Geen verhuizingen opvanghuizen [o.a. Inloopschip] meer

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-02-2018 | Gewijzigd op: 16-08-2018

Geen verhuizing van opvanghuizen o.a. het lnloopschip meer

Eerst waren er problemen rond de verhuizing van enkele opvanghuizen* [Inloopschip en jeugd- en vrouwenopvang] en nu is het niet meer nodig. De verhuizing van tehuizen voor crisisopvang, de opvang van jeugd [Jan Schöfferlaan] en voor vrouwen [De Vliert] en daklozen verslaafden [Inloopschip]naar Reinier van Arkel in de Bethaniëstraat] gaat niet door.
Door een nieuwe vise bij de eigenaresse/beheerder en de stichting Maatschappelijke Opvang  behoeven die tehuizen niet meer naar één plek. Dat meldt het Brabants Dagblad [dd.07022018]. Dat komt omdat tegenwoordig er van uit wordt gegaan de cliënten zoveel mogelijk, al of niet begeleid, in een 'eigen huis' te huisvesten.

Ook intern, bij de betrokkeninstanties, is de mening toegedaan dat het niet goed is al deze verschillende cliënten, met elk zijn /haar probleem op een plek bij elkaar te huisvesten.
Terzijde speelt dat Reinier van Arkel het niet gelukte de juiste plekken binnen haar complex, voor deze verschillende doelgroepen te vinden. De factoren die speelden waren technisch van aard, qua de pandbestemming en gezien de procedure mbt de omwonenden.

*Zie artikel van 17 juni2017 hieronder

Bericht van 17 juni 2017 Beheer Inloopschip schuldig aan oplopende prooblemen van opvang Inloopschip Hinthamerstraat
De incident en van de voorbije weken [voorjaar 2017]  in de Hinthamerstraat zijn grotendeels aan het Inloopschip te wijten. Uiteraard speelt de concentratie van twee drugscaffees Meetpoint en Chip‘n dale samen met het Inloopschip een rol. Dat is in een winkelstraat drie teveel, ook volgens eerdere uitlatingen van burgemeester Rombouts. Maar waarom duurt die verhuizing van de opvang zo lang..? **  Maar er hapert veel bij de organisatie van opvang van daklozen in het Inloopschip:

Er lopen dagelijks 40 man in en uit van wie de winkeliers er veel niet herkennen. De administratie en het toezicht van /door het Inloopschip laten hier steken vallen. Buitentoezicht, waarvoor het Inloopschip ook verantwoordelijk moet zijn, ontbreekt.

Dan zijn  er ooit afspraken met onder meer politie, gemeente, Novadic-Kentron en de winkeliers gemaakt. Maar die reglementen, vastgelegd in een convenant, zijn bij het Inloopschip zoek. Zo bleek onlangs uit het archief van een aldaar, voormalige gevestigde, winkelier. 

Coffeeshops Meetpoint, Chip 'n dale en Inloopschip
[dat qua regels te kort schiet], in één winkelstraat.


foto © paul kriele, 15 mei 2017.
..........................................................................................................

De onrust bereikte op vrijdagavond 19 mei 2017 een climax toen een doorgedraaide dakloze bij de deur van het Inloopschip stampij begon te maken. Er kwamen acht eenheden politie op af..

*Vetraging verhuizing opvanghuizen

Dus dan speelt die verhuizing van de opvang van Hinthamerstraat naar Bethaniëstraat en/of Windmolenbergstraat. Die verhuizing blijkt weer  twee jaar te zijn uitgesteld. Probleem: Renier van Arkel had eerst geen geld. Toen werden er enkele panden verkocht. Maar het zit hem vooral in de procedure en meer nog in de problematiek van de doelgroepen. Die bestaat uit  jongeren [Jan Schöfferlaan], vrouwen met kinderen en de klanten van het InIoopschip. Die drie dienen volledig gescheiden van elkaar bij ‘Reinier’ te worden binnengelaten en ook gescheiden van elkaar te worden opgevangen. Dus minstens twee toegangen, wat extra geld en nog meer, en dus langere, procedures kost.

Kortom de situatie is enigszins verbeterd door de inzet van drie toezichthouders bij het Inloopschip.. maar het probleem zal nog wel enige jaren voortduren.

Aanstaande maandag 19 juni 2017 gaan alle betrokken partijen olv wethouder Paul Kagie met elkaar in overleg  over de ontstane crisissituatie. Maar daar was wel een dreigement van een advocaat voor nodig..Terug naar boven