College hakt knoop door: 2 locaties voor nieuw theater blijven over

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-01-2012 | Gewijzigd op: 18-01-2012
Het College van B&W heeft na onderzoek [..] haar voorkeur voor een nieuw te bouwen theater beperkt tot twee - dat ze noemt - toplocaties: het Paleiskwartier en KPN aan de Prins Bernhardstraat, eventueel icm het Rijkswaterstaatgebouw aan de Zuidwal. In de toelichting die wethouder Weyers er bij geeft staat: 'het College  wil geen concessies aan de benodigde ruimte voor een nieuw theater dat voorzien is 'op één locatie en van hoge kwaliteit moet zijn'.
Met deze keuze vallen de overige locaties af. Daarmee wordt duidelijk dat de gemeente verder kan met de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor het GZG-terrein.

Definitief besluit
Voor een definitieve beslissing te nemen laat het College deze twee locaties uitgebreider onderzoeken op kostenaspect, realisatietermijn, meerwaarde voor de stad, betekenis van de ontwikkeling van het gebied en economische effecten en realiseerbaarheid.
Het College zal binnen enkele weken een voorstel aan de raad voor de definitieve locatie doen. 

Op de zone Belevedère, naast het SM's is een van de twee bestemmingen voor een nieuwe Theater. KPN nog tot 2018 in de verhuur.. Mogelijk bestemd als locatie voor het nieuwe theater.
foto's © paul kriele, 8 juni 2009 en 27 november 2012 [l.] .

Bestemming huidige Theater aan de Parade
B&W wil dat het huidige Theater aan de Paradeeen functie krijgt die bijdraagt aan het economisch functioneren van de ondernemers in de binnenstad. Maar een die ook recht doet aan de historische betekenis van dit theater voor de carnavalsactiviteiten van de Oeteldonkse club.