Dreigende nieuwbouw van Putgang -cameren

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2003 Politieke vragen over dreigende sloop van de cameren in de Putgang.
De Putgang is een steegje gelegen tussen de percelen korte Putstraat 11 en 13. Op nummer 13 is restaurant ‘ In de zevende Hemel’ en op nummer 11 café ’t Pantoffeltje gevestigd. Bij de actualiteit over ' behoud' gaat het om de even zijde 4 t/m 12.
Door vragen van PvdA en VVD [brief 30 maart 2003] is het college van B&W zich opnieuw gaan beraden over de toekomst van de pandjes in de Putgang evenzijde. Eenmaal was beslist voor historiserende nieuwbouw, wat op advies van P. Meester van de BAM gebeurde.
Door oppositie, ook vanuit Monumentenkringen [Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en de Stichting Brabantse Monumentenzorg], gaat het college overstag en laat opnieuw een studie naar renovatie/restauratie doen.  

Detail van de onbewoonbaar verklaarde woningen met uitzondering van het middelste - verhuurde- pandje dat nog in bewoonde staat verkeert. 

foto ©  gerard monté, 15 juli 2002.