Weth. Weterings tevreden over opleving Boschveld

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-07-2009 | Gewijzigd op: 17-07-2009
Links boven: Winkelcentrum Copernicuslaan: Een nieuwe branche, een nieuwe ondernemer in een door de gemeente aangekocht pand. Deze zaak in 2e hands spullen voegt wat toe aan de winkelnering op Boschveld, aldus wethouder Weterings.

Boven: Aan de zijde van de Copernicuslaan kocht de gemeente 2 panden [nrs. 306 en 310] aan. Aan de zijde Christiaan Huygensweg ook 2 [bakker 123 en de pizzeria 121a].
Links: Op de Christiaan Huygensweg werden de panden van de bakker en de pizzeria door de gemeente aangekocht.

Aan beide zijden wordt nog de overkapping verbeterd, kijgen de winkelpuien een verfbeurt en worden de reclames teruggedrongen.

foto's  © paul kriele, 13 en 19 mei 2009 [boven]  en 17 juli 2009[l].

In een evoluatie van de aanpak van Boschveld voor de pers toonde wethouder Rodney Weterings zich vanmorgen tevreden over de aanpak en optimistisch over de herontwikkeling die tot 2013 nog op het programma staat.

In het te ontwikkelen stadsdeel werd in 2007 gestart met cameratoezicht en verscherpt toezicht [invallen fiscus, politie en arbeidsinspectie] bij ondernemers. Ondanks enkele overtredingen zegt de wethouder nu dat met name de ondernemers een positief beeld geven aan de wijk. De overlast kwam met name van dealers rondom eneklel qwinkels aan de Christiaan Huygensweg. Ook door het plaatsen van camera’s is de overlast teruggedrongen.
Intussen ging de gemeente over tot de aankoop van panden vooral bij wisselingen van winkeliers. Dat was niet bedoeld om ondernemers in de weg te zitten, maar om de branches te kunnen reguleren Onlangs werden 4 panden [waaronder de bakker en de pizzeria op de hoek Christaan Huygensweg/ ’s-Gravesandestraat en 2 panden op de Copernicuslaan 306 en 310] voor 730.000 euro aangekocht.
Eerder kwamen al 3 panden in gemeentelijke handen zodat vat wordt gekregen op de winkelnering en nieuwe ondernemers kunnen worden toegevoegd aan het winkelcentrum. Ook werd de verlichting aangepast, de reclames teruggedrongen en zal nog de overkapping worden verbeterd.
Nu is de gemeente nog in overleg met de Vereniging van Eigenaren waarvan er 7 bestaan, maar wier neuzen nog één kant opgestuurd moet worden. Dit jaar krijgt het winkeldeel een verfopknapbeurt, maar dat zou voor de woningen ook moeten kunnen, aldus Weterings.

Van Coerhoornplein

Het binnenplein -het  Van Coehoornplein -krijgt mogelijk de bestemming van supermarkt. De gemeente onderzoekt met projectontwikkelaar 3M en Brabant Wonen of daar een sterke super gevestigd kan worden. Dat maakt het plein levendiger en voorkomt overlast door jeugd of door drugdealers. foto's © paul kriele, 17 juli 2009.

Brabant Wonen en de Maastrichtse projectontwikkelaar 3M starten met de herontwikkeling van het centrum, wat gebeurt ism de winkeliersvereniging die onder voorzitterschap staat van Ton van de Heijden. De idee is om op het Van Coehoornplein een 'stevige' supermarkt te vestigen met wellicht daarop een parkeerdek.

Al met al is het tij gekeerd, stelt de wethouder. Boschveld is weer een plek om er veilig te kunnen verkeren en voor goed ondernemerschap. De overlast is met 75% afgenomen door politietoezicht en camera’s. Die camera’s zou Weterings het liefst weg willen maar tot 2013, het streefjaar waarin de herontwikkeling moet zijn afgerond, zullen die, evenals verscherpt politietoezicht, er wel blijven.


Terug naar boven