Week van de Hinthamerstraat: 6-12 juni

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-05-2010
-Boven: Kenmerkend  voor de detailhandel in de Hinthamerstraat is het feit dat veel zaken van particuliere ondernemers zijn.
-Rechts boven: De Hinthamerstaat telt ook tal van steegjes en kleinere straten, waar vaak cultureel getinte initiatieven ontstaan.
-De straat heeft relatief ook veel zorg-en culturele instellingen, zoals Muzerije, Bieb,Oeteldonks Gemninte Muzejum en de Zwanebroeders.

foto's © paul kriele, 12 september [l-boven], 11 december 2009 en 27 april 2010 [r.].

De Hinthamerstraat is een straat met winkeliers, zorginstellingen, horeca en culturele instellingen, zoals bieb en Zwanenbroeders. Bovendien is de Hinthamerstraat ook nog in het rijke bezit is van een reeks historische panden.
De ‘van-alles-wat-straat’ kun je gerust een modelstraat noemen waar het dagelijks leven samengaat met de ‘minder bedeelden’. Omdat de ondernemers én de inwoners trots zijn op de straat promoten ze dat van 6-12 juni 2010 extra bij het publiek.   
De winkeliers stellen zich in de eerste volle week van juni 2010 extra gastvrij op en zetten hun beste beentje voor. Daarom krijgt die week het motto: 'Bijzondere ontmoetingen in een bijzondere straat.' Voor de klanten geldt: dan ook:  Proef, ervaar en ontmoet!

De aftrap van 'Bijzondere straat/ bijzondere ontmoetingen' is op (koop-)zondag 6 juni om 12 uur voor het Jheronimus Bosch Art Centrum. Na de officiële opening door entertainer/zanger Huub van Mackelenbergh laten 'De Koppensnellers' muzikaal van zich horen.

De afsluiting valt op zaterdag 12 juni 2010 , een dag die gecombineerd wordt met ‘prokkelen’, wat betekent  een prikkelende ontmoeting van mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Die integratie en participatiebevordeing staat onder de naam 'prokkeldag' landelijk in de belangstelling. Diverse instellingen, MEE en de gemeente begeleiden met een aantal vrijwilligers de opzet van deze prokkeldag. 
Terug naar boven