Geschiedenis van rijke families op Hinthamerstraat 183

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2013 | Gewijzigd op: 09-05-2013

Het pand Hinthamerstraat183 heeft een rijke geschiedenis. Momenteel woont er Ed Wagemakers met zijn gezin. Dankzij Ed is de kantoor functie, die de begane grond sowieso onder de architecten  HermanTeering en Gerard van der Vliet had, teruggebracht naar de woonfunctie.
 
Hinthamerstraat 183.

-Hierboven een panorama van de stad gezien vanaf het Zuiden met de SintJan en links de Zuidwal.
-Links:  De namen van deze twee, tot een samengevoegd pand, zijn Kalverdans en De Hopsack [r.]
Het is een dubbel [woon-]huis eertijds van de families Suys, later van Roelands en meer recent van de architecten, achtereenvolgens Teering en Van Vliet.
Momenteel woont er Ed Wagemakers, voormalig Eerste Kamerlid, lid Provinciale Staten en raadsheer- plaatsvervanger bij het Bossche gerechtshof
.

foto © paul kriele, 7 mei 2013.
 

Uit de negentiende eeuw dateert de woonfunctie met de families Suys die in gedistilleerd deden.  Tussen Suys en de architecten Teering en Van Vliet woonde er de bekende Bossche schrijver Jac Roelands.


Dit tafereel met een druivenoogster met wijnglas en daaronder een wijnvat bevindt zich nog in het pand.

foto © paul kriele, 7 mei 2013.
 

Suys bezat op het perceel, dat reikte tot in het St. Jacobstraatje, aldaar een paardenstal waar de koetsen werden gestald.
Maar even verderop in het straatje staan de voormalige magazijnen van de distilleerderij/wijnhandel van Suys.Een van die pandjes was ooit het Katers Gasthuisje.-Boven: De magazijnen van wijnhandel distilleerderij L.M.J. en J.A.W. Suijs.
-Links boven: Op deze steen van de distilleerderij L.M.J. Suijs staat ook nog: Katers-Gasthuis 2 december1889.
-Links: Het wijnpakhuis van de andere familie  J.A.W. Suijs. gedateerd 16 maart 1871
.

foto's © paul kriele, 7 mei 2013.


De panden hierboven, de magazijnen zijn niet van Ed Wagemakers, maar het volgende pereel, het  oude koetshuis dat tot garage werd verbouwd , weer wel. Deze garage wordt door een tuin met het aan de Hinthamerstraat 183 gelegen woonhuis van het gezin Wagemakers doorverbonden.

-Hierboven: Ed Wagemakers bij het pas  verbouwde koetshuis, vanouds  behorend bij Hinthamerstraat 183. Dit pandje is gelegen in het St.Jacobstraatje 23.
Links: De ingemetselde muurstenen de bovenste
Julia en Aexander Wagemakers plaatsten [me posuerunt] deze steen februari 2013. 
Op de onderste  steen staat Gerenoveerde oude poort 2013 [Porta Antiqua Renovata MMXIII].

Dit koetshuis behoorde dus vanouds bij het hoofdhuis in de Hinthamerstraat, maar werd in1972 gesloopt. Uit de stal zijn nog twee drinkwaterbakken voor de paarden overgebleven. Ze zijn tegen de pui van restaurant 'Warm Onthaal' geplaatst.

Drinkbakken voor de paarden van de families Suijs. Ze staan bij restaurant ' Warm Onthaal' aan de overkant.

foto © paul kriele, 7 mei 2013.

Toen het koetshuis was gesloopt, is er een ander pandje voor in de plaats gekomen. Het stond onder meer bekend als  hoerenkot van ene Van O., wier dochter er nog lang heeft gewoond.
Wagemakers kocht het pandje in 2011 aan en verbouwde het tot garage voor zijn perceel op Hinthamerstraat 183, een situatie die dateert van de bewoning door de familie Suijs. Deze familie in de wijndistilleerderij kwam in 1860 op Hinthamerstraat 183 wonen. Vermoedelijk tussen 1918-1940 is door hen het pand verkocht. Tot die tijd  -inmiddels bewoond door de familie Roelands - heeft de situatie in het St.Jacobstraatje zo bestaan. In 1972 werd de stal door Roelands verkocht.


Terug naar boven