Burgemeester verbiedt Chip'n dale verkoop drugs

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-03-2017 | Gewijzigd op: 24-03-2017

Verkoop sofdrugs in coffeeshop Chip ’n Dale niet langer gedoogd

Vanwege  een lopend strafrechtelijk onderzoek naar de eigenaar van de coffeeshop in de Hinthamerstraat heeft 
burgemeester Rombouts per heden[24 maart 2017] de verkoop van drugs verboden.

Sinds juli 2016 mocht coffeeshop Chip ’n Dale weer softdrugs verkopen. De politie heeft de burgemeester geïnformeerd dat er op dit moment een strafrechtelijk onderzoek loopt. In het kader van dit onderzoek heeft de politie ook onderzoek gedaan in de coffeeshop Chip ’n Dale. Om die reden heeft de burgemeester besloten om de verkoop van softdrugs niet langer te gedogen tijdens dit onderzoek. Dat heeft de burgemeester vandaag besloten. De exploitant van de coffeeshop is hier vandaag over geïnformeerd.

Negen kogelgaten zaten in de ruit van
Coffeeshop Chip 'n dale op Hinthamerstraat 159
.

foto © paul kriele,  24 juli 2015. 
...........................................................................................................
 

Een vorig jaar gehouden onderzoek wees toen [na het schietincident] uit dat er geen ernstige bezwaren meer zijn om de vergunning voor verkoop van drugs te verlenen. Daar was -juridisch gezien- geen reden voor. Daarom moest de burgemeester wel besluiten de gevraagde vergunning te verlenen. Dit betekende ook de toestemming om softdrugs te verkopen.


Bericht van 21 juli 2016 Chip 'n dale mag weer drugs verkopen.
Burgemeester Rombouts heeft per brief van 1 juli 2016 de buurt van  'Smoke caffee Chip'n dale' in de Hinthamerstraat 159 laten weten, dat de zaak weer open mag en ook softdrugsverkoop is toegestaan. Dat kan, aldus de burgemeester, na breed onderzoek bij uiteenlopende instanties, zoals Bibob, fiscus, politie en Justitie. De aanvraag voor een vergunning van eigenarresse levert geen bezwaren voor een exploitatie op.

Hinthamerstraat
Coffeeshop Chip 'n dale mag weer open en softdrugs verkopen Maar Rombouts gaat iets aan de leefbaarheid in de straat doen.

foto © paul kriele, 1 juli 2016.
Burgemeester Rombouts gaat samen met de wethouders werken aan een betere en meer leefbare Hinthamerstarat.
'Twee coffeeshops in één straat is wellicht teveel,'
aldus de burgemeester vandaag per brief aan omwonenden.
 

Rombouts: 'Ik begrijp dat dit besluit voor de omwonenden zeer moeilijk is te accepteren.Maar omdat we naar een verbetering van de leefbaarheid in de straat nastreven stel ikhet College voor om een plan van aanpak te maken...voor de hele Hinthamerstraat.'
Dit kan de omwonende enigszins -na jaren van soebatten en klagen- wellict gerust stellen. Immers Rombouts stelt in zijn brief dat '..het aantal van twee coffeeshops in één straat mogelijk teveel is. ...'Bericht van Opheffing sluiting Chip 'nm dale' maar nog verbod voor drugsverkoop. Bericht dd. 2 mei 2016.

Terug naar boven