Kijkdag HendrickdeKeyser in historisch pand Hinthamerstr.138

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-11-2011 | Gewijzigd op: 03-11-2011
De Vereniging Hendrick de Keyser* hield op donderdag 3 november 2011  voor haar leden een kijkdag in het historische pand Hinthamerstraat 138. Bij ouderen staat het bekend als de woninginrichtigzaak van Vorst. Dat pand wordt momenteel geheel gerestaureerd. Het traject van het interieur is nu aan zet, na het gereedkomen van de buitenzijde.
Zie bericht op  Bastion Oranje dd. 11 oktober 2011 Restauratie Dak en buitemuren klaar'
De Vereniging Hendrick de Keyser is genoemd naar een 17e eeuwse Amsterdamse stadsbouwmeester en telt 3.500 leden van wie er 90 op de 'Bossche kijkdag' inschreven.

Het pand Hinthamrstraat 138 is mede zo waardevol door de 16e eeuwse muurschilderingen en de constructie van het dak ook uit medio 1500. 
'De restaurartie is den nog niet afgerond,' licht Liduiene van Grieken toe, 'maar allereerst was dit programme een jaar geleden voorbereid. Bovendien maakt het wellicht interessanter voor de gasten om eens een project van hun vereniging aan de gang te zien.'

De gasten, van wie sommigen op leeftijd, gingen via een achterdeurtje naar binnen. De restauratie van de buitenzijde van het pand is nagenoeg afgerond.
In de voormalige winkel [r.-boven] kregen de gasten van medewerksters van 'Hendrick de Keyser' , Cunera Vergeer of van Lidwien van Grieken, een toelichting.

foto's © paul kriele, 11 januari 2011 [rechts] en 3 november 2011 [boven]

Hendrick de Keyser ondersteunt door aankoop en restauratie het behoud van historisch waardevolle panden, waaronder molens, kastelen en kerken, maar ook bijzondere woonhuizen. In Den Bosch zijn dat het recentelijk aangekochte Kruithuis en Hinthamerstraat 138.