De Groenewouds: Het wel en wee van de familie Groenewoud

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-09-2008 | Gewijzigd op: 29-10-2020
Op 8 en 10 oktober 2005 besteedde het Brabants Dagblad uitgebreid. maar zonder medewerking van, aandacht aan de Groenewouds.
Daarbij stond deze treffende cartoon van  'de Augurkenkoning' Bill met zonen John [l] en Geoffrey [r]. 'Jim 'speelt in het familiebedrijf  een ondergeschikte rol', aldus de redacteuren Marc Brink en Henk Mees
.

cartoon © paul van der steen.
Groenewoud is de naam van een Bossche/Vughtse zakenfamilie opererend in onroerend goed. Ze staan bekend als de bewoners van Huize Craaijenstein, de voormalige villa van mr. Ivo van Haren waarachter in 2001 drie luxe flatcomplexen zijn gebouwd. [Overigens is dat gegeven door de actualiteit weer ingehaald.**]

De Groenewouds bezitten in de stad [m.n de Kerkstraat] nogal wat panden.
Sedert 2003 houden diverse bv's kantoor aan de Vughterweg 47.**

Op deze pagina Groenewoud komen uiteenlopende aspecten van het zakenconcern in beeld:

-Trudy Groenewoud-Schulte, vrouw van Bill, op 83-jarige leeftijd overleden
-Geoffrey koopt 'Na Kantoor' op Korte Putstraat 24
-akkefietje met Jeoffrey 27 augustus 2008
-Postkantoor opnieuw in beeld voor winkels 14 december 2007.
-Bisdompand wordt appartement en winkel 14 mei 2007.
-A'dam ligt dwars bij Groenewoudtransactie 5 april 2006
-Mutaties Peperstraat, 7 mei 2005
-Parkeergarage zonder vergunning, 22 februari 2005
** Vughterweg 47 met o.a. :Bargoed, Built to Build van
   Bart van Hoof] -5 januari 2005/maart 2005
-Groenewoud op Amsterdams spoor, 5 januari 2005
-Breuk binnen familieclan, maart 2004
-Onsportieve sporter 13 april 2004
-Projectontwikkelaar Van Amelsfoort sneuvelt alsnog 17 februari 2004
-Reorganisatie Groenewoudstructuur maart 2003
-Verkoop Craaijenstein 9 augustus 2003
en de onderwerpen:
-historie/ familieomstandigheden van Groenewoud
- de neven Ben en Bob
-de b.v.'s
-het onroerend goedbezit
-eigendommen Geoffrey Groenewoud
-De Kerkstraat ofwel: Groenewoudstraat
-Groenewoud geschaard bij de 500 rijkste Nederlanders [december 2002]
 
De Kerkstraat heet in de volksmond 'klerestraat' vanwege de negotie, maar veel panden zijn in eigendom bij de Groenewouds, zoals nummer 71 en het Postkantoor op 65-69.
 

Trudy Groenewoud –Schulte [83 jaar] overleden

Op zaterdag 27 juli 2019, krap een week voor Bills 88ste verjaardag,  is Trudy Groenewoud-Schulte, de echtgenote van Bill Groenewoud op  83- jarige leeftijd overleden. Het echtpaar was dit jaar zestig jaar getrouwd.

Op dinsdag 30 juli 2019 werd in huize Groenewoud  aan de Vijverbosweg in Vught een besloten familiebijeenkomst gehouden, waar ook nog andere intimi  bij aanwezig waren, onder wie de 89-jarige Toos Valk-van der Capelle en uiteraard  door de met Jim getrouwde Monique van Eerd, een deputatie van Van Eerd  [Jumbo]uit Veghel en de partners van de bv Groenwoud Built to Build Bart van Hoof. Tot de aanwezigen van deze intieme  condoleance behoorden ook de partners van het enige jaren geleden aangekochte Chalet Royal [tegenwoordig Noble]  John van Deursen, Bert Kersten en Robert van der Walle.

Trudy, die evenals Bill en oudste zoon John vroom katholiek zijn, wilde beslist geen publiciteit rond haar overlijden, laat staan een bericht in de lokale media.

Op de plechtigheid was geen breuk in de succesvolle zakenfamilie te bemerken, sterker de recalcitrante en eigenzinnige Geoffry zong zelfs een emotioneel lied. Ook onder de [klein-] kinderen klonk een en al saamhorigheid.
Aansluitend werd Trudy Groenewoud-Schulte, die haar man Bill en hun zonen troonpvolger John,  Geoffrey en nakomer Jim en dochter Jeanine en al hun achter-kleinkinderen  en twaalf kleinkinderen, achter laten, in besloten kring begraven op het kerkhof van de H.Hartparochie aan het Loeffplein in Vught. Inleiding 'Wel en wee van de Groenewouds
Aanvankelijk was de pagina door de Groenewouds niet geautoriseerd.
Dankzij een bezoek van John Groenewoud aan Bastion Oranje is dat alsnog gebeurd.
De redactie ervaart het  als een sympathiek gebaar dat de gegevens  door John Groenewoud en Bart van Hoof werden gescreend [27 maart 2001], al wil dat neit zeggen dat zij achter alle feiten staan. Maar hun aanvullingen komt de betrouwbaarheid van de pagina ten goede, al zullen zij het er niet altijd mee eens zijn.. .
Postkantoornieuws
Dat bleek onlangs [voorjaar 2009] nog eens door het nieuws over het Postkantoor.  John Groenewoud wil daarover best meer kwijt, maar dan horen er wat onterechte berichten over de Groenewouds van de site te worden verwijderd..

Intimiderende Bart van Hoof wil verwijdering van artikelen op Bastion Oranje juli 2015
Bart van Hoof van Built to Build heeft al meermalen aangegeven dat hij niet gediend is van de berichtgeving op Bastion Oranje. Zo kwam hij onlangs op een vergadering van de Commissie Welstand [8 juli 2015]  op een nogal fysiek dreigende manier en met verheven stem op de redactie af, die daar in de wachtkamer zat. Zonder enige 'Goede morgen, of een Goede dag'liep hij op een redactielid af.  
Van Hoof liet op een intimiderende manier merken dat hij die berichtgeving zat is en ook niet gediend is van het heimelijk maken van foto's.
'Daar ga ik binnenkort werk van maken. Je zult er nog van horen'. Kijk me aan,'  zei hij dwingend.
 Merkwaardig dat Van Hoof na afloop van die Welstandsvergadering zei dat we hem gewoon kunnen opbellen..
Maar de ervaring leert ons dat je met telefoontjes naar het kantoot van de Groenewouds niets op schiet:  of je wordt niet doorverbonden, of de persoon die je wilt spreken is niet aanwezig, of het klinkt steevast: 'Daarop geven we geen commentaar'.
Voor ons was het -na een eerdrere confrontatie met een intimidernde ex-vrouw Fien van de Loo van Hans van Meesen- , de tweede keer dat we een dergelijke penibele situaite meemaakten.
--------------------------
Geoffrey koopt 'Na Kantoor' op Korte Putstraat 24 23 september 2008
Geoffrey Groenewoud heeft van Stefan Romein het pandje Korte Putstraat 24 gekocht. Dat heette  eertijds Poco Loco en was door Svitlana Kaplenkova gestart. In 2006 verkocht zij het aan Stevin Goedharft.
Intussen was Stefan Romein eigenaar geworden. Romein doet zaken samen met de advocaten Scheepers. 

akkefietje met Geoffrey Groenewoud 27 augustus 2008
Na de bouwvakvakantie van de zomer van 2008 waren we ervan overtuigd dat het stilstond met bouwactiviteiten rond Verwersstraat /Lange Putstraat van Jeoffrey Groenewoud. Daar worden min of meer oude panden geschikt gemaakt voor bewoning. Het is een project dat deze zelfstandig opererende 'Vughtse' projectontwikkelaar samen met John van Deursen is aangegaan. Echter bij bellen met Jeoffrey bleek dat onze suggestie -mede ingegeven door een tip- anders zat.
Maar eerst gaf Jeoffrey in het geheel geen antwoord op onze vraag, hoe het zat? 'Geen commentaar '.
En als we dan aan foute berichtgeving doen, was onze reactie.  Dan luidde het nog steeds: 'Geen commentaar!'
Maar na ongeveer vijf minuten belde Jeoffrey vanuit zijn auto op naar Bastion Oranje en zei:
'Hoe kun je in godsnaam foute berichten plaatsen?'  Dat kan alleen als je geen antwoord op de vragen geeft, terwijl wij aan onze plicht voldoen door jou om een  weerwoord te vragen.
Want we dachten, dat Jeoffrey, óf op zwart zaad zat, doordat er geen gegadigden voor zijn appartementen-in-aanbouw waren, óf dat ie ruzie had met John van Deursen, óf dat de gemeente hem dwars zat en de bouw blokkeerde omdat ie een historisch monument had verminkt en dat soort zaken.
De uitleg van Jeoffrey was duidelijk.  zie Verwersstaat . Bovendien getuigde het  van openheid en inzicht van communicatie, dat Jeofrey/Geoffrey in tegestellling  tot 'de politiek' van de Groenewouds, alsnog een reactie gaf.
 
