1e deel klaar: Veel geklaag op werk Hinthamerpromenade

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-07-2011 | Gewijzigd op: 22-07-2011
Bericht  22 juli 2011 1e deel Hinthamepromenade klaar
Het  eerste traject van de nieuwe besttrating van de Hinthamerpromenade is vrijdag  22 juli 2011 opgeleverd.

foto © paul kriele, 22 juli 2011/10.00 uur

Bericht 12 juli 2011: Veel geklaag over het werk
De ondernemers langs de Hinthamerpromenade klagen steen en been over de aanpak van het plaveisel op de Hinthamerpromenade. Dat wordt tot en met begin november 2011 in delen vernieuwd. Het komt er uit te zien als het wegdek in de Vughterstraat en in de Kerkstraat.
'Dit is al de vierde keer in zoveel jaar tijd klaagt Huub Finkers. Wat we  nu krijgen en hoe dit aangepakt wordt schijnt de beste periode te zijn om de straat overhoop te halen. Maar we hadden niet eens inspraak.

Op de Hithamerpromenade zitten 4 lokale horeca-ondernemers die zijn hier nu weer de dupe van. De meeste zaken behoren tot een landelijke keten. Dus dat maakt hen minder uit.'Maar het is welk elke dag onze boterham.'
'
Ondernemers, onder wie de uitbater van de Febo en Huub Finkers van 'In de Roosenkrans' klagen steen en been over het werk in de Hinthamerpromenade. foto's © paul kriele, 12 juli 2011.

Finkers: 'Er lagen eerst grof gehakte stenen, toen natuur stenen en daarop weer gezaagde stenen. Nu krijgen we een aanpassing van het kunstig gelegde plaveisel dat indertijd door Beth Galì werd ontworpen. Daar waren de burgers echt niet kapot van, maar de gemeente echter wel. 'Het zal allemaal wel weer goed komen,' eindigt Finkers die niet alleen maar wil klagen.

Het werk dat in vijf fasen verloopt,  begon op 4 juli en duurt tot en met 22 juli 2011. De fasen geven de straatdelen aan waar dan gewerkt wordt.
De tweede fase ligt tussen 15 augustus en duurt  t/m  9 september. Dus net in de kermistijd.
Dan nog  fase 3 van 12  t/m 30 september en   fase 4  van 3 t/m 21 oktober en tot slot fase 5 van 24 oktober t/m 11 november 2011.

De Hinthamerpromenade is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Vrachtwagens die de winkels komen bevoorraden kunnen doorrijden tot aan de betreffende afzetting.

Terug naar boven