Orthenstraat: Illegale straatnaamverandering door Groenewoud

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-02-2016 | Gewijzigd op: 24-02-2016
Het collectief 'Groenewoud', laten we het zo maar eens noemen, heeft illegaal het straatnaambordje Orthenstraat, links naast De Ruissche Poort, vervangen door 'Verlengde  Hooge Steenweg'. Dat was hier en daar al opgevallen.

Groenewoud  [met dochter BuilttoBuild] heeft daar wel enkele panden verworven en er -heel zakelijk- een commerciële bestemming aan gegeven en ook al aan enkele met succes, maar blijkbaar zint hen de naam Orthenstraat niet. Hooge Steenweg klinkt beter, zo denkt de ondernemer er blijkbaar over. Maar die situatie wist óf John, óf Bart van Hoof [BuilttoBuild] dat al voordat de panden werden gekocht.

Maar de gemeente gaat daar niet mee accoord, afgezien dat dit een ingreep is die tegen de kadastrale bestemming ingaat... Groenewoud is verzocht dit illegaal geplaatste bordje weg te halen en het oude terug te plaatsen.

Dat je in dezelfde skybox zit [..] en samen lid bent van PiTT, wil nog niet zeggen dat je meer rechten hebt.. ..

Op het pand links naast de Ruissche Poort heeft Groenewoud het bord Orthenstraat
vervangen door 'Verlengde Hooge Steenweg'..
Dat kost hem wellicht een boete
.

foto ©  dick, 20 februari 2016.

 

De Ruissche Poort met links ernaast het
pand van Groenewoud waarop
nog het staatnaambordje Orthenstraat zit.


foto © paul kriele,  8 juni 2015.