Geoffrey Groenewoud met carnaval 7 februari 2013 in Paats Royal.

Bill als basis
In Vught zetelen de projectontwikkelaars van Groenewoud. Het heeft er de schijn van dat het een familiebedrijf was en steeds meer groeit naar een concern. Dat familiezaakje stond onder leiding van pa, meergenaamd Bill Groenewoud. 
Ontegenzeggelijk is deze Bill de grondlegger van dit imperium, maar hij, zijn vrouw Trudy en hun zonen John, Jeoffrey en Jim leiden- soms gezamenlijk, meestal apart- de uiteenlopende vennootschappen die met de naam Groenewoud zijn geassocieerd. 
Bill was! woonachtig voorin op de Hoevensestraat, in het voormalige huis van Jan van den Udenhout. Jeoffrey woont achter Solskin en Huize Craaijestein was het eigenlijke kantoor dat de onroerend goed-bv's huisvest, ofwel het ' Central office' van het Groenewoud imperium.  
Bill en John hebben een woningruil toegepast.[najaar 2003..]
In het handelsregister van de Bossche Kamer van Koophandel komen tal van namen voor die als aandeelhouder en/of directeuren aangemerkt kunnen worden. In dit rijtje zijn ook de voormalige bewindvoerders meegenomen. Een van die namen is Pijnenburg. Ook de namen Hetzenauer, Geeris, Peter van Amelsfoort en Wijffels staan/stonden als verantwoordelijke directeuren vernoemd. 
Van Esdonk en Wijffels zijn inmiddels uit de dossiers geschrapt.
De redenen zijn dat Peter van Amelsfoort in 1994- na de scheiding met Jeanine Groenewoud-is uitgetreden. Van Amelsfoort opererend onder de naam AMGRO en de Zanglijster [Helvoirt] is een eigen koers gaan varen. 
De witte villa Solskin aan de Helvoirtseweg, die voorheen in eigendom was van J.Wijffels, is tegelijk met diens bv 'Bigro' eind 1994 in bezit gekomen van Groenewoud.
En Geeris is een vennoot die als huurder van het pand Solskin staat geregistreerd. 

Postkantoor in beeld voor winkels den bosch 14 december 2007. * zie noot
Het postkantoor krijgt een kleinschalige winkelbestemming. Build to Built, een van de vele dochters van Groenewoud projectontwikkelaars, heeft bij de gemeente een verbouwingsplan ingediend.
Al vanaf de aankoop in 2004 door de Groenewouds van het postkantoor in de Kerstraat lopen er geruchten over een nieuwe bestemming van dat pand dat dateert uit de jaren begin 70. In 2005 zou van Hout Brox zich er vestigen.
 
 
De Korte Putstraat voormalig postkanoor, zoals Groenewoud ze aanpaste aan de historische percellering.  Het postkanoor in de Kerkstraat dat ook een metamorfose krijgt dmv een kleinschalige gevelindelnig. In de kelder komt een fietsenstalling.
foto's  © paul kriele, 22 juli 2008.

Komende maand komt een voorstel voor een metamorfose van de gevel à la de horecazaken om de hoek [Korte Putstraat] op de agenda van de commissies. Groenewoud wil bovendien de kelder ombouwen tot fietsenkelder.
Door nieuwe ontwikkelingen op gebied van de post en het geldverkeer en door het eerder afstoten van de kantoorboekhandel is de begane grond te groot geworden. Deze kleinere functies, die nu al gehuurd zitten bij Groenewoud, kunnen straks met andere winkels een plaats krijgen op de begane grond.
*Noot Voorjaar 2008 werd bovenstaande berichtgeving geconcretiseerd door een plan dat inhaakt op de wijze waarop dee zijgevel van het Postkantoor door Groenewoud aangepast werd aan de historische omgeving. Nu krijgt ook de gevel aan de Kerkstraat een meer kleinschalige percellering.

Bisdompand wordt winkel appartementen 14 mei 2007.
Het voormalige grote herenhuis op Kerkstraat 71, gelegen tussen postkantoor en de Metamorfoseshop van Mari van de Ven, dat eigendom was van het bisdom, wordt winkels met bovenwoningen. In het perceel was het provincialaat van het bisdom gevestigd met de kantoren van de vicarissen en de kerkelijke rechtbank van het bisdom. Het bisdom concentreerde haar onroerend goed in de stad aan de Parade/Lange Putstraat.
'De Groenewouds kochten dit pand al vorig jaar. Daarmee kreeg de Vughtse/Bossche projectontwikkelaar eenderde van de Kerkstraat in handen. Na een ingrijpende verbouwing keert dit besloten huis terug als winkel [dubbel] met daarboven drie appartementen.
 
Stationsweg 2-4.
foto © gerard monté, 2001.
Schets van het ontwerp voor vdDoes de Willeboissingel 1. Een 'glazen' kantoor in de tuin van het hoekpand met de Stationsweg.

Mutaties Peperstraat  7 mei 2005.
Het pand Peperstraat 17 is verkocht aan de Bossche makelaar en woningverhuurder Piet Persoons tenminste ..
Het pand dat –volgens oude adresboekjes - jaren bewoond is geweest door Broekhof [een portier] werd laatstelijk bewoond door de Johnny & Nolly Manders en recentelijk door een alleenstaande vrouw. Het pand blijft dienen als woonhuis voor Persoons dochter. 

Crescendo en Groenewoud
Even verderop is het grote zakenpand op nummer 3 te huur, evenals het belendende pand op nummer 5. Dat laatste was eigendom van het bisdom die haar kantoren concentreert op Parade 11. Op nummer 3 hield in de jaren zestig/zeventig tandarts Franssen praktijk. Scott nam de praktijk van Franssen na diens dood over. Meer in onze tijd heeft daar de architect Wilco Meeuwis zijn kantoor gehad. Na Meeuwis’ vertrek naar Spanje is er de Vastgoedmij Crescendo Properties ingetrokken, die eerder al vooraan op de Peperstraat zat. Van de drie compagnons van deze projectontwikkelaar is Van Leeuwen uitgetreden. Maar Frank Punte en Lips [Uden] bleven over. Deze Lips, directeur van Lips Capatal Group, kocht twee jaar geleden het landgoed Craaijestein van de gebrs. Groenewoud. John Groenewoud is kantoor gaan houden op de Isabellalaan, het complex dat de naam kreeg 'Bossche Poort'.
 
De panden in de Verwersstraat 62-t/m76 die verbouwd wordne tot appartementen.
foto's © paul kriele, 2 2juli 2008.
Bij dat blok hoort ook Lange Putstraat Zuidzijde, waar Geoffrey Groenewoud een parkeergarage opende.
 

Parkeergarage zonder vergunning - 22 februari 2005
Geactualiseerd [april 2005]: Inhakend op onderstaand bericht: de vergunning is niet gegund. Geoffry Groenewoud krijgt geen toestemming om deze ruimte als publiek toegankelijke parkeergarage te benutten. Mogelijk gaat ie in hoger beroep.
De door Groenewoud geopende parkeergarage onder de panden Verwersstraat 64-66 /Lange Putstraat [voormalige gebouwen van Brabant Water] mag niet als openbare parkeergarage worden benut. Het bestemmingsplan voldoet daar niet in, aldus de gemeente . De gemeente heeft Groenewoud verboden die kelders open te stellen voor het publiek. Groenewoud ging in beroep tegen dat verbod. Geoffry zegt dat met die garage de parkeerdruk in de binnenstad wordt verlicht. Maar dat motief speelt in de overwegingen die bij de lokale overheid voor deze situatie gelden, geen rol.
De Commissie van Bezwaarschriften erkent het verbod van de gemeente dat het gebruik van die garage gekoppeld moet zijn aan de kantoorfunctie van die panden.

Nieuwe parkeergarage geopend 14 februari 2004.
De parkeergarage van het voormalige kantoor van Brabant Water [Verwersstraat-Lange Putstraat] is vanaf donderdag voor openbaar gebruik opengesteld. Projectontwikkelaar Geoffry Groenewoud, die de panden tegenwoordig bezit,.heeft de garage in exploitatie genomen: voor euro 2,50 in het weekeind [tot 02.30 ‘s nachts] en door de week euro 1,50 tot 01.00 uur ’s nachts]. Uitsluitend, achteraf, met credit-, of chipcard te betalen. De garage biedt plaats aan een kleine honderd auto’s, maar er is –nog -geen bewaking. Ook vreemd is dat de garage die als ‘de Put’ staat geafficheerd. bij de betaalautomaat ‘De Parade‘ heet. Overigens bestaat voor de panden wel individuele belangstelling, maar er is nog geen huurder gevonden die het complex tussen Verwersstraat /Parade en Putstraat in één keer wil huren.

