Joep Chappin [78 jaar] overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-09-2016 | Gewijzigd op: 03-03-2018
Woensdagmorgen 14 september 2016 is Joep Chappin aan kanker overleden.
Chappin ceratief, vindingrijk, soms formeel maar altijd in voor ernst en luim, zo beschrijven zijn vrienden, collega's en zakelijke partners hem in het vriendenboek, dat  in opdracht van de directie van Van den Udenhout in januari 2000 na een 32-jarig dienstverband over hem verscheen. 
In dat boek wordt Chappin op alle mogelijke manieren de hemel in geprezen omdat hij zich op een puur menselijke manier inzette voor 'zijn' zaak. In een reeks anekdoten worden diens kwaliteiten en zijn humor, maar ook zijn -jeugdige- streken genoemd. 'Chappin toonde wel eens een bui, maar van humeurigheid kon je hem niet verwijten,' aldus een van zijn relaties.
De uitvaartdienst voor Joep Chappin is op zaterdag 24 september 2016/ 10.30 uur  in de Heilige Hartkerk [parochie Edith Stein] in Vught alwaar hij aansluitend op de begraafplaats wordt begraven.
Automobielbedrijven Van den Udenhout houdt op die dag een herdenking voor Joep Chappin, die tussen 1968 -1999 aldaar in dienst was, laatstelijk [vanaf 1988] als directeur.

Zakenman, netwerker en 
levensgenieter Joep Chappin.

*Gouda 18 juli 1938  † 14 september 2016.


-Rechter foto: De terugtredende hoofdman
Joep Chappin van het Vughtse gilde
St. Barbara en St. Sebastiaan in april 2011.
foto © paul kriele, 2 april 2011

-Boven:  Afscheid [6 januari 2000] van autobedrijf Van den Udenhout
van hun directeur Joep Cappin in 2000
.

© cartoon van Cor Versteeg

Functies en verdiensten van Joep Chappin
Joep Chappin zal bij al deze relaties in herinnering blijven en speciaal bij zijn voormalige werkgever, wiens naam is vastgelegd in de Chappin-Van den Udenhout Cultuurfondsprijs en bij de Koninklijke Harmonie, het Vughtse gilde en De Kikvorschen  waarvan hij beschermheer was.

Joep Chappin was Ridder in de orde van Oranje Nassau, Begiftigd met de Van Beuningenpenning Gemeente Vught, onderscheiden met de goudenspeld van de Oeteldonkse Club 1882 en ere-hoofdman van het Gilde Sint Barbara en Sint Sebastiaan in Vught. Aan Joep Chappin werd ook de Moeder  Truus Pofferuitgereikt.

In zijn werkzame leven was Chappin directeur van Autobedrijf Van den Udenhout, dat hij zakelijke nieuwe impulsen gaf. De op 18 juli 1938 in Vught geboren Chappin was bestuurslid van diverse organisatie.
 
Van1977-1981 was Chappin assessor van Peer van den Muggenheuvel Frans Vennix. Al eerder, bij Jan van Roosmalen en Nol Verhees, vervulde Chappin ook al die rol.

Ondanks met Vught als woonplaats, raakte Chappin sterk met het sociaal-maatschappelijke leven van Den Bosch verweven, zoals met de Rotary, FC Den Bosch, het Rode Kruis, Tour de France, Basketbal Den Bosch, het Burgerplatform van de politie, de Groote Cingels, Bourgondisch Den Bosch [voorheen de Proeverij], stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie, Stichting Maritiem en de Verenigde Automobielbedrijven.
In de organsatie van het Oeteldonks carnaval was hij minister van de Ra-Ra-Ra-Raad en commissielid van Protocol en Financiën

Fragment uit bericht van 5 maart 2003 Joep Chappin ontvangt Moeder Truuspoffer
.Jo Moors, voorzitter van De Kikvorschen, schetste die verdiensten van Chappin en noemde er slechts een aantal op: ’Duizendpoot Chappin, die nooit nee kan zeggen, bekleedt bij het Vughtse gilde en merendeels in Den Bosch tal van bestuursfuncties, onder meer bij Maritiem, politieplatform, Museum Slager, Koninklijke Harmonie en Stichting Nova Zembla. Joeps activiteiten liggen in de lijn van de doelstelling van de Stichting Moeder Truus Poffer,’ aldus Moors.

Terug naar boven