin in haar toespraak waarin ze een feestelijk jaar aankondigt, een boek over 100 jaar Central [onder de Rademakers]. De dochter van Tonny sr. sprak de hoop uit , dat Central voor iedereen nog lang een gastvrije haven mag zijn. 
-Boven en rechts boven: Kort nadat de gasten waren gearrvieerd werden ze weer naar buiten geloodsd om de onthulling van 'Central 1905' mee te maken. Dat deden Tom en Jeanine Rademaker.
-Boven: Vanaf het dak van het hotel aan de Markt voltrok zich een spectaculair vuurwerk.
-Rechts: het echtpaar Rademaker-Kronenburg vol bewondering naar het spetterend spektakel
.

foto's © gerard monté, 1 januari 2005.
 

Directrice Karin Rademaker sprak aan het begin van de receptie in Tony’s bar de wens uit, dat ’…Central steeds een gastvrije haven mag zijn waar u zich thuis voelt’.  

Kort nadat de gasten waren gearrvieerd werden ze weer naar buiten geloodsd om de onthulling van 'Central 1905' mee te maken. Dat deden Tom en Jeanine Rademaker.

Najaar verschijnt een boek onder redactie van Jacques Luijckx, Rob van de Laar en Antwan Hoedemakers en Fyke van Schaijk-Hurkens.
De komende 100 jaar zijn verzekerd dankzij de nieuwe generatie van kleinkinderen onder wie Tom en Jeanine die - ondanks hun reguliere studie - al volop actief zijn in het ‘familiebedrijf‘. Tom, de zoon van Tonny, helpt zijn vader in de Raadskelder en opa in Central alwaar hij voor het Groote Stroomarrangement de apfelstrudel voorbereidt. Jeanine, dochter van Frank, bereidt in Central de ontbijten voor.

Op het eind van het groots vuurwerk werd op het dak ook nog eens het '100 jaar' in vuur en vlam gezet.

Het logo 'Central 1905' werd onthuld door de twee oudste kinderen van de vijfde generatie Tom en Jeanine Rademaker.
 
De gelegenheids jazzformatie met de bekende trombonist Bert Boeren. Tonny senior temidden van de kleinkinderen, Tom [r] en Jeanine [l].
foto's © gerard monté, 1 januari 2005.
  -Links: Jan Bosmans en Leny van Roosmalen.
-Boven: Sjef Beekwilder, die opnieuw als bedrijfsleider in dienst is gekomen bij Central en diens echtgenote Jacqueline.

Jazzliefhebber en muzikant Jan Kersten, die op 10 april 2005 70 jaar hoopt te worden. De Bosschenaar brengt rond zijn zevende kroonjaar een cd uit met eigen liedjes, waarop ook Piet en Mieke Lathouwers zingen.
Het is een traditie bij Central dat op elke eerste vrijdag van de maand een jazzoptreden plaatsvindt.

-Boven: het drietal Tonny sr. Karin en Tonny jr. Rademaker.
-Boven rechts: Tonny jr. van Restaurant De Raadskelder .
-Links: De jazzliefhebber en musicus Jan Kersten
.

foto's © gerard monté, 1 januari 2005.


 


100 jaar Hotel Central: Al een eeuw zo bijzonder ...
De officiële viering valt nu op zondag 12 juni 2005. Dat gebeurt met een feestelijke receptie. Bij die gelegenheid zal ook het Jubileumboek 100 jaar Central worden aangeboden. Eregast is de Engelse ambassadeur Sit Colin Budd die het eerste exemplaar krijgt uitgereikt.
------------------------
Korte historie Hotel Central
Hotel Central is begonnen door Jos van Eugen in het voormalige postkantoor op de huidige plek aan de Markt. In mei/juni 1905 kocht Johannes Paulus E. J. Rademaker dit hotel. Johannes, die de zoon was van een hotelier in Doetinchem, werkte als ober-kelner in het Haagse 'd'Angleterre. 
Na het tekenen van de koopacte verhuisde de familie van Doetinchem naar Den Bosch met de zonen Jan en Toon. Antoon [Toon] was de vader van de huidige directeur Tonny sr.
Een vooroorlogse foto van de Markt met -wat toen heette de hotelkant [Noordzijde].
Het 5e  -witte- pand van links is hotel Central, dat later het 4e pand v.l. [De Leeuwenborch] er bij kreeg.

foto © archief bastion oranje.


De start van '100 jaar Central' -onder de familie Rademaker- is op 1 januari 2005. Dan viert de familie met zijn relaties het moment dat honderd jaar geleden Johan Rademaker het hotel van de familie Van Eugen kocht.