 Amsterdam ligt dwars bij Groenewoudtransactie  5 april 2006.
Groenewoud krijgt wellicht geen toestemming 203 sociale woningen in Amsterdam over te nemen. De gemeente Amsterdam verklaarde onlangs [ 9 februari 2006] aan het Ministerie van VROM niet akkoord te gaan met de transactie. De overname betreft een pakket van 203 sociale woningen van de Stichting Duwo. Dat is een studentenhuisvester uit Delft, die eerder Intermezzo overnam. Hoewel de woningen worden bewoond door jongeren en studenten zegt Duwo dat ze niet in haar 'strategisch bezit' passen.
Duwo diende in december 2005 bij VROM haar voornemen tot verkoop van Amstelrode b.v. in. Kort erop volgde het antwoord dat VROM geen bezwaar had. De overigens lege b.v. Amstelrode valt onder Built tot Built b.v., en dat is op zijn beurt weer een dochter van de Groenewoud Vastgoed Groep. Om de verwarring nog groter te maken: de oude naam van Amstelrode is Bargoed b.v. . Deze Bargoed kocht voorjaar 2005 voor één miljoen euro van de betreffende panden negen afgesplitste bedrijfsruimten. De kans is groot dat Amstelrode de panden gaat uitponden omdat er voor die splitsing al een aanvraag [eigenaar Duwo] was ingediend. Ook hier doemen zich hindernissen op. Stadsdeel Oud-West maakt bezwaar tegen de verkoop en verleende geen splitsingsvergunning.
De gemeente Amsterdam verwijst in haar bezwaar naar de procedure die niet volgens het Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen 2002-2007 zou zijn verlopen.

Groenewoud in Amsterdam actief -5 januari 2005
De Vughtse projectontwikkelaar Groenewoud, tenminste Bart van Hoof*, heeft zich op Amsterdams grondgebied begeven. Onlangs kocht Bart van Hoof, een van de succesvolle projectontwikkelaars binnen de Groengoed maatschappij, een serie van negen bedrijfsruimten aan én nabij de Overtoom [nabij Leidscheplein]. Deze percelen zijn in bezit gekomen van een studenten-huisvestingsgroep Intermezzo. Deze stichting verkeert in grote financiële problemen en zal -naar verwacht - een fusie aangaan met DUWO. Dat leidt tot de conclusie, dat Bart van Hoof, opererend onder de namen Bargoed en Build to Build, dat project in de aanloop naar een faillissement [voor bijna 1 miljoen] heeft kunnen kopen.
Bargoed houdt kantoor aan de Vughterweg, de kantoren die Groenewoud daar heeft neergezet als appartementen, maar waarvoor zich geen kopers meldden. Door bemiddeling van burgemeester Rombouts zijn - met enige tegenzin - de bovenetages tot penthouses verbouwd. Recent werd bekend gemaakt dat Bargoed in Amsterdam onder de -beter klinkende- naam Amstelrode gaat opereren... . © paul kriele, www.bastion-oranje.nl/groenewo.htm
Bargoed Built tot Build en BAVO - 5 januari 2005
Uit de registers van de KvK blijkt dat Bart van Hoof -als enige de directeur /bestuurder is van de beleggingsmaatschappij VAHO b.v. ook kantoor houdend aan de Vughterweg 47. 
Bas van Hoof* is ook nog een bestuurder van de bv Lang Leven Beleggingen LLB en Bargoed b.v..
Allen zetelend aan de Vughterweg 47 [a]. Daar staat ook Built to Build Vastgoed geregistreerd. Deze bv is in september 2004 na een fusie voortgekomen uit Edelmark bv Breda, Obligoed Vastgoed en Built tot Build, tezamen vormend Built tot Build Aandeelhouder én bestuurder van deze b.v. is Groenewoud Vastgoed Groep. Zij doet aan project promotie en projectontwikkeling.
Over de maatschappijen dochters en bv's die geassocieerd zijn aan Groenewoud klik op www.postcode.nl , specifiek 5211CK, en u vindt er een serie bedrijven die kantoor houden op de Vughterweg 47. 

Nieuwsblad van Zuid...
Bas van Hoof., van Built to Build, laat geregeld blijken, als we- volgens journalistieke regels- hem bellen om informatie en/of om feiten na te trekken, dat hij geen mededelingen doet omdat op 'jullie site allemaal onzin publiceert'.
Voor een man met een echtgenote die als het 'Nieuwsblad van Zuid' bekend staat, is dat wel een frappante, om niet te zeggen 'blinde' opmerking.

Breuk binnen familieclan  22 maart 2004
De geruchten dat er een breuk is ontstaan binnen de huidige generatie [nazaten] van Bill Groenewoud komen steeds markanter naar voren. Hieronder staan de berichten 'Reorganisatie Groenewoud-structuur'. Dat zou per 24 mei 2003 gebeurd zijn Daaropvolgend 9 augustus 2003] klonk het nieuws over 'Verkoop van Craaijenstein', het hoofdkantoor van de Groenewouds [bv's] in Vught. 
Het één zal minstens iets met het andere te maken hebben: want 'de kloof' waarnaar we zo even refereerden, betekent concreet de verwijdering van Geoffry Groenewoud van zijn broers John en Jimmy én nog sterker: met zijn vader Bill. Tot overmaat van ramp zou Geoffry een bod hebben gedaan op de aandelen van de familie in de Groenewoud bv's. 
Binnen de driekoppige leiding leidde die manoeuvre tot een zakelijke breuk. In dat licht wordt de verkoop van Craaijenstijn en de 'Reorganisatie Groenewoud-structuur duidelijker.
Johnny heeft daaropvolgend 'de Bossche Poort' overgenomen waar een beheer en verhuur maar niet wilde lukken. Over enige activiteit ihkv de ombouw van de bovenetages tot penthouses valt nog niet veel te bespeuren.

Parkeergarage: Inmiddels [februari 2004] heeft Geoffry een parkeergarage geopend. Uit welke motieven deze daad werd gedaan...? Geoffry werd vorig jaar de nieuwe eigenaar van het complex van het Waterschap Oost-Brabant in de Verwersstraat. De gemeente gaat onderzoeken of de publieke functie van deze kelders klopt met het ter plaatste geldende bestemmingsplan.

Onsportieve sporter 13 april 2004
Het zit volgens bronnen toch niet echt goed met de mentaliteit van Geoffry In de zakenwereld staan de objecten hier al uitvoerig beschreven. Sportief gezien bouwt Geoffry ook niet echt een positieve reputatie op. Collegae golvers noemen hem zelfs oneerlijk. In de rangorde grijpt hij telkens te hoog. Dat maakt hem ongeloofwaardig. Het kiezen van een hogere moeilijkheidsgraad heeft hem al een diskwalificatie van wedstrijden gekost. Geoffry staat als golver ingeschreven bij de Haverleij en op de golfbaan in Nistelrode...

Verkoop Craaijenstein  9 augustus 2003 
De zaken familie Groenewoud heeft huize Craaijenstein verkocht aan de Crescendo groep Crescendo is een investeringsmaatschappij gevestigd in de Bossche Peperstraat. is een dochter van de Lips Capital Group.
Geruchten gaan dat de Groenewouds, die diverse bv' s onder zich hebben zullen verhuizen naar de Vughterweg. Daar staat al vanaf 2001 een kantorencomplex leeg. 
Na bemiddeling van de gemeente zullen de bovenste etages tot penthouses worden verbouwd.
Craaijenstein is vroeger het woonhuis geweest van mr. Ivo van Haren van de schoenfabriek in Waalwijk.

Reorganisatie Groenewoudstructuur 29 mei 2003
Per 24 mei 2003 [register KvK] heeft er binnen het beheer van de Groenbewoud bv’s een reorganisatie plaatsgevonden. Aanleiding is de terugtrekking van de peetvader Bill [Wilhelmus] Groenewoud [*5 augustus 1931] uit het management.
Diens zonen John [1961], Geoffrey [1963] en Jimmy [1973] nemen het beheer van de bv’s Groenewoud en dochterondernemingen over. Elk leidt zijn onderneming. Hun portefeuilles zijn, op basis van een geografische indeling, verdeeld. Dochter Janine [1962] is geparenteerd aan de familie van [Boy] Robeerts.
De bijna 72-jarige Bill Groenewoud heeft het imperium vanuit de handel in vetten aan cafetaria’s opgezet. Bill, die hieraan zijn bijnaam ‘de augurkenkoning’ ontleent, begon naar eigen inzicht successievelijk met eigen friteszaken, cafetaria’s en café’s. Hieruit is het onroerend goedimperium voortgekomen. Zo is een groot deel van de Kerkstraat en panden in de Korte Putstraat eigendom van de Groenewouds.
De afgelopen weken gingen er geruchten over mutaties binnen de directie van Groenewoud/Craaijenstein. Die berichtgeving [maart 2003] over terugtreding van Geoffry blijkt niet juist te zijn.  Maar in het voorjaar van 2004 is die reorganisatie dan toch werkelijkheid geworden!

