Vorderingen verbouwing na affaire 'Van Arendonk'

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2003
Het front van Hinthamerpromenade 10 kort na de sluiting in 2002.
 
Nogmaals de winkelpui, maar dan met Rozenmarijnstraatje en de muursteen van de Leuvense Poort.

foto's © gerard monté, 29 januari 2002. 

Er komt schot in de affaire Van Arendonk. Dat is de schoenwinkelier op de Hinthamerpromenade die zonder respect van de monumentale waarde van de Leuvense Poort bijna twee jaar geleden met een winkelverbouwing [op Hinthamerpromenade 10] begon. Deze verbouwing krijgt nu een positieve wending.
Recent ontving Van Arendonk een informatieve bouwvergunning. Met die aanvraag schatte hij in of een verbouwing voor het voormalige Lippitspand haalbaar is.
De oorspronkelijke aanvraag voor een samenvoeging van de bestaande schoenwinkel op nummer 12 [hoek Korte Waterstraat] en de voormalige herenmodewinkel Lippits werd geweigerd. Daarom heeft het allemaal zo lang geduurd.
Bekend was dat Van Arendonk door die aantasting van een rijksmonument een boete door het Rijk kreeg opgelegd. Men dacht dat de gemeente de winkelier dwars zat, maar die opgelegde boete heeft niets met een bouwvergunning te maken!
Wanneer Monumentenzorg een positief advies over de lopende aanvraag verstrekt, zal Van Arendonk pas een officiële bouwvergunning aanvragen. Maar van samenvoeging kan dus geen sprake meer zijn.

Met een historische etalage nam Kruijtzer afscheid. 
foto's © gerard monté, 29 januari 2002.  
de voormalige Leuvense ofwel gevangenpoort waarvan de toren nog op perceel 12 en de fundamenten nog onder beide percelen zichtbaar zijn..

Voor een uitvoeriger reportage over afscheid Hans Kruytzer ga naar de Lippitspagina.


Terug naar boven