Hotel Central raakt al in feeststemming bij 100 jaar de familie Rademaker in Central.
De datum 1 januari 2005 is ook nog eens precies een maand voor de datum waarop Tonny 81 jaar wordt!

foto © gerard monté, 28 december 2004.
 

Met de slogan:'Al een eeuw zo bijzonder en . .U bent zo bijzonder voor Central' wordt op 1 januari 2005 de herdenking ingeluid.
Nadat Johan het hotel kocht, Antoon het overnam, leidt nu de 81-jarige Tonny Rademaker als derde in de generatie Rademakers én diens dochter Karin het hotel.

Historie bij 100-jarig jubileum, 8 september 2004.
Hotel Central bestaat in 2005 honderd jaar. Dat jubileum wordt groots aangepakt met een boek, receptie en feestelijke arrangementen. Ook zal een expositie worden ingericht. Daartoe is nu al een oproep gedaan om foto's in te zenden.
Op de huidige plek stond voorheen hotel Jos.van Eugen.
Johan Rademaker [*1873] kocht in 1905 het hotel van de familie Van Eugen. Vanaf 1919 dreef deze Johan ook het Oranjehotel in de Verwerstraat. Later namen zijn zonen Jan en Antoon de leiding over in resp. Hotel Central en het Oranjehotel. 

Tonny Rademaker is al vanaf 1943 werkzaam in hotel Central. In dat jaar kwam hij bij zijn vader in dienst. Sedert 1954 kreeg hij de leiding van het Oranjehotel en vanaf 1959 voert Tonny Rademaker ook de directie over hotel Central, later bijgestaan door zijn dochter Karin Rademaker. Dit hotel kocht hij van zijn neef Johan Rademaker jr. . Het Oranjehotel hield in 1973 op te bestaan.
Nog vroeger in de negentiende eeuw diende het gebouw als de Commanderij of Wacht. Later -voordat het hotel werd- deed het dienst als postkantoor.

Rond de viering van 100 jaar Central [Golden Tulip] is een speciale p.r.-commissie benoemd die de activiteiten gaat begeleiden.

Hotel Central ligt in een middeleeuwse gevelrij. Die historische situatie is alleen nog inpandig te herkennen, met name in de kelders. 
In het carnavalsseizoen dient het als zomerpaleis van de dynastie der Amadeiro's
.

foto © gerard  monté, 20 februari 2002.

 

Muursteen met spreuk van Domien Gent in Centralpui, -27 april 2005
Domien van Gent had tal van spreuken. Die brengt de werkgroep Het Kleine Monument in werkelijkheid in de vorm van een muursteen. Woensdag 27 april 2005 wordt naast de hoofdingang van Golden Tulip Hotel Central aan het Burg. Loeffplein de steen Ik zie oe gère ingemetseld/onthuld.

Foto rechts: De hoofdingang van hotel Central aan het Burg. Loeffplein. Rechts naast de ingang zit al de steen [l] ingemetseld.
 
foto © paul kriele, 15 april 2005.

'Ik zie oe gère' is een kloppende spreuk, zeker voor de familie Rademaker die dit jaar al honderd jaar het hotel op de Markt leidt. Wethouder Roderick van de Mortel onthult deze 28ste aangebrachte spreuk. Na afloop wordt hem door de werkgroep Het Kleine Monument ook nog een nieuwe wandeling/speurtocht 'Wè wit uwes' aangeboden. 

Bekroning Golden Tulip hotel
,13 september 2002.  
Golden Tulip Hotel, beter bekend als Central op de Markt, is alweer uitverkoren tot een van de beste Golden Tulip hotels van Nederland. Twee jaar geleden viel het hotel van de familie Rademaker al die eer te beurt. Daarna werd het ook nog eens het beste van Europa.
Inspecteurs van de ANWB beoordelen iov van Golden Tulip de criteria. Dat gaat om de inrichting, het gebouw [hard ware], de service [software] en de corparate identity, vertelt directeur Karin Rademaker, die zich volkomen en verdiend in haar nopjes is. Op 10 oktober 2002 valt de definitieve bekendmaking van de eerste drie genomineerden.  

Aanvulling: Op 15 oktober 2002 kwam de definitieve uitslag: Hotel Central kwam wederom bij de eerste drie, maar dit keer op de tweede plaats. De erkenning is een pluim op de hoed van directrice Karin Rademaker die de afgelopen jaren ingrijpende verbouwing heeft geleid en doorgevoerd. Want in haar kielzog staat nog steeds vader Tony Rademaker als pater familias én schatbewaker.
Terug naar boven