Geoffrey Groenewoud voor Kerkstraat 71 bijna juridisch berispt

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2013 | Gewijzigd op: 16-04-2013
Geoffrey Groenewoud, die in de stad diverse panden aan hun lot heeft overgelaten**, en dat nog doet [Stationsweg en Visstraat], kreeg tijdens de aanpak van Kerkstraat 71, waar zich op het rechter pand 71a de modezaak Bandolera heeft gevestigd, inspecteurs van de afdeling Bouwhistorie op zijn dak.Kerkstraat 71 en 71a [rechts is de modezaak].

Overigens had Groenewoud eerder een plan voor een luxe loungeroom annex ijssalon voor het linker [nr.71 ]  pand.

foto © paul kriele,  31 januari 2013.

Groenewoud heeft tijdens de -uiteindelijke-  werkzaamheden ' in 2009 onherstelbare schade aan de bouwhistorische en archeologische waarden van het onderhavige  Rijksmonument aangericht,' aldus de rapporteurs van de BAM [advies gemeente dd. 16 februari 2009].
Die schade is opgelopen door het wegbreken van een achterpui, het wijzigen van een keldertoegang en  deels het slopen van een zijmuur gesloopt.
De gemeente, die daarover op 19 februari 2009 aangifte deed, moest echter in haar ingezette procedure tegen Groenewoud bakzeil halen, omdat de Officier van Justitie het politierapport over de zaak seponeerde [18 september 2012]. Daardoor kon niet tot vervolging worden overgegaan.
Als argumenten noemt Justitie, dat '.... het belang van strafrechtelijk ingrijpen te gering is geworden in verband met de tijd die tijd die inmiddels is verstreken na het plegen van het feit en de mogelijkheid om bestuurlijk in te grijpen.'

Eerdere incidenten rond Geoffrey Groenewoud
Maar in haar bezwaar [dd. 26 juni 2012] *** tegen het negeren van het politierapport, schrijft de gemeente dat door het seponeren van een dergelijk poltierapport voorbij wordt gegaan aan Groenewouds '... minachting voor cultureel erfgoed uit geldelijk gewin' en verder: 'Bij een dergelijk persoon  komt een strafrechtelijke sanctie, mede door het 'schandpaal-effect' en het krijgen van een strafblad, beduidend zwaarder aan dan het kennelijk vooraf 'ingecalculeerde bedrijfsrisico'. 'Toepassing van  het strafrecht was  hierbij absoluut noodzakelijk.' 

Dat bezwaar werd nog eens in een  klaagschrift gericht aan het Gerechtshof 's-Hertogenbosch dd. 13 februari 2013 overgedaan. Die brief - 'Klaagschrift art. 12 Wetboek van Strafverordening' - was ondertekend door burgemeester Rombouts en secretaris Irma Woestenberg.
Daarin wordt ook nog eens fijntjes gewezen op het feit dat Geoffrey Groenewoud eerder ook al een deel van het monumentale pand 'De Drie Eksters' op Hinthamerstraat 176 heeft verprutst door de kelder te ontgraven. Daardoor stortte in 2012 een deel van het keldergewelf in, ten gevolge waarvan een bouwvakker beklemd raakte.*
 Rombouts dringt er bij het Openbaar Ministerie nog eens op aan tot strafvervolging over te gaan.

*De Drie Eksters: zie artikel  Toestroom calamiteitenwagens bij bedrijfsongeval Hinthamerstraat 176 dd.  12 april 2012.

** Over meerdere panden van Geoffrey Groenewoud, artikel De treurnis van Groenewouds panden  dd. 8 juli 2011.

David Damen, nieuwe eigenaar pand Kerkstraat 71 a en b.
Onderaan het rapport van de gemeente over dit pand [Kerkstraat 71b] staat dat -vanaf 3 april 2012 -de nieuwe eigenaar, David Damen, de illegale verbouwing ongedaan gaat maken.
Voor een hernieuwd bouwplan is inmiddels vergunning verleend en ook al uitgevoerd.

Terug naar boven