Kerkstr:Postkantoor sluit/20 medewerkers op straat

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-07-2008 | Gewijzigd op: 01-09-2010
De 21 baliemedewerkers van de Postbank in de Kerkstraat hebben, door eerst automatisering en daarop digitalisering, en nu minder geldtransacties, minder werk te doen. De gevel van het posrkantoor in de kerkstraat nog tot 1 oktober 2009. Dan gaan alle 250 postkantoren dicht.
foto's © paul kriele, 29 juli 2008.

Het postkantoor in de Kerkstraat, evenals alle overige 250 vestigingen van ‘de Postbank', sluiten op 1 oktober 2009. Dan hebben de circa 20 baliemedewerkers van het postkantoor in de Kerkstraat geen baan meer. Ze moeten gaan solliciteren. TNT, de nieuwe PTT-Post, nam vorig jaar al een voorschot op de toekomst met een folder over ’het postkantoor nieuwe stijl’, wat tot grote irritatie en kwaadheid bij de baliemedewerkers leidde.
Na de automatisering en digitalisering, waardoor er bij de postkantoren veel werk wegviel, is de stopzetting van buitenlands betalingsverkeer opnieuw een argument voor sluiting. Per 1 augustus 2008 stopt namelijk de Western Union Money Transfer, ofwel de overmaking van geld door veelal etnische Nederlanders naar familie in hun moederland. Bij dat besluit speelt fraude een belangrijke rol.

De andere 5 Bossche adviseurs van de postbank [die in bank- en hypotheekzaken bemiddelen] hebben nog geen zekerheid over hun toekomst. ‘Het ligt in de lijn van de verwachting dat deze medewerkers meegaan met hun werk,’ aldus het officiële commentaar. Maar..  de ING wil – landelijk - niet zo maar een paar honderd medewerkers overnemen. ING en de Postbank, die al eerder samengingen, zijn over de positie van de 'nieuwkomers'  nog in overleg. Intussen pleit de OR van de Postbank voor handhaving van deze paar honderd Postbankbanen.