Hinthamerstraat 138 valt af voor miljoensubsidie

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-03-2010 | Gewijzigd op: 19-03-2010

Achter een latere voorgevel gaan in de binnenstad vaak veel oudere bouwelementen schuil.
foto's © paul kriele, 12 december 2009.
Middelste pand:  Hinthamerstraat 138 is afgevallen in een strijd om het miljoen.

Hinthamerstraat 138, dat middeleeuwse relikten bezit, is afgevallen als kandidaat voor ‘Het Mooiste Pand van Nederland’. Het pand van de voormalige woninginrichtingszaak Van der Vorst deed met nog een tiental panden in 't land mee in het tv-programma van SBS6 dat bedreigde historische gebouwen onder de aandacht brengt van publiek en het Rijk. Het doel is om een restauratiesubsidie te verkrijgen, waarvoor de  BankGiro Loterij zich garant stelt.

In het huis aan de Hinthamerstraat zijn zeer bijzondere vondsten gedaan. Het pand dat vanaf de straat oogt als een lelijk eendje, blijkt achter de gevel een tijdcapsule te zijn van 500 jaar wonen in ’s-Hertogenbosch. Het huis heeft een middeleeuwse kelder en een historische houten kap. Uniek zijn de gotische en renaissance schilderingen die achter voorzetwanden en witselkalk tevoorschijn zijn gekomen. De kwaliteit van de schilderingen is voor Nederland ongekend.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de bijzondere schilderingen ontdekt en de waarde in een vroeg stadium onderkend. Volgens wethouder Pauli mogen huis en interieur niet verloren gaan: “Het huis aan de Hinthamerstraat heeft niet alleen voor de Bosschenaren maar ook landelijk gezien een zeer hoge cultuurhistorische waarde. Dit unieke Bossche erfgoed mag niet verloren gaan.”

sponsoractie
Dat noopt de Vereniging Hendrick de Keyser als landelijke restauratie-expertise zich in te zetten om via andere wegen geld zien te fourneren. Over die sponsoractie zal 'Hendrick de Keyser' binnenkort van zich laten horen
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft al een kleine drie ton beshcikbaar gesteld voor de restauratie van het oude winkelpand.
De restauratieplannen worden momenteel voorbereid en zullen in het voorjaar gepresenteerd worden.

zie Hinthamerstraat 138 voor volledig artikel van vondsten e.d.