500 rijkste Nederlanders
Het blad Quote schaart de familie Groenewoud tot de 500 meest rijke Nederlanders. Groenewoud staat op plaats 324.
' Het is moeilijk een waarde te geven aan deze Dynasty-familie schrijft , maar het blad vermoedt een veelvoud van wat in de boeken staat. De familie is- vergeleken bij 2000- in waarde gestegen.
Markant: Quote doodverft Geoffry als de troonopvolger... Gezien voorgaand bericht is dat een verkeerde veronderstelling geworden.
p.s. Overigens haalt Quote de aantekening over de doopnamen die allen beginnen met een J' uit de site Bastion Oranje..
Appartementen in Solskin -[Nieuwsbrief Bastion oranje, juni 2002]
Groenewoud [Geoffry] heeft het plan om tussen Solskin en de ernaast gelegen villa Zonne Hoeve een nieuwe villa te bouwen. De villa Zonne Hoeve was van Putters die hem voor zijn dochter, later gehuwd met Van der Vaart liet bouwen. 
Het blijkt dat volgens het bestemmingsplan een herindeling van twee naar drie percelen niet mogelijk is.  
Het imperium laat zich onderscheiden in: Craaijenstein, Craaijenstein Vast Goed en Craaijenstein Planontwikkeling. Deze vennootschappen houden zich bezig met beleggingen, herontwikkeling en ontwikkeling van onroerend goed.
John Groenewoud en Bas van Hoof staan aan het hoofd van deze firma's.

Daarnaast zijn er nog Groenewoud Holding en Bigro Beheer met Bill en/of Geoffrey in de leiding aan kop.
Jimmy is de jongste loot aan de stamboom Groenewoud.
 
Stationsweg 2-4 met de infokeet voor het project  vestingwerken aan de Westwal/St.Janssingel
foto © paul kriele, 20 april 2008.
Het hoekpand Stationsweg/Van der Does de Willeboissingel.
foto © gerard monté, 2001.

Bovenstaand fraaie opnamen van de Stationsweg 2-4 betreffen eigendommen van Groenewoud. De foto laat tevens de karakteristieke stijl zien, waarin ' t Zand grotendeels is ontwikkeld naar ontwerp van architect Jules Dony. Het pand dateert van 1896 en is in opdracht van de familie Bogaerts gebouwd.

Voor de achtertuin in de Van der Does de Willeboissingel loopt een bouwaanvraag die door de gemeente is goedgekeurd maar door diverse instanties sterk wordt bekritiseerd. Het hoekpand heeft recent de bestemming gekregen als advieskantoor financieringen van Staal Bankiers.

De nieuwbouw in de tuin van Stationsweg 2-4 gaat door. Dat blijkt uit de Monumentenvergunning die in maart jongstleden is verleend. Groengoed b.v. wil daar een modern gestyleerd pand optrekken. Ontwerper is architect Don Murphy van het Amstedams architectenbureau VMX. Opvallend is de vierde -zwevende-verdieping op het pand.
Het ontwerp voor de het perceel grenzend aan Stationsweg 2-4 liggend aan de Van der Does de Willeboissingel.

2. historie/familieomstandigheden
Vader Bill Groenewoud is de grondlegger van het gelijknamige Imperium, dat met tal van dochterondernemingen met even zoveel namen te boek staat.
Bill, officieel Wilhelmus, Karel Christoffel Groenewoud werd op 5 augustus 1931 in Boxmeer geboren. In Oost-Brabant bezocht hij de bakkerijen en broer Bob de cafetaria's. Hun handel bestond uit grondstoffen voor bakkerijen waaronder ook vetten, olië en mayonaises.
In de jaren zestig kreeg je een veranderend tijdsbeeld. De bakkers kwamen - eenmaal op leeftijd - voor de keuze te staan: óf te stoppen en te vertrekken, of inpandig te blijven wonen, mogelijk de zaak te verbouwen. Het was- gelet op de ouwe dag - aantrekkelijk de zaak te verkopen. Maar in de jaren zestig zag je ook het verschijnsel dat bakkerszaken verbouwd werden tot cafetaria, met name in volksbuurten.
Groenewoud werkte vanuit een pand in de Maaslandstraat Noordzijde, het aanpalende pand met de dansschool van Wim Voeten die op zijn beurt gevestigd was op de hoek Maaslandstraat/Boschveldweg.
 
De zus van Bill [sr.] Groenewoud.

foto © paul kriele, 7 oktober 2012. 

Bill Groenwoud was het er aan gelegen zijn afzetadressen in stand te houden. Dat betekende vaak, dat hij die bakkerszaken opkocht om verzekerd te blijven van leveranties. op vaak op locaties van voormalige bakkerszaken.
Bakker of geen bakker, maar door die leveranties aan de cafetaria's is Bill de geschiedenis in gegaan als de ‘augurkenkoning’.
Bill zou in de jaren zeventig zijn begonnen in een kantoorpand op de Handelskade.*Noot: Uit het archief blijkt dat op naam van J.B.A.P. ofwel John Groenewoud bij de kantonrechter een ‘beschikking tot handlichting’ is vastgelegd [dd. 18 december 1979].De familiestructuur
Zoals gezegd, vader Bill en zijn drie zoons* staan aan het hoofd van diverse maatschappijen/ BV’s al of niet gezamenlijk, meestal separaat.
Bill's zus is getrouwd met visboer Post uit de Moliusstraat.
 
John Groenewoud [*1961].
.........................................................................................

-John [*1961], die gedoopt is als Johannes Bernardus Antonius Petronella. John is getrouwd met Patricia Robeerst.
 Zij wonen op de Bréautélaan. Het is de hoog op een zandheuvel gelegen villa met rieten dak.
 
Geoffrey Groenewoud [*1965], de meest spraakmakende van de familie, maar ook de meest zwijgende voor de pers.
De zonen hebben allen een voornaam beginnend met een 'J' . Indertijd weigerde de ambtenaar van de burgelijke stand de inschrijving van de naam Jeoffrey en moest het Geoffrey worden.foto  © paul kriele, 6 september 2010.
 

-Geoffry [*1965] **, diens doopnamen luiden: Geoffrey Antonius Theodora Maria, die op de Bremlaan in Vught woont..
-dochter Jeanine, Antonia Petronalla Maria [* Den Bosch, 18-9-1962], gehuwd met Frans Hetzenauer. Zij wonen in de Dennenlaan in Vught.

**noot Geoffry: De naam Geoffrey is overgenomen uit het dossier van de KvK, maar de doopnaam is eigenlijk Jeoffrey . Indertijd accepteerde de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de schrijfwijze met een 'J' niet. Officieel staat hij als Geofrey geboekt. Maar alle namen van de kinderen van Bill en Trudy beginnen feitelijk met een 'J' .

-Jimmy [*18-7-1973], die zijn eigen maatschappij heeft en ook in Brabant actief is in onroerend goed. Ook voor de jongste geldt: De appel valt niet ver van de boom.Jimmy is getrouwd met Monique Van Eerd, de dochter van een Jumbo-directeur Karel van Eerd die door Quote is geclassificeerd in het rijtje 500 rijkste Nederlanders. Het vermogen van vader Van Eerd is goed voor 390 miljoen gulden.
 


Jimmy [*1973] de jongste van het stel, maar zakelijk min of meer gebrouilleerd met de onderneming Groenewoud van vader Bill, en diens zonen John en Geoffrey.

foto © van facebookJim Groenewoud op een party in het Congrescentrum 1931 voor het goede doel.

foto © paul kriele, 20 november 2010.

En dan dus Trudy, ofwel Geertruda Johanna Petronella Schulte, met wie Bill op 12 december 1959 buiten gemeenschap van goederen is getrouwd. Trudy is de zus van garagehouder Schulte oorspronkelijk gevestigd in de Orthenstraat. In de jaren zeventig is op de hoek Aartshertogenlaan/Sonniusstraat een nieuw garagecomplex gebouwd.

