In plan GZG: Van Berckelstr. voor langzaam verkeer/bruggen vervallen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2014 | Gewijzigd op: 17-06-2014
De gemeente heeft met Heijmans de invulling van het oude GZG-terrein aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn dat de Van Berckelstraat een langzaam verkeersroute wordt en dat de geplande