Ingrijpende restauratie pand ‘Vorst’/Hinthamerstraat 138

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-01-2011 | Gewijzigd op: 23-04-2011
De Vereniging Hendrick de Keyser gaat dit jaar Hinthamerstraat 138 [bijna het ’mooiste pand van Nederland’] restaureren. Daar was vanaf eind 1800 de woninginrichting in gevestigd van Frans Vorst. Het winkelpand is 19e eeuws, maar de achterliggende woonkamer 16e eeuws *.
De restauratie omvat aan de buitenzijde het herstel van de cementpleister, vooral bedoeld om het regenwater tegen te houden en herstel [met deur in het midden] van de historische winkelpui.
‘Het rechtzetten van het verzakte pand zou te ingrijpend zijn,’vertelt de projectleider Karianne Vozza van Hendrick de Keyser. Daarom is voor het aspect consolidatie gekozen.

Foto's van de pui dd. 22 april 2011.
De specifieke opgeleide bouwvakkers/restaurateurs zijn al bezig zowel de binnen -als de buitenkant van het pand, dat meedeed aan de'competitie 'mooiste pand van Nederland' aan te pakken. foto's © paul kriele, 22 april 2011.
 

Bericht van 18 januari 2011

Het -middelste-pand Hinthamerstraat 138, dat 16e eeuwse muurschilderingen* bevat, wordt dit jaar in zijn geheel opgeknapt. Op uitnodiging van de Vereniging Hendrick de Keyser[Vakgroep Restauratie] bestuderen potentiële aannemers het bestek.
foto's © paul kriele, 11 januari 2011.
 

Ingrijpender is het terugbrengen van de winkel met achterkamer, zoals die in de bloeitijd rond 1900 heeft bestaan. Dat betekent het terugplaatsen van de grote winkelkast en het vervangen van het door houtrot aangetast houtwerk en het plaatsen van een toiletgroep en nieuwe pantry.
De wanden onder de hangkamer worden ten behoeve van de winkel teruggebracht.
‘De begane grond is historisch gezien het meest interessant. Een dergelijk pand met 16e eeuwse schilderingen* en complete bouwsporen zijn we, behalve in Zwolle, nog nergens tegengekomen binnen het zeer uitgebreide pandenbezit. Wat niet wil zeggen dat ze nooit hebben bestaan,’ licht Vozza toe.
De bovenetage [inclusief de zolder] wordt verbouwd tot appartement met keuken en badkamer. Hiervoor dienen er enkele scheidingswanden te worden geplaatst. De toegang daarvan gaat via de huidige bergingsdeur in het aangrenzende Slijpersstraatje.

* Noot Muurschilderingen
-zie onderaan dit artikel voor uitleg
-Voor eerste artikel [dd. april 2005] met gedetailleerde foto's over de ontdekte muurschilderingen , klik op  'Pand Hinthamerstraat'.

De achterkamer, voorheen de woonkamer van het gezin Van der Vorst, bevat op drie wanden 16e eeuwse muurschilderingen, die worden geconserveerd.
Hieronder links: De gang waar een  cartouch* uit 1580 is aangebracht.
Op de linker foto staat de kaart onderaan het raam.Die afbeelding is een voorbeeld van de aangetroffen cartouch. Hieronder de voorbeeldkaart uitvergroot. 

Maike Tjon Akauw van de BAM** is een specialist op het gebied van wanddecoraties met name behang.
Zij heeft veel tijd en energie gestoken in het ontdekken en blootleggen van de 16e eeuwse muurschilderingen in de voor- en achterkamer.

 
foto 's © paul kriele, 11 januari 2011.

*noot Cartouch zie toelichting onderaan artikel
*zie toelichting op BAM-medewerker Harriën van Dijk

Na de aanbesteding in februari 2011 begint uiterlijk in maart de constructieve en bouwtechnische restauratie, uitgevoerd door een aannemer die lid is van de Vakgroep RestauratieDat werk duurt circa 10 maanden, zodat pas begin 2012 de consolidatie van delen van de muurschilderingen kunnen aanvangen. Dat werk zal worden uitgevoerd door gespecialiseerde restauratoren [ZZP-ers of een klein bedrijfje met een specialisatie in het restaureren van stuc- en schilderwerk.
De begane grond en het van de winkel geheel gescheiden nieuwe appartement worden straks verhuurd.
Na voltooiing van het restauratieproject zal er gelegenheid zijn het resultaat te komen bewonderen.

-Links boven: Raampartij aan de voorzijde op de eerste etage.
De eerste etage en de zolder worden verbouwd tot appartement.
-Boven: Doorkijk vanuit de voorkamer op de eerste etage naar de achterliggende kamers waar een toilet en keuken worden ingebouwd.
-Links: De originele, bij het oude winkeltype behorende hangkamer, krijgt nieuwe wanden.

foto's © paul kriele, 11 januari 2011.


*Noot Muurschilderingen:
Na de eerste inventarisatie en bouwhistorische inspecties blijkt achteraf dat de laat-gothische muurschilderingen van de woonkamer, iets later, maar wel 16e eeuws zijn. De oudste, op de drie wanden, van 1550 en in de gang van 1580. Tussen die twee jaren in is -nadat de kamer werd wit gekalkt - in de gang de cartouche [spreuk] naar een gravure van Vredeman en de Vries aangebracht. De tussenwand met een venster naar de gang, is overigens 17e eeuws.
**Harriën van  Dijk
Harriën van Dijk was aanvankelijk als bouwhistoricus van de afdeling Bouwhistorie Archeologie en Monumenten, betrokken bij de restauratie om mede in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyser bouwhistorisch onderzoek te doen. Vervolgens is hij in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyser als architect (in samenwerking met WVAU-Architecten) verbonden aan de restauratie van het pand aan de Hinthamerstraat 138 te 's-Hertogenbosch.

Terug naar boven