De voormalig Tulip-directeur Franz Hetzenauer was eerder gehuwd met- de inmiddels overleden- Thea Cordenier. Na de scheiding trad Thea Cordenier in het huwelijk met Tjeerd Heinz, directeur van een makelaarskantoor in Den Bosch Zuid.
Van Amelsfoort
Waar hier de naam Van Amelsfoort wordt gebruikt gaat het over Peter van Amelsfoort, zoon van een Vughtse groothandelaar in sieraden. Peter raakte door huwelijk met Jeanine Groenewoud gelieerd met de projectontwikkelaar Bill Groenewoud. Na de scheiding van Groenewoudsdochter Jeanine is Peter geheel zelfstandig gaan opereren. **
Inmiddels is Peter hertrouwd met Judith Nagtzaam [*Vlijmen, 28 oktober 1963].
 
'De Klosbeugel', zo luidt de historische naam van het pand op de hoek Lange Putstraat/Korte Putstraat. Tegenwoordig staat het bekend als 'Javaanse Jongens'. Het is een van de panden van Groengoed.

foto © gerard monté,2001.
 


Neven Bill en Bob Groenewoud
Dan is er nog zoon  Ben en neef Bob Groenewoud.

Ben is een succesvolle zakenman in kunstgrastapijten. Samen met Geoffrey zat Ben  o.a. in de Caroussel in de Karrenstraat 1-3 en 5. Maar door een nalatigheid op gebied van onderhoud [verzakkingen] van de etages die in beheer van Geoffrey waren, rees er een conflict. Geoffrey traineerde een aanpak van die verzakking, totdat..  De gemeente liet de zaak sluiten.
Ben spande daarop een rechtzaak aan tegen broer Geoffrey, om hem te dwingen tot actie over te gaan. Maar voor het zover was, kwamen beiden tot een oplossing. 
>>Zie bericht Eindelijk aanpak vloeren Karrenstraat 1-3 op Bastion Oranje dd. 24 oktober 2013.

3. de bv's
En passant komen in de -oude-dossiers van de KvK de volgende bv’s ter sprake:
Peter van Amelsfoort, getrouwd geweest met Jeanine Groenewoud, gescheiden in 1985, hertrouwd met Judith Nagtzaam [*Vlijmen, 28 oktober 1963]. 
Moeder Judith en zus Ester Nagtzaam zijn beiden bestuurders van de Zanglijster.
Zie verder onder Zanglijster.Handelsonderneming P.van Amelsfoort* 
die overging in: Peter van Amelsfoort Juweliers b.v.*
P. van Amelsfoort [vanaf 1981]*
Fabrikant/Handelsonderneming Van Amelsfoort [vanaf 1985]*
Amgro II Vught [vanaf 1990]*
Bigro Beheer b.v.
Groengoed
Groenzicht
* de met * aangeduide firma's zijn inmiddels opgeheven.
Meer actueel zijn de onderstaande bv' s Door Groenewoud kortweg samengevat met :
Crayenstein
Crayenstein Vastgoed
Crayenstein Planontwikkeling
Groenewoud Holding

De meest opvallende en zeker geen onbelangrijke stichting is:
de ‘Stichting tot Bijdrage meer geluk en welzijn’ die verleden is bij de Vughtse, maar in België wonende, notaris Carel Merkx, maar onder voorzitterschap staat van John Groenewoud!
Gepensioneerd notaris Clerx treedt op als beheerder van deze stichting die beoogt maatschappelijk, cultureel getinte doelen te steunen. In hun terughoudende lijn van publicitair optreden hebben de Groenewouds deze formule voor fundraising c.q. sponsoring gevonden, zonder de associatie met de naam Groenewoud te hoeven leggen. Ook erg recent blijft de Commanditaire Vennootschap ‘Kloosterstraat 1-3' opgericht in juli 1999. De naam van deze b.v. legt de link naar Jac Stienstra, tenminste in zoverre dat Stienstra rond 1970 in het uitbreidingsplan Den Bosch Noord gronden van boeren opkocht.

Blijkbaar ligt het niet zo strategisch als men vermoedt. Achter ‘Kloosterstraat’ gaat de commanditaire vennootschap van Geoffrey Groenewoud schuil. Geoffrey heeft daar een lap grond in eigendom. De Groenewouds ontkennen elke vergelijking die met Stienstra gelegd wordt. Het is namelijk zo dat projectontwikkelaar Stienstra rond 1970 voor de voeten van Bossche ambtenaren grond weg kocht in het uitbreidingsplan Den Bosch -Noord.
Toevallig is de Kloosterstraat ook een uitbreidingsplan. De gemeente Den Bosch opteert dit voormalig Gestels gebied als aankomend bedrijfspark.... .De lijn naar Crayenstein
Op de betreffende kartonnen dossiermap [handelsregister KvK], is de oorspronkelijke naam Handelsonderneming P. van Amelsfoort enige malen doorgehaald. Met stift staat er onder: Fabrikant Handelsonderneming Peter van Amelsfoort Juweliers b.v.
Uiteindelijk is de inkt waarmee ‘Crayenstein Vastgoed B.V.’ staat geschreven nog de meeste verse en ook nog niet doorgehaald.
Op die dossiermap staat als oprichtingsdatum bij notaris Carel Clerx 11 november 1959. Dat is toevallig ook het waarin Peter van Amelsfoort is geboren.

Na de breuk van Peter van Amelsfoort met Groenewoud heeft Bill Groenewoud de juwelierszaak in Oss opgezet Van Amelsfoort staat volgens de KvK vanaf 1981 in Vught geregistreerd als fabrikant van sieraden en of het [doen] ontwerpen, c.q. de handel in edelstenen en gouden en zilveren sieraden en aanverwante artikelen. Later is die zakelijke activiteiten omschreven als ‘handelsonderneming [1981] en weer later [1985] is daar de fabricage van sieraden aan toegevoegd. In 1988, in de tijd dat de firma in Oisterwijk staat geadresseerd, wordt naast de uitoefening van een juweliersbedrijf door groot - en detailhandel, ook het verstrekken , c.q. aangaan van geldleningen opgenomen.

Bijna consequent staat in nagenoeg alle ingezien akten onder doelstelling:
deelnemen in, financieel belang nemen bij, overnemen van, en de directie voeren over andere ondernemingen.
Stationsweg 9-13 toont het voormalige bankgebouw waarop steeds heftiger kritiek wordt geleverd. De bouw was duidelijk een ingreep uit de jaren medio zestig onder het burgemeesterschap van mr. . Hein Loeff , die in zijn zakleijke ambities relaties met het bankwezen onderhield.
Voor de nieuwbouw van de 'Bank van Welsing' werden enkele panden gesloopt. De particuliere bank Welsing-inmiddels overgenomen door de Twentsche Bank- kreeg als Brabantse vestiging de naam 'Bank Van Mierlo'.

Bankgebouw Stationsweg 17  is Juridische wetswinkel- december 2004
In het voormalige bankgebouw is de wetswinkel ingetrokken. Maar dat advies-/servicebureau heet vanaf 2004 Juridisch Loket. Het was voorheen gevestigd aan de Koninginnelaan.
Op de er boven gelegen etages zijn appartementen ingericht.
Het juridisch loket adviseert/.bemiddelt bij privézaken [echtscheiding, huurproblemen en klachten] en zakelijke aspecten, zoals arbeidsconflicten. Bij ingewikkelde zaken moet een afspraak gemaakt worden. In andere gevallen is de zaak binnen een half uur -en gratis- beklonken.
 
Bankgebouw uit de jaren 60. Ooit particuliere bank die overging via de TwentscheBank naar van Mierlo.
Rechts ernaast: Stationsweg 15, de voormalige dansschool van Crielaars, bleef als pand overeind staan. De dansschool verhuisde later naar de hoek Stationsweg 2-4.


foto © gerard monté. 2001.

Gerenoveerde bank januari 2004
Het is najaar 2003 [we schrijven dit pas januari 2004] Nog steeds zijn de werkzaamheden aan de gang rond de renovatie en verbouw van de voormalige bank. Hieronder staat te lezen wat daar gebeurt.
De gevelpartij is nagenoeg ongewijzigd gebleven alleen zijn er andere raamkozijnen ingezet . Maar...  Groenewoud heeft de karakterstiek van een bankgebouw -de stalen raamvoorzetten- verwijderd....
Op een nieuwe bestemming is nog geen zicht.

Gevel bankgebouw Stationsweg blijft  6 december 2001
Als de procedure meezit kan eindelijk met de renovatie van de voormalige ABN/AMRO-bank op de Stationsweg voorjaar 2002 worden begonnen. Sietse Visser, compagnon van architect Cor Passchier, heeft een ontwerp gemaakt voor drie luxe appartementen en een winkel kantoorfunctie op de begane grond. Eigenaar Groenewoud zag liever 5 à 6 appartementen, maar dat bleek praktisch niet haalbaar. Nu komt er per bouwlaag een tamelijk lux ingericht appartement. Ook de aanbouw-met-onderdoorgang aan de zijde Havenstraat, wordt bij de renovatie betrokken.

