De treurnis van Geoffrey Groenewouds panden

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-07-2011 | Gewijzigd op: 21-08-2011
°De Groenewouds* staan in Den Bosch bekend als projectontwikkelaars.  ‘De Klerestraat’, zoals de Kerkstraat wordt genoemd, duidt op de eigendommen die de Groenewouds onder meer daar bezitten.

Appartementen komen steeds weer later klaar als aanvankelijk bedoeld.. ...
In de gevelrij aan de Lange Putstraat heeft regelmatig een bord gehangen waarop -in steeds wisselende versies -'het klaar zijn' van de appartementen van het project St.Janshof werd aangekondigd.
Kort na publicatie van onderstaand artikel verscheen aan het spandoek van de 36 [..] appartementen op het pand Parade 13 een strook met 'Klaar op 1 februari 2012'. Het kan verkeren, zou Joost van den Vondel zeggen..
Overigens wisselen die appartementen ook voortdurend, want aan de ene kant zijn het er 36 en aan de andere kant 32....

foto © paul kriele, 13 juli  2011.
wisselende bouwacitiviteiten
We moeten toegeven, dat de acitiviteiten van Geoffrey Groenewouds bouwprojecten, zoals St. Janshof een golvende beweging maken. In De Bossche Omroep van zondag 31 juli 2011 meldt de gemeentepagina dat er weer een bouwaanvraag voor het vervangen van kozijnen aan de zijde Lange Putstraat wordt aangevraagd.

Geoffrey Groenwoud naast John en Jimmy, een van de zonen van Bill Groenewoud die een onroerend goedimperium opzette.

foto © paul kriele,  6 september 2010.

Positief steekt in het opzicht van beheer John Groenewoud af bij diens broers Geoffrey en Jimmy. Maar Geoffrey en recentelijk ook neef Bill komen -als het om Bossche panden gaat - niet erg positief in beeld. De panden die met name Geoffrey bezit staan er al jaren verloederd bij of er zit een grote vertragingsfactor in de aanpak van de verbouwing.

Het meeste bekend en ook het langst durend is St.Janspoort, zoals het complex gelegen tussen Parade, Lange Putstraat en Verwersstraat heet.

'foto's © paul kriele, 29 september 2010, 8 juli 2011.

In de week vanaf 11 juli 2011 waren er weer eens werkzaamheden. Dit  keer waren er schilders actief bij  de linker  - voormalige- Waterleidingpanden
foto© paul kriele, 12 juli 2011 [hierboven.]

Met name de serie panden in de Verwersstraat en Lange Putstraat** en het herenhuis Parade 13***, geven geen aantrekkelijke aanblik. De verbouwing verloopt met stukjes en beetjes. Wie wil er nog in zo’n troep gaan wonen..?

*zie Noot onderaan artikel: 'Collegebesluiten april  2009'
Hoekpand Stationsweg 2-4

Het project Stationsg 2-4 kreeg ook al een aanmaning van de gemeente.

Ook het pand Stationsweg 2-4 waar in de tuin aan de zijde Van der Does de Willeboissingel een kantoorpand zou komen van dat plan is -vanwege de lange duur -door de Gemeente korte metten gemaakt.

*zie Noot Collegebesluiten dd. april 2009

Pand Stationsweg 35
Het hoekpand Stationsweg 35/Koninginnelaan *+* werd door Geoffrey in 2007 van de flamboyante Albert Janssen gekocht. Geoffrey koestert al jaren de ambitie om het markante hoekpand tot restaurant met jeugdhotel te verbouwen.Een verzoek om gegadigden hangt nog steeds op het zijraam.Maar ondanks een biljet op de ruit heeft er nog niemand toegehapt en blijft de situatie zoals die is.

Reactie van 'de krant''
Intussen reageert ook het B.D. op de situatie van panden van Geoffrey Groenewoud. Met name richt het artikel van 11 juli 2011 zich op het hoekpand Stationsweg 35 /Koninginnelaan. De redactie haalt Geoffrey aan, die uit eigen commercieel belang nu wel reageert, anders -bij kritische zaken- gebeurt dat niet. Door het afhaken van een Haagsche kandidaat, zegt Geoffrey is er nog geen schot in de plannen [die overigens van 2007 dateren, redactie B.O.] gekomen.....

Verwersstraat 58,
Niet verloederd, maar wel al enige tijd te koop, staat het voormalige restaurant 'Het Vervolg'. Het hoekpand met de Lange Putstraat is van Groengoed ,ookvanGeoffrey waarin eerder het Italiaans restaurant La Taormina was gevestigd. Daar zou nu een Turk met een afhaalrestaurant komen, zo bleek in mei/juni 2011.
Het pand heeft één gebrek Het is moeilijk bruikbaar aangezien er binnen permanent een pregnante rioollucht hangt van een foutief aangesloten afvoer, aldus een van de vorige eigenaars.

foto  © paul kriele, 12 juli 2011

Ook het pand Kerkstraat 71 ++ vlak naast het eigendom van broer John, staat op de nominatie om restaurant te worden. Maar er zit geen enkel schot in die ontwikkeling. Buren klagen steen en been over het aanzien van deze even aantrekkelijke modestraat.

-Links boven: Karrenstraat 1, Ook niet minder bekend doordat het pas in opspraak raakte door verzakkingen. Club Carrousel werd gesloten. De vloeren van de etages moesten eerst  worden gestut vooraleer de Carrousel weer open mocht.
-Links: Al jaren hangt er een bord aan de zijgevel, dat de verbouw tot 3 appartementen aankondigt.
-Boven: Dat stutwerk aan het hoekpand deed Heijbra
.

foto's © paul kriele,  30 april, 4 mei en 8 juli 2011.

Ook in de Hinthamerstraat, het pand De Eksters*****, is eigendom van Geoffrey Groenewoud. Daar zouden enkele appartementen worden ingericht. Het herenhuis met inrijpoort voor de koetsen van C.N.Teulings, de oprichter van de VNU, waartoe eertijds ook de drukkerij van het Brabants Dagblad behoorde, staat er al 10 jaar verloederd bij.

Op Karrenstaat 1 +***+, zit Club Carrousel, dat deels eigendom is van Geoffrey Groenewoud, kwam een paar maanden geleden in het nieuws door verzakte vloeren van de bovenetages.
Een bord aan de zijgevel, dat de verbouw van appartementen aankondigt, toont al aan hoe laks met het onroerend goed van deze Vughtse projectontwikkelaar wordt omgegaan .


Boven: Hinthamerstraat 176 een historisch pand alleen al omdat er indertijd de oprichter van de VNU [ C.N.Teulings] zetelde. Er naast ligt Achter de Eksters, waar in het begin van de 20ste eeuw de voorloper van de Brabant Persdrukkerijen was gevestigd. Ondanks aanplakbiljetten over een aanstaande renovatie, is er geen schop noch spatel aan te pas gekomen. Boven: In het najaar van 2007 was er even sprake van een aanpak. Dat gold alleen nog voor het koetshuis..
Rechts: Middelste pand in de Kerkstraat op nummer 71, voorheen eigendom van het bisdom, maar jaren terug door Geoffrey gekocht om er een restaurant in te vestigen. Maar er gebeurt niets. Ondernemers aan de overkant klagen over de verloederende leegstand op nr. 71, die al jaren duurt. -
 Rechts: Stationsweg 35/ hoek Koninginnelaan, panden van voorheen Albert Janssen die in 2007 door Geoffrey werden aangekocht. Geoffrey koestert al jvanaf 2009 de ambitie om het markante hoekpand tot restaurant met jeugdhotel te verbouwen.
Een verzoek om gegadigden hangt nog steeds op het zijraam.

foto's © paul kriele, 8 juli 2011.
 

St
Kortom er zijn best nog meer panden te noemen, maar alleen al bij deze aanblik blijft het voor de stad treurnis.
Het is niet voor niets dat Geoffrey in april 2009 van de gemeente een aanmaning+ kreeg om voortgang te tonen bij de realisatie van St. Janspoort, zoals het complex  panden in de Lange Putstraat, Verwersstraat en Parade 13 heet. 
Maar kenmerkend van de werkwijze van Geoffrey Groenewoud is dat hij bijv. na zo'n aanmaning de draad even weer op pakt. Maar dat was niet voor consequent, lange duur. Omwonenden in de Verwersstraat bevestigen dat er af en toe sprake is van bouwactiviteiten, maar even later ligt het project weer voor weken stil.
En met de verkoop van de appartementen wil het in zo'n omstandigheid niet best lukken. 

+ De Gemeente maant Geoffrey Groenewoud art. dd. 15 april 2009

*Noot: Collegenbesluiten april 2009
-Het College van B&W besloot in april 2009 de bouwvergunning voor kantoor en woningen aan pand Stationsweg 2-4 in te trekken.
-Er werd toen ook een onteigeningsprocedure gestart  voor het WOB-gebouw aan de Lange Putstraat als '..dat project niet binnen  13 maanden [aan werkbare dagen] is voltooid.'

*Zie het artikel over deze projectontwikkelaars Groenewoud  art. ‘Het wel en wee van de Groenewouds’ dd. 23 september 2008.

St.Janspoort, project Verwersstraat-Lange Putstraat-Parade:

**Gemeente maant Groenewoud voor laatste keer art. dd. april 2009

**Opnieuwv vertraging project Groenewoud art. dd.12 januari 2009

**Verwersstraat/Putstraat: art.dd. 27-8-20081e fase  St.Janspoort klaar

**Start Verbouw Putstraat/Verwersstraat
art. dd 30 mei 2006.

***Parade 13  art. 1e signaal prolblemen Parade/Putstraat dd. 7 oktober 2008. 

*+*Stationsweg hoek Koninginnelaan art. dd 7-1-2009 Nieuwe fase Fast foodrestaurant op hoek Stationsweg.

++ Kerkstraat 71 art. dd 26-2-2011 Groenewoud gaat eindelijk Kerkstraat 71 opknappen.

*****Hinthamerstraat 176 art.12-4-2003:De Eksters wordt appartementencomplex

+****+ Karrenstraat 1 Club Carrousel art. dd. 28-4-2011 Carrousel op last van Gemeente gesloten.

Opmerking: De Groenewouds houden niet van publiciteit. Geoffrey daar op aangesproken, wuift elke commentaar weg. 'Jullie doen je werk, wij het onze,' was zijn commentaar.Terug naar boven