5 Cameren Putgang bijna klaar/muurschildering ontdekt

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-04-2011 | Gewijzigd op: 10-07-2011
Bericht Oplevering huisjes Putgang op 1 juni 2011.
Op vrijdag 1 juli 2011 werden de vier pandjes in de Putgang opgeleverd.
Daarmee  kwam een eind aan jarenlang soebatten over de aanpak en de kosten van deze nummers 4, 6, 8 en 10 [+12] . waarvan de overheid aanvankelijk niet inzag dat het 'monumenten  uit het verleden' zijn en die door een op geld beluste projectontwikkeláar' werden gekocht  om er na sloop winstgevende huisjes neer te kunnen zetten. Gelukkig heeft Nico de Bont ze knap gerestaureerd. 
De oud-bewoners en medestrijders voor dit  behoud -Wies de Jong en Frans- keren er  terug in het resp. 2e en 4e huisje. Hun initiatief dateert van 1991. Zelf wonen ze er al vanaf 1983.

Wethouder Huib van Olden onthulde een bord met de tekst.
'Hee l 's-Hertogenbosch? Nee, een klein steegje bleef moedig weerstand bieden'.

De middelste twee dateren van rond 1550. De nummers 10 en 12 waren twee aparte eenkamerwoningen en zijn later [rond 1900] samengevoegd tot nr. 10.  De huisjes worden met cama's of eenkamerwoning aangemerkt, maar volgens de BAM behoren ze tot het type Bossche woonhuis met een voorkamer, een opkamer en een kelder.
Afwijkend is het hoge steile dak. Het voorste pandje, op nummer 4, is blijkbaar het minst oude. Het dateert van 1900[verbouwingsjaar]  en daardoor het minst interessant. Qua ruimte is het groter dan de rest.
De gevels van de nummers 4 en 6 zijn geheel vernieuwd,  evenals alle kappen en spanten.

Bericht van 13 april 2011 Renovatie/restauratie bjna klaar
In de Putgang zijn de 5 cameren bijna klaar.  In de huisjes nr. 6 is een - eind 19e eeuwse-haard in ere hersteld en op nummer 8 werd een met ranken omrande muurschildering ontdekt. De historische wanden [baksteen en schildering] blijven bewaard achter panelen. De kelders zijn dicht gestort, maar de huisjes op  4,6, 8, 10 en 12, van één kamer groot, maar nu met keukentje en zolder, komen binnenkort in de verkoop. Twee huisjes van de oud-bewoners,  blijven door hen gehuurd.

De vijf cameren in de Putgang hebben hun oude glorie teruggekregen. Op  nummer 6 is een schouw [19e eeuw] gerestaureerd.
Op  nummer 8 komt een portiek. In de kamer is een muurschildering [16e eeuw] blootgelegd, maar verdwijnt achter panelen, evenals de oude bakstenen muren. Bloemenranken om een lichtbruin vlak.
dat ontdekt werd  op nummer 8 .

foto's © paul kriele, 13 april 2011.

Het straatje gezien vanaf nummer 10 Dat perceeltje is samengevoegd met nummer 12 en waren vroeger twee aankamerwoningen.
'foto's © paul kriele, 13 april 2011.
De binnenplaats is nog wat rommelig, maar de huisjes zijn nagenoeg klaar.

Bericht van 21 maart 2011
Na jaren verloedering en soebatten is dan eindelijk het verbouwen en renoveren van de vier huisjes Putgang evenzijde gestart. Nico de Bont maakt van de vier 4, 6, 8, 10 en 12 vijf  woninkjes met bovenverdieping, nieuw dak en alle bijkomende faciliteiten.
De kleinste zijn de laatste twee de nummers  10 en 12 die eerst één huisje leken door een er tussen liggende garagedeur. Allen cameren ! krijgen een nieuwe bestemming. Behalve de twee die eerder  door Wies en Frans werden bewoond. Dat worden een huurhuisjes, de anderen gaan in de verkoop. 

Het grootste -dat ook twee woninkjes omvat,  bestaat uit drie compartimenten op de begane grond, en bevat ook nog een verdieping.
Het middelste -nummer 6  -heeft nog een opvallende natuur stenen schouw.
Ook de kelders zijn gewoon dichtgegooid.Volgens een bouwvakker uit tijds- en kostenoverweging.

De Putgang is eenzijsteeg van de Korte Putstraat en gelegen tussen cafe 't Pantoffeltje en restaurant 'In den Zevende Hemel'.
Het achterste huisje op 14 [rechts] is het grootst, maar het voorste op 4-6 doet er niet voor onder.

foto's © paul kriele, 13 en 21 maart  2011.

De achterzijde waarop te zien is dat door het aantal vierkante meters oppervlakte het voorste huisje -met dak- het grootst is.

foto © paul kriele, 21maart 2011.

De knoop werd vorig jaar zomer doorgehakt door de verkoop van de vier cameren aan de NV Monumenten Brabant*.
Het gedoe rond de bestemming van de woninkjes loopt al bijna 25 jaar*. Ooit dreigde afbraak, maar daar kwam de gemeenteraad tegen in het geweer. De oorsprong van een van de huisjes gaat naar de 16e eeuw. De vier hebben allen 19e eeuwse gevels, maar erachter schuilen - zoals zo vaak in de binnenstad - middel eeuwse interieurs.

situatie juli 2010
foto's © paul kriele, 21 juli 2010. De nogal verpauperde cameren in de Putgang.

situatie maart/mei 2006.
 
Inkijk in de Putgang waar aan de linkerkant -op de even nummers  4 t/m 12 -de cameren staan.

foto's © paul kriele, 28 maart en 31 mei 2006.


Vijfentwintigjarige geschiedenis
In 1998 adviseerde de BAM nog tot sloop en historiserende nieuwbouw ! De buurtbewoners, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en de Stichting Brabantse Monumentenzorg maakten daartegen bezwaar. Daarop bleef het lange tijd stil.

In 2002 nam de gemeenteraad een besluit tot sloop, waarop opnieuw protest volgde vanuit Monumentenkringen.
Kort erna vroegen PvdA en VVD om een onderzoek.
Uiteindelijk [september 2003] ging de gemeenteraad overstag. Er werd een aparte stichting Putgang ingesteld om deze pandjes alsnog te restaureren.
Bij een eerdere inventarisatie werden van deze pandjes ook nog eens de kelders over het hoofd gezien. Vorig jaar [2006] kreeg de overzijde al een fris aanzien toen, als laatste in de rij gevels, de voormalige werkplaats van zilversmid Henri en later 'Ceesje' Teulings iov juwelier Grottendick volledig werd herbouwd.

De Putgang in2003, toen bij eigen onderzoek de fotograaf op een kelder uitkwam. foto © gerard monté 28 juni 2003.

Het verhaal begint met de pogingen van - toen- eigenaar van Den Heuvel uit St. Michielsgestel.
Deze particuliere belegger 'Van den Heuvel Beheer' stiet  zijn neus er al aan en kreeg er de buik van vol door tegenvallende procedures. Van den Heuvel verkocht in maart 2002 de perceeltjes aan diens compagnon Cor Verkoelen. 


Terug naar boven