De wens van bijv. de VVD om de oude gevel terug te halen is door de welstandscommissie niet gehonoreerd.
Op deze plek stonden oorspronkelijk de bekende herenhuizen van architect Jules Dony. Op nummer 13 opende de Leidsche bankierszoon Alfred van Wensen samen met Mourik een bankiershuis Van Wensen. In 1964- na de fusie met de Twentsche Bank en omdoping in Bank Van Mierlo- kwam voor de nummers 9-13 het huidige bankgebouw in de plaats.
------------------------

Vervolg pagina Groenewoud: toetreding Groenewoud
Bij de oprichting van de Handelsonderneming treedt P. van Amelsfoort op als directeur van ‘AMPVA Holding’ in Vught. Tegelijkertijd werd de juwelierszaak Van Amelsfoort verkocht.
AMPVA Holding heeft Vught, Oss en Oisterwijk als vestigingsplaatsen gehad. Vanaf 9 oktober 1990 vestigt de b.v. P. van Amelsfoort Juweliers zich in Craaijenstein, adres Helvoirtseweg 146 in Vught.
De directeur kiest dan voor de nieuwe handelsnaam Amgro II Vught b.v..
Onder doelstellingen staat:
het initiëren van activiteiten in projectontwikkeling, coördinatie, begeleiding van projecten in ontwikkeling, beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, kopen en verkopen van onroerend goed, schepen en ondernemingen en beleggingen.
Kort hierna, dd. 26-11-1990, treedt als tweede gezamenlijk handelend directeur Bill Groenewoud toe. Notarieel vastgelegd bij notaris mr. R. van Eerten dd. 19-11-1990 in Vught. Met preferente aandelen in de zaak.
Per 12 juli 1994 is P.van Amelsfoort als zelfstandig direkteur ‘alleen bevoegd’.
De projectontwikkelingsmaatschappij De Zanglijster in Helvoirt staat op naam van P. van Amelsfoort.opheffing Van Amelsfoort/uittreding
Een half jaar later [4-1-1995 bij de loskoppeling Groenewoud Peter van Amelsfoort] ] wordt er in het lopende dossier van Amgro II [nr. 42014] een naamswijziging doorgevoerd:
Bigro Beheer b.v. in Den Bosch is met ingang van 27-12-1994 geen aandeelhouder meer. Een acte waarop bovendien een ‘uittreding van eigenaar ‘ Wilhelmus, Karel, Christoffel, ofwel Bill Groenewoud vermeld staat.
Bijna tegelijkertijd is de- al op 29 december 1994 aangediende- wijziging aangebracht:
Solskin Vastgoed b.v. wordt onder de rubriek ‘nieuwe bestuurder/commissaris als ‘direkteur’ opgenomen.
Het adres luidt Helvoirtseweg 146!
In ditzelfde dossier staat ook nog eens onder ‘familienaam’: Geeris Holding Int. b.v. opgenomen die miv 27-12-1994 ‘direkteur’ is.**Op 12 april 1995 legt Johannes Bernardus Antonius Petronella, ofwel John Groenewoud voor notaris mr. Robertus van Eerten in Vught vast dat besloten is de statuten te herzien. De vennootschap draagt de naam: Crayenstein Vastgoed B.V. [notariële acte en handelsdossier nr. 42014, dd. 19-4-1995].

De statuten maken de doelstellingen duidelijk:
a. het initiëren van activiteiten ihkv projectontwikkeling
b. deelname in, financieel belang nemen bij, directie voeren over, administratie voeren van andere ondernemingen.
c. verstrekken c.q. aangaan van geldleningen
Van deze b.v. Crayenstein treden per 20 april 1995 als directeuren uit:
Solskin Vastgoed b.v. en de al eerder vermelde Geeris Holding International b.v..**

** Geeris
Elders in het Handelsregister komt in het dossier van de 'Beheersmaatschappij Floris' de naam Geeris nog een keer voor.

Van Groenehoeve naar Vastgoed
Naast de aanloop naar de projectontwikkelaar Crayenstein bestaat er ook nog een vastgoedgroep onder de naam Groenewoud Vastgoed Groep.
De Stationsweg, de binnenkomer van de stad, kreeg in 2004 een herinrichting met floodlights.
foto © gerard monté, 11 maart 2004.

Het dossier volgt het verloop van de firma Groenehoeve b.v. . [dossier 41528 BH no. 7167 ]
Groenehoeve is opgericht op 8 oktober 1980 met vader en zoon Groenewoud als ‘bestuurder/commissaris’, zoals die uitvoerig staan beschreven:
Wilhelmus Karel Christoffel [Bill] en Johannes Bernardus Antonius Petronella [John] Het adres van Bill luidt: Hoevensestraat 3 in Vught en John geeft als woonadres Dennelaan 7 [tegenwoordig hoek Breautélaan/Helvoirtseweg] in Vught op. [Bron: KvK dossiernr. 41528 BH 7167]De doelstellingen van Groenehoeve zijn:
het initiëren van activiteiten ihkv projectontwikkeling [project promotion], de coördinatie en begeleiding van projecten in ontwikkeling, het beheren, administreren, exploiteren, huren en verhuren, kopen en verkopen van onroerend goed, schepen en ondernemingen, alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard.
De vennootschap kan tevens deelnemen in, of het bestuur voeren over andere vennootschappen.
Per 21 oktober 1992 wordt Helvoirtseweg 146 [Solskin] als nieuw adres opgevoerd.
Op 13 november 1995 legt John Groenewoud voor notaris mr. Robertus van Eerten in Vught een nieuwe naam vast: Groenehoeve b.v. wordt Groenewoud Vastgoed Groep b.v.

Doel van de vennootschap:
-het initiëren van activiteiten ihkv projectontwikkeling
-het deelnemen in, financieel belang nemen bij, directie voeren over en administratie voeren van andere ondernemingen
-ter leen verstrekken en opnemen van gelden etc. [al dan niet onder hypothecair verband].
Deze wijziging wordt op 14 november 1995 eveneens bij de KvK vastgelegd. [dossier KvK nr. 41528 ]. eens terug.
Als bestuurders staan vermeld:
de in Maarssen woonachtige Maria Bernadette Geeris -Vehemeijer [*Eindhoven, 14-4-1954]
en Leonardus Gerarduis Maria Geeris [*Helmond, 6-12-1954 en
Hendrikus Hermanus Maria van Esdonk [*Vlijmen, 11-4-1955] .
Overigens is L. Geeris ook nog eens twee maanden direkteur van het City Theater in Venlo.
Het bedrijf valt onder Groenzicht b.v. en de beheersmaatschappij Floris.
Groenzicht
Van Groenzicht staan Bill en John Groenewoud als bestuurders vermeld, evenals Cornelis, Wilhelmus Maria Pijnenburg [*Den Bosch, 28-10-1950], intredend op 22-12-1989, uittredend op 31 -12-1996. Dit dossier is verder niet onderzocht.
Hegro
Bij Hegro Invest B.V. komt twee keer de naam Hetzenauer voor:
Franz Hetzenauer [*Swoich Oostenrijk, 2-1-1952] vanaf 1-2-1999 in functie als bestuurder.
En bij ‘GK Twee b.v.’ staat als bestuurder: Jeanine, Antonia, Maria, Hetzenauer-Cordenier [*Den Bosch, 18-9-1962 ] die vanaf 30-8-1993 enig aandeelhouder is. [ Dossier 16038742]GK Twee
Van GK Twee is Jeanine Hetzenauer-Groenewoud de enige aandeelhouder. Zij is tevens bestuurslid van Hegro.
TS-Beheer
Dat is een vennootschap genoemd naar Trudy Schulte, de vrouw van Bill. Het restaurant de 'Javaanse Jongens' hoort onder meer tot deze b.v. . Het hoekpand is indertijd aangekocht van Guus Keser.
Welia groep met Groengoed
Onder de Weliagroep ressorteren ook een hele reeks bv-tjes, zoals Groengoed, Groenbos en Edelmark Holdings. Van deze firma's staat Geoffry als enig aandeelhouder/bestuurder opgenomen. Geoffrey is vanaf 1 januari 1991 in functie als 'directeur'.
 
De tuin van Stationsweg 2-4 waar een modern kantoor is gepland. Gubbels heeft intussen al wel de aanbouw gesloopt, maar van bouwactiviteiten is nog geen sprake.
foto © paul kriele, 26 februari 2007.

