Nog geen herstel tableaux in De Gruyterpand Hinthamerstr. 31

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-09-2016 | Gewijzigd op: 29-09-2016
Bericht van 29 september 2016 Gemeente laat het aan de eigenaar van pand Hinthamerstraat 31 over om de DG-tablaux te restaureren. Ze zegt [brief dd. 28 september 2016] dat er wel geld* beschikbaar is, maar de eigenaar heeft vooralsnog niet besloten  tot restauratie over te gaan.
In ieder geval erkent de gemeente   de grote cultuurhistorische waarde voor de stad van deze tegeltableaux.

* Uit de pot 'Behoud gemeentelijke monumenten'.

Bericht van 6 september 2016 waarin de VVD vraagt om subsidie [[uit pot 'kleine monumenten'] voor herstel DG-tableaux in pand Hinthamerstraat 31. [Jeanszaak]
De VVD fractie wil de oude tableaux in de voormalige  De Gruyterwinkel op Hinthamerstraat 31,  tegenwoordig een jeanszaak,  laten restaureren. Dat vraagt zij aan B&W [brief van 31082016]. De VVD noemt het hoekpand een deel van het roemruchte 'De Gruyter'.

Onlangs werd bij de interieurverniewing de kunststof wandpanelen verwijderd en kwamen de oorspronkelijke, kleurrijke -honderdjarige tegeltableaux te voorschijn. [Zie bericht 'Sfeer uit de De Gruutertijd keert terug van 14 juni 2016 hieronder]. Diverse tableaus zijn beschadigd of missen een of meerdere tegels.
Een woordvoerder van de BAM liet eerder [bericht van 14 juni 2016] weten dat bij de aanvraag voor de bouwvergunning de gemeente de plicht kan stellen ook de tableaux te doen restaureren. ...

De werkzaamheden in het pand in juni 2016.
Te zien is dat de tableaux zijn beschadigd doordat de leidinge er doorheen zijn geboord

foto's © palkri15 jnhi23106
 


Bericht Sfeer  van De Gruyter keert terug op Hinthamerstraat 31. dd. 14 juni 2016. 
Eigenaresse Jeans Centre in Alblasserdam gaat het pand Hinthamerstraat 31 renoveren en ook het interieur opknappen, maar ze botst wel tegen de authentieke De Gruytertablaus aan. Sommigen daarvan zijn zwaar beschadigd andere moeten ook zonder meer worden opgeknapt.
Het gaat om zes grote tableaus die in de loop der tijd door leidingen werden doorboord of waarvan tegels zijn losgeraakt. Het pand ging in 1928 als een De Gruyterfiliaal open.

Het bedrijf www.bedrijfshallen.nl uit Ede is in het pand aan het werk. De volgende week donderdag 7juli 2016 zal de zaak worden heropend..
Situatie week 2 van juli 2016. 
In de week bvanaf 1 juli2016 zijn de medewerkers in rap tempo bezig geweest de winkel opnieuw met het assortiment jeans te vullen.
Intussen is ook het pakpapier van de ruiten weggehaald en kwam de nieuuwe winkelpui te voorschijn.
Hinthamerstraat 31
Op 16 juni 2016 werde de nieuwe winkelpui
geplaatst.
De winkeldeur zit voortaan weer middenin

foto © paul kriele, 16 juni [r.] en 6 juli 2016.

Actueel bericht van 15 juni 2016 tableaus blijven in het zicht.
BAM-medewerker Jeroen van den Eijnden laat weten dat onder toezicht van de gemeente -het pand is immers een gemeentelijk monument- de tabelaus in het zicht blijven. Er worden weer kunststof platen tegen de muren geplaatst maar de tableaus blijven vrij in het zicht. Ze worden dus voorlopig niet gerestaureerd. Dat is uiteraard een kostenplaatje. 'Zover gaat de invloed van de gemeente niet,' laat Van den Eijnden weten.  'E.e.a. is in goed overleg met de directie van Jeans Center verlopen. We hebben alleen deze voorwaarde gesteld,' zegt de BAM-medewerker.

Woensdag 15 juni 2016 werden al de
nieuwe kozijnen van de nieuwe winkelpui geplaatst.


foto © paul kriele, 15 juni 2016.

*Zie eerder bericht ' Hinthamerstraat  krijgt een nieuwe gevel dd. 21 maart 2016.
Fragment:
Hinthamerstraat 31, een hoekpand met de Gasthuistraat, zit Jeans Center . Eigenaresse Jeans Centre in Alblasserdam gaat de voorgevel aanpassen.
Wat de omlijsting betreft van de winkelpui verandert er niet veel. Do oude gevelversieringen uit de tijd dat het een De Gruyterpand was, blijven gespaard. 
-Boven:Hinthamerstraat 31 hoek Gasselstraat.
-Rechts boven: De huidige situatie na het weghalen van winkelwanden. Van diverse tableaus zijn de tegels los geraakt.
-Oogsten, de seizoenen en boerentaferelen
vormen de  thema's op de  kostbare
tableaus uit de jaren 20-30 van de vorige eeuw
.

foto's © paul kriele, 14 juni 2016.

-Rechts: Tegen de winkelwanden worden al nieuwe
platen gezet. Daarboven zijn nog de tableaus te zien.
-Links: Ambachtelijk-huiselijk tafereel, dat
wellicht is afgeleid van 'Het meisje van Vermeer..'
.

foto © paul kriele, 14 [l.] en 15 [boven] juni 2016.Terug naar boven