Verhuizing bibliotheek naar GZG-terrein op de wip

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2014 | Gewijzigd op: 23-04-2014
De kans wordt ineens kleiner dat de Openbare Bibliotheek vanuit de Hinthamerstraat naar het oude GZG-terrein verhuist. Dat  komt doordat er in de raadsvergadering van dinsdagavond 22 april 2014 plots een weerstand met zelfs moties gepaard gaand, opdoemden tegen de plannen om bieb en stadsarchief in een nieuw te bouwen Agora* te vestigen.

Middenin de kapel en vooraan het stervormige verpleeggebouw. Daar tussen in was een transparant-overdekte-  Agora gepland.....

Hoewel een combinatie [bieb en archief] op het GZG-terrein in 2010 nog een coalitieafspraak was, trekken de fracties VVD, PvdA, CDA en Rosmalelns Belang hun keutel nu in. GZG blijft een mogelijkheid, maar ook andere locaties zijn bespreekbaar, zelfs een fusie met de Muzerije, waar tegen ook weer andere partijen bezwaar maken. 

De kosten voor de nieuwbouw en fusie bedragen 29 miljoen en daar komt jaarlijks een post van een paar ton aan exploitiatiekosten bij.
Zie ook artikel  Bibliotheek start alvast voorpost op GZG-terrein artikel  dd. 2 oktonber 2013.