Faillissement Geoffrey Groenewoud

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-06-2013 | Gewijzigd op: 26-06-2013
Op de pagina insolventies.rechtspraken staat het faillissement van de veel besproken Geoffrey Groenewoud geafficheerd:
 - op 25 juni 2013 inzake (F.1/13/635) Geoffrey Antonius Theodora Maria GROENEWOUD, woonadr. Bremlaan 12, 5263 GT Vught, geb. 's-Hertogenbosch 17 oktober 1965. Cur: mr. F.F. Stiekema, Postbus 396, 5201 AJ 's-Hertogenbosch, tel. 073-6161100. RC: mr. L.G.J.M. van Ekert.
Nu Geoffrey's panden op de markt komen kan er eindelijk iets aan gaan gebeuren.

foto © paul kriele, 6 september 2010.

De 47-jarige Groenewoud heeft de stad in de steek gelaten door tal van panden, óf niet af te ronden in een verbouwingssituatie, óf door te verkopen vanwege problemen met de financieringen, óf ze te laten verloederen. Daarover kan via het  trefwoord 'Groenewoud' meer inzage worden verkregen. zie ook de pagina Groenewoud  [dd.23-09-2008] voor een familie-overzicht.
Maar ook staat vast dat Groenewoud te maken kreeg met de crisis.
Sint Janshof  in andere handen
Met name de reeks panden [StJanshof genaamd] in de Verwersstraat, Lange Putstraat, Parade vormen een aanhoudende puist in een verder mooie binnenstad. Helaas heeft de gemeente de middelen die zij zelf één keer inzette[binnen een jaar doorgaan met de ver-bouw] hem nietkunnen dwingen metterdaad de bouw af te ronden. 
Bezwaar was inderdaad dat Groenewoud steed  maar met onderbrekingen met die bouw bezig was of te maken had met failliete aannemers. Het gebeurde ook dat er bijv. maar één bouwvakker op de werkplaats actief was.  
Wethouder Geert Snijders hierover bevraagd, zag daar toe niet de juridische middelen die een gemeente een ondernemer zou kunnen opleggen..