Postkantoor: Geen bijzondere vondsten Kerkstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2009 | Gewijzigd op: 04-12-2009
Archeologen van deBAAC zijn bezig de grond voor het oude postkantoor in de Kerkstraat 65 te onderrzoeken. Daar is alvast een sleuf [foto] gegraven, waar een fietsenhelling komt. Ook zal - meer richting Markt, maar ook weer voor het postkantoor, een deel van de grote fietsenstalling worden aangelegd. De rest van die stalling komt onder het perceel. 
Op beiden delen is de grond weggegraven.

Boven rechts de sleuf die voor de aanleg van de fietsenhelling werd gegraven.
Boven links: de oude voorhal van het postkantoor met de publieksingang aan de zijde Kerkstraat.
Onder links: de gesloopte hal waar alleen het casco van over is
.

foto's © paul kriele, 4 december 2009.

Ter hoogte van de fietsenhellingsleuf troffen Ingrid Cleijne en Mieke Tolboom resten aan van schoenen, zolen en leer. Maar die verwijzingen naar mogelijke oude schoenreparaties komen van elders, want het terrien ter plekke is met een hoop grond opgehoogd. Meer dieper zaten wel veel botresten
Verder in degrond werd alvast een voorzijde van een oude bebouwing uit de 14e eeuw aangetroffen, maar daar kan nog geen conclusie uit worden getrokken. Vóór die tijd was het gebied wel opgehoogd, maar was er nog geen sprake van huizen. In de grond zaten veel 13e en 14e eeuws aardewerk en botresten.
'Opvallend,' aldus Ingrid Cleijne, 'dat de percelen op deze locatie allen een voorerf of voortuin bezaten. Met andere woorden: de Kerkstraat was vroeger smaller en voor de gevels bevond zich nog een erf dat mogelijk als werkplaats of tuin diende. Tenminste zo lijkt het er op,' zegt Cleijne.
De archeologen gaan nog een week door aan de voorkant en dan verplaatsen zij zich naar het binnenterrein.