Parkeergarage Sint Janshof over naar Built to Build

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-04-2015 De parkeergarage  in de Lange Putstraat is van eigenaar gewisseld. Built to Build heeft de parkeergarageg overgenomen. Ze is nu in beheer bij mevrouw Boumans van Built to Build
In het verleden was het gebruik van de garage nogal omstreden omdat hij door de eigenaar Geoffrey Groenewoud van het Sint Janshof als een openbare parkeergarage werd gebruikt,  een situatie die door de gemeente niet werd geaccepteerd. Maar er gebeurde niets tegen, evemin tegen de verloedering van het Sint Janshof. 

De Lange Putstraat met rechts
de ingang van de parkeergarage Sint Janshof.
 
Werklieden in 2010 bezig in
de garage onder het Sint Janshof.


foto's  © paul kriele, 27 mei 2010 en 7 januari 2014 [boven]..