Groenewoud holding
Tot de Stichting Administratiekantoor Groenewoud Holding behoren :
GK Een, Obligoed Vastgod, GK Vijf, en G-zes, Benzinepompstation Maaspoort, Bigro Beheer, Zullmat b.v. waar steeds Bill als enig aandeelhouder staat vermeld.
In dit rijtje staat ook nog eens: T.S. Beleggingsmij Vught b.v. waarvan Trudy Groenewoud korte tijd als ’enig aandeelhouder‘ staat opgenomen.
Bij Duet b.v., ook hieronder ressorterend, werd Joannes Baptista Augustinus Wijffels [*Den Bosch, 17-3-1935] twee maanden in 1994 en van november 1997 tot juni 1998 als enig aandeelhouder/bestuurder geregistreerd.In kort bestek -eveneens beperkt-is inzicht gegeven in de maatschappijen die onder het Groenwoud Imperium vallen.
Maar er zijn nog ontelbaar namen die hier niet genoemd zijn, waarnaar geen verder onderzoek is gedaan Vermoedelijk leveren zij geen nieuwe feiten op inzake bestuursposten en/of aandeelhouders.
Met: Amylin Holding en Hagewamast Beheer in Amsterdam, Berckhill in Schiedam, Greenwood, Fpip, Loven Estate [vallend onder Mulders Beheer], Bomer’s Holding, WB Products en Architron is niet eens aan het rijtje b.v.’s een einde gekomen.De Zanglijster BV
De Zanglijst BV Projectontwikkeling, adres Vughterhage 2 Vught. 
Inschrijving bij de KvK: 30 juli 1999 Oprichting Helvoirt 8 juli 1999.
Als bestuurders staan geregistreerd: Judith Cunera, Johanna Francine Maria van Amelsfoort-Nagtzaam [*Vlijmen, 28 oktober 1963] 
woonachtig Rijksweg 16 Helvoirt. Vanaf september 2000 in functie.
en Ester Maria Francine Judith Nagtzaam [*Vlijmen, 2 augustus 1965]. Woonachtig Vughterhage 2 Vught.
In bezit Camping De Maasplas [Gld.gemeente Aalst].
De exploitatie is in handen van Hans van Meesen. Circa een kwart van de camping is eigendom van Coremans.
VAHO Directeur Bart van hoof
Hieronder ressorteren diverse dochters al of niet werkzaam/gevulde bv's.

In de Kerkstraat en omgeving zijn al aardig wat panden in bezit van projectontwikkelaar Groenewoud: prominent daaronder staat het postkantoor op de hoek met de Korte Putstraat en richting St Jan het Grieks restaurant Rhodos, dat bij ouderen nog bekend staat als de winkel in religieuse artikelen van Van Aken.
 
Nog meer panden van Groenewoud staan in de Korte Putstraat/ Hier in kerstsferen. zie hieronder bij Putstraat.

foto © marc venrooij, 11 decemebr 2008  gerard monté
 

4. het onroerend goedbezit
Zuid
Uit een rechtbankzaak in april 1994 aangespannen tegen krakers van Tacitusstraat 4-6 blijkt dat dit kantoorpand/muziekzaal ook tot de eigendommen van Groenewoud heeft behoord. Het complex is na de ontruiming in 1994 door Groenewoud geleverd aan PBO. Tot de bouw van de concertzaal in Eindhoven was het in gebruik bij Het Brabants Orkest.

Muntel
Jan Schöfferlaan 14 voormalig schoolgebouw Home Set, later Home Point .Het dubbele schoolgebouw had aan de ene zijde de bestemming van balletschool en aan de andere zijde kantoor van makelaar Addax.
Van Noremborghstraat 119 [hoekpand met de Van de Venstraat, voorheen banketbakker, meer recent Turkse pizzeria.
Van Noremborghstraat 98-100 voorheen de Bron/ hoek Van de Venstraat
Van deVenstraat 35 voorheen De Kaaskoning.
Opmerking: De panden die kadastraal geboekt staan op de nummers Van Noremborghstraat 123 Greenshop [growshop /hennepwinkel met vergunning voor alcoholvrij cafetaria], nummer 125 [opvangtehuis Surinamers, voorheen slager Hoedemakers] behoren naar zeggen niet tot het onroerend goedbezit van de Groenewouds.
Van Noremborghstraat 98, de voormalige groentenwinkel op de hoek met de Van de Venstraat is enige tijd in eigendom geweest van Bob Groenewoud.
 
Van Noremborghstraat/hoek Van de Venstraat
foto © paul kriele, 22 juli 2008.
Jan Schöfferlaan balletschool annex makelaardij
foto © paul kriele, 22 juli 2008.

De Vliert
diverse pandjes in buitenwijken onder meer:
Leonardus van Veghelstraat 21 /Aartshertogenlaan complex garageboxen
[sloop/bouwplan van december 2000 tbv twee woningen]

Binnenstad
De kop van 't Zand te weten het deel tussen de Havendwarsstraat, Havendijk en Buitendijk, dat gebied werd in 2005 tezamen met Cor Pijnenburg van Cornelis Huygens aangekocht.
Hinthamerstraat hoek St. Josephstraat [ december 2003 verkocht aan John van Deursen van Murphy's Properties.]
Dit pand stond vroeger bekend als Galerie St.Joseph van de familie Derks.
Hinthamerstraat 122 Restaurant El Brigantino plus appartementen.
Hinthamerstraat 176 pand 'Ín de rooije Kroon' voormalig woonhuis met koetshuis van de familie Teulings Tevens drukkerij, als voorloper van de VNU [Brabant Pers] vanaf 1914 gevestigd aan het Emmaplein, westzijde. Achterzijde, de steegjes daar waren de eerste rk.lycea gelegen.
Postelstraat 41 [bouwplan februari 2001]

Kerkstraat Groenewoudstraat [zie even verderop]

-Korte Putstraat
Korte Putstraat 4-6-8 verbouwd PTT-kantoor tot horecazaken: Yelow River/Chinees restaurant op nr. 4, Maggie Brady's Irish Pub op nr. 6 en grand café Corte op nr. 10. Het deel van de gevelrij behorend tot het perceel van het postkantoor is verbouwd naar ontwerp van architect Pruyn.
Korte Putstraat 1a-f, appartementen aan zijde Putstraat en Kerkstraat [boven voorheen de sportzaak van Buenen van Eggelen met magazijn, tegenwoordig Conquest geschenkartikelen.
Korte Putstraat 1g het 'Bosch Kwartiertje '
Korte Putstraat 3 'De Proeverij', sedert december 2000 olv Anyl Autar
Korte Putstraat 7-7a , voorheen ‘De Twee Snutters', sedert november 2000: Bruschetta
-Lange Putstraat/hoek Korte Putstraat het pand De Klosbeugel ' momenteel restaurant 'Javaanse Jongens'Schapenmarkt 35-39 notenzaak C’ést Bon nr. 35, chocolaterie Van Elderen nr.37, sedert 1999 FilmpostStationsweg 2-4 voormalige dansschool Crielaars [voorjaar 2001: verbouwing voor Staal bankiers adviescentre]

-Stationsweg 8 [voorheen Keser] Adia Keser
Stationsweg 9-13 voormalig bankgebouw ABN/Amro [voorjaar 2001:verbouwing tot Uitzendbureau. Daarboven appartementen] 
-Vismarkt [Lepelstraat] rijtje van winkelunits, gebouwd iov Ben van Gemert, maar overgegaan naar Groenewoud. Deze winkelrij bevat o.a. een restaurant, tijdschriftenzaak, antiekboetiek en verzorgingssalon.

