Hinthamerstraat 138 is aangemerkt als Rijksmonument

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-04-2012 | Gewijzigd op: 13-10-2012
Situatie 22 mei 2012 Studie naar terugbrengen ouder dan tot nu toe bloot gelegd plafond
Vereniging Hendrick de Keyser wil de 16e eeuwse muurschilderingen die achter het  -blijkbaar later aangebrachte laat negentiende eeuwse plafond- zitten, weer te voorschijn halen zodat ze terug in het zicht komen.
Er is een meningsverschil ontstaan of dat wel de moeite waard is om  dat negentiende eeuwse plafond  weg te halen tbv die nog oudere muurschilderingen. De meningen zijn verdeeld.

foto's © paul kriele, 22 mei 2012. Achterkamer van Hinthamerstraat 138.
Achter  het thans zichtbare plafond zit een nog vroegere  muurschildeirng verborgen.


bericht van 18 april 2012 Pand wordt Rijksmonument
Het redelijk bekend geworden pand Hinthamerstraat 138, dat in de competitie 'Mooiste pand van Nederland' het net niet haalde, maar voor Bosschenaren bekend staat als voorheen de woninginrichtingzaak Vorst, heeft nu de status van monument verkregen. Dat heeft de staatsecretaris van O, C en W, na een positief advies van de gemeente, beslist.
Het pand werd enige jaren geleden gekocht door de Amsterdamse stichting Hendrick de Keyser, die zich ten doel stelt markante, min of meer in verval geraakte, monumenten hun oud élan terug te geven.

Er  is aan Hinthamerstraat 138 veel -ten goede -aan vertimmerd en opgeknapt. Nu staat het er weer als een pareltje tussen de monumenten bij.
De pui is in de oude staat teruggekeerd en het interieur
geeft vele geheimen en muurschilderingen prijs
.
Links het Slijpersstraatje.

foto © paul kriele, 5 april 2012.

Bastion Oranje heeft continu de restauratie en nieuwe indeling gevolgd, zoals  op 11 oktober 2011 onder de titel:
Dak + zolder van de Keyzerpand klaar en bijv.  het artikel 'Ingrijpende restauratie van Vorstpand/ Hinthamerstraat 138'  dd. 18 januari 2011.
Muurschildering aangebracht op de zijmuur van een gangetje dat loopt langs de achterkamer.

foto ©  paul kriele, 22 mei 2012.


Terug naar boven