Afscheid Hoofdman Joep Chappin van Vughts gilde

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-04-2011 | Gewijzigd op: 15-04-2011
Zaterdag 16 april 2011 neemt Joep Chappin als Hoofdman van het Vughtse gilde St. Barbara en Sint Sebastiaan afscheid van het gilde.
De 74-jarige Chappin, zoon van de vroegere garnizoenscommandant Chappin was dertig jaar lid van het Vughtse gilde.
In zijn werkzame leven was Chappin directeur van Autobedrijf Van den Udenhout, dat hij zakelijke nieuwe impulsen gaf. De op 18 juli 1938 in Vught geboren Chappin was bestuurslid van diverse organisatie. In de jaren 70 [1977-1981] was Chappin assessor van Peer van den Muggenheuvel Frans Vennix. Al eerder, bij Jan van Roosmalen en Nol Verhees, vervulde Chappin ook al die rol.

De terugtredende hoofdman Joep Chappin.

foto © paul kriele, 2 april 2011. 
Ondanks Vughtenaar, raakte Chappin sterk met het sociaal-maatschappelijke leven van Den Bosch verweven, zoals met de Rotary, FC Den Bosch, het Rode Kruis, Tour de France, Basketbal Den Bosch, het Burgerplatform van de politie, de Groote Cingels, Bourgondisch Den Bosch [voorheen de Proeverij], stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie, Stichting Maritiem en de Verenigde Automobielbedrijven.

In de organsatie van het Oeteldonks carnaval was hij minister van de Ra-Ra-Ra-Raad en commissielid van Protocol en Financiën

Chappin gaf onlangs bij Juwelier Verdonk een uiteenzetting van het gilde, dat oorspronkelijk een bewakersfunctie. Uit dat woord bewaken is het begrip schuts ontstaan, vertelde hij aan het belangstellende publiek in de LangePutstraat,

Het gilde hoedde voor kerk en burgerij.
De functie van het gilde is meer traditioneel/folkloristisch gebleven. Met de gildebroeders en de vendeliers wordt vaak eerbetoon gegeven aan leden van het koninklijk huis, Commissaris der Koningin of, zoals bij de goudsmid Jos van den Elzen, aan de hoofdman.

Chappins afscheid vindt plaats op zaterdagmiddag 16 april 2011 in Theater De Speeldoos in Vught.