Geen concertzaal, aldus directeur Toonzaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-06-2005 | Gewijzigd op: 09-12-2012
‘Den Bosch’ heeft –op dit moment – geen ruimte voor een concertzaal. Dat is kort het antwoord op de wens van de Toonzaal [voormalig Muziekcentrum Prins Bernhardstraat] om het auditorium bij het nieuwe SM’s in de Museumtuin van het Noordbrabants Museum uit te breiden tot volwaardige concertzaal.
Burgemeester en wethouders vinden wel dat er - op termijn -een concertzaal kan komen. Die plannen voor een middelgrote zaal en de wensen van de Toonzaal zijn onderzocht door Bureau LAgroupe en bevestigen dat ook. Maar de gemeente wacht het particulier initiatief af.  

Echter inpassing van een middelgrote concertzaal in het nieuw te bouwen museum SM’s [ontwerpplan van architect Henket volgt komend najaar] zou procedureel minstens een half jaar vertraging opleveren, aldus wethouder Roderick van de Mortel hedenmiddag. Bovendien geeft die nieuwe zaal, met een omvang van 5000 kubieke meter, die niet eens de diepte in kan, voor omwonenden een enorm bezwaar. Buiten dat : de historische museumtuin moet onaangetast blijven. Dat aspect is alom onderstreept.  

Doorslaggevend is uiteraard dat de gemeente in de huidige begroting geen geld beschikbaar heeft. Investering en exploitatie vergen omgerekend jaarlijks 4 ton. Het College wil de gemeenteraad niet met nieuwe bezuinigingen opzadelen om dat bedrag vrij te kunnen maken.  

   
Buitenaanzicht van de zijde Magistratenlaan, .  De bibliotheek, die ook als studiezaal is te gebruiken.


De museumwinkel, en rechts de zaal met Chinese foto's.
foto's © marc venrooij, 28 juni 2005.
Indruk van een van de grotere zalen


Terug naar boven