-Vughterstraat 
Vughterstraat 3 [voorheen lingerie Anja] Edelmark Iop naam van JimiBeheer
Vughterstraat 4 
Vughterstraat 7
Vughterstraat 13-17 annex Stoofstraat 22
Vughterstraat 23, a,.b,c Hubertus Maria Groenewoud
Vughterstraat 52 Solskin Vast Goed
Vughterstraat 63 B, 65 voormalig restaurant Roxy, Marokkaans eethuis, Eethuis Ankie
Vughterstraat 67 HANDYMAN de panden 63 [voordeur] 65 en 67 worden samengetrokken met als functie: beneden restaurant [door doorbraak 65 en 67] en er boven appartementen met ingang Vughterstraat nr. 63 voor appartement op 65 en een zij-ingang in de Postelstraat.
Vughterstraat 69 op nam van Univest
Vughterstraat 97 97E, 97H
Vughterstraat 130, 134,138,140 op naam van GroenBos

Zuid-Willemsvaart 235-237 [jaren lang bestempeld als ‘de laatste rotte kies van ‘t kanaal’ bestaat uit woning annex atelierruimte gerealiseerd door aannemer Van den Bouwhuysen in oktober 1998.Onroerend goedcomplexen in

Vught/Helvoirt
-de villa Craaijenstein voorheen de villa van Ivo van Haren hoek Kennedylaan/Helvoirtseweg.[verkocht augustus 2003 aan Crescendo]
-nieuwbouw van drie appartementencomplexen achter Craaijenstein. Als nieuwe activiteit van de Groenewouds een opvallend project waar de omgeving-aanvankelijk-niet zo blij mee was..
-verderop op de Helvoirtseweg de villa Solskin, voormalig eigendom van de familie Van Hoof-Pastoor, later Putters en weer later Van Gaalen van Chalet Royal. De villa dateert van vooraan 1900 en is gebouwd door architect Hurkens. Solskin was aanvankelijk een optrekje, aldus een oud-bewoonster. Mijn ouders gebruikten de villa als zomerverblijf. Het bevatte in die eerste decennia van de twintigste eeuw nog wel een serre die later naar achteren is verplaatst. De uitbreiding met twee vleugels door architect Evers dateert van 1939.
Aan de achterzijde woont John Groenewoud
-de ernaast gelegen villa ' Zonne Hoeve', gebouwd door de familie Putters tbv dochter die trouwde met van de Vaart
Groenewoud wil de twee percelen opdelen in drie en tussen beide oorspronkelijke villa' s een nieuwe villa laten bouwen. De aanvraag is recent- begin mei 2002- ingediend.
-de villa op de zuid-oost hoek van het kruispunt rijksweg Tilburg onder Helvoirt [Molenweg/Helvoirtseweg ]. bewoond door Jimmy Groenewoud.

En enkele tot kantoor omgebouwde villa’s langs de Helvoirtseweg
Recent is een plan ingediend voor sloop van de villa Solskin. Groenewoud wil er een appartementencomplex neerzetten, zoals dat ook gebeurde achter Crayenstein.Perceel langszij spoorlijn Den Bosch /Tilburg/Eindhoven aan de Frisolaan
voormalige perceel van Tuincentrum Margriet [Brekelmans familie].

de Kerkstraat Groenewoudstraat  25 april 2002.
De Kerkstraat wordt omgedoopt tot Groenewoudstraat. Dat klinkt als een 1 aprilgrap, maar de werkelijkheid komt aardig in de buurt.
Van de circa 55 percelen in de Kerstraat zijn 21 in particulier eigendom en 35 behorend tot een belegger zoals Vendex, VSB-Vast Goed, AMEV en de Vughtse projectontwikkelaars Groenewoud.

Zuidzijde oneven nummers:
Lucardi [Vendex]**, IJssalon van de familie Vogel eigen bezit, het leerwinkeltje voorheen horend bij Bouman van Bergen, maar verkocht aan een belegger, panden van Bouman van Bergen verkocht aan diezelfde belegger, Bruna en damesmodezaak voorheen Mosmans voormalig bezit van Hein den Doop aan belegger verkocht*, de kousenzaak van Blom van Marc Bongers, de panden van Adriaan Heinen: nrs 23 en 25 zijn van Joep Persoons en 27 Boekhandel Adr. Heinen waarschijnlijk ook van Persoons
Naar de volgende hoek met Krullardstraat: Brillenwinkel het Hooge Huis van Ria van Pelt/JosvdVen, schoenenzaak van Van Breugel 31 en 59 [Van Breugel], Piet Thielen van Groenewoud, Kerkstraat 35, is de voormalige juwelierszaak van Klaassen [hier zat in de jaren veertig/vijftig de chocolaterie van Kok] , Juwelier De Leeuw nu Purdey en Riverwoods beiden van Groenewoud, Lingerie van Karel vdMaat [voorheen schoenenwinkeltje van Wim Kersten] verkocht aan Marc Bongers**, Parfumerie Bruysters door Wil Schute-Bruysters verkocht aan Harry Strik en doorverkocht aan Groenewoud**, schoenenzaak van Fred de la Bretonniere: Groenewoud, café De Paris van Groenewoud, kinderkleding Boffie van reisbureau Kras, juwelier Grottendieck [voorheen Teulings] eigenaar is Grottendieck,  voormalige Massaschoen op nummer 53, van Groenewoud is gehuurd door de Amsterdamse tapijtenhandelaar Frits Jansen die in Den Bosch een zaak in oosterse tapijten gaat beginnen. 

Conquest [Groenewoud/Herzenhauer]***, damesmodezaak Bellarose v/h Ben Staring verkocht aan Groenewoud/Herzenhauer,  Kerkstraat 65 postkantoor in bezit van Groenewoud, een gesloten pand nr.71 van het bisdom, dat recent december 2005 ook is verkocht aan Groenewoud en verbouwd wordt tot appartementen,
de Metamorfoseshop van J. Komen, restaurant Da Peppone van Bas Hoedemakers, Van den Broek antiek eigen bezit, café ’ t Stiefeltje, Kerkstraat 85 is eigendom van Schreuder/Bruurmijn. Het café wordt geëxploiteerd door Frans Pols,
Grieks restaurant Rhodos van Groenewoud [vroeger was dit een winkel in religieuse artikelen van Van Aken] en op het eind Hart van Brabant van Manders.

* sluiting De Brunazaak in de Kerkstraat sluit medio april 2003 ,De andere drie Bossche Brunazaken blijven open als franchise zaak.

** nieuw: Xandres Hampton Bays zit vanaf 15 maart 2003 op het punt Kerkstraat 61 voorheen Conquest met Alessi-designartikelen.

*** mutatie: Conquest op nummer 61 is Xandres Hampton Bays, een Belgische modezaak geworden per 15 maart 2003.Kerkstraat even nummers 
Hoek Kerkstraat /Markt Schaap/Citroen van Eickholt, schoenzaak Durlinger bezit bij Hessels, de juweliers Van Buul [2x] en Hogers [Tilburg], Bart Smit AMEV, Due modezaak van Ronald Hermans van Karel van der Maat, hoekpand voormalige Fortisbank nu van VSB-Vast Goed, de twee Scapazaken zijn van Jos en Chris van de Ven, Schreuder is ook nog privébezit, caférestaurant voorheen De Dirigent van de familie van Stiphout, Broodjeszaak ' t Verschil van Peter Groenendaal van belegger Fortis, Lundia van Richard Tam-Hoedemakers, St.Jansbasiliek van Guus Olderaan, Cantina San Juan op 52-54,
Het bankgebouw op nr. 56 is van City Center Hotel, voorheen Eurohotel  [familie Van Leeuwen]  
juwelier Van Tol & Breet van postzegelhouder Wezenbeek en de bankgebouwen zijn van ABN-Vast Goed.

Groenwoud bezit in de Kerkstraat elf panden, allen gelegen aan de oneven zijde.
Mogelijk dat juist door die eigendommen en het lidmaatschap van de Vereniging van beleggers centrum ‘s-Hertogenbosch Groenewoud op enige manier ook een financiële bijdrage levert aan het historisch besef van de stad. 

Eigendommen van Geoffrey Groenewoud
Hinthamerstraat 182 De Eksters, voormalig pand van Teulings [Drukkerij]
Hinthamerstraat 82, voormalig reisbureau My Travel en voorheen Jongenreisbureau CBBS Eertijds drukkerij Maas
Korte Putstraat 24 Poco Loco en daarna Na Kantoor
Korte Putstraat  27 op hoek met Lange Putstraat 'De Klosbeugel' restaurant Tigi.
Lange Putstraat : panden  langszij Putstraat oneven nummers en parkeergarage en de panden in de Verwersstraat 62-78
Lange Putstraat  14 Antiquariaat Pagée
Havensingel 29-31 Voormalige Boortoren
Karrenstraat 18-20 cafetaria/pizzeria Ali Baba
Kerkstraat 71 tweede hands boekenzaak [voorheen vicariaat bisdom

Captains of Industrie
In 1993 vond er in Den Bosch een tennistoernooi plaats onder de naam ‘Captains of Industrie’. Daaraan namen ook de Groenwouds en hun vrienden deel . Tot de winnaars behoorden niet Bill, maar zoon John en de inmiddels overleden Rob Romein, compagnon van Franz Hetzenauer bij Tulip. Dit jaarlijks toernooi voor zakenlieden is een initiatief van stadspromotor-in-gemeentelijke-dienst, Hans van Schaik.

Bronnen: Er is vooral gebruik gemaakt van de Nieuwsbrief Bastion Oranje, krantenartikelen uit het Brabants Dagblad, bouwvergunningen, en het handelsregister van de KvK dossiernr. 16042014. © paul kriele, 27 maart 2001/mei 2002/januari 2004/augustus 2004. Correcties/aanvullingen dd. 27 maart 2001 John Groenewoud & Bart van Hoof.  

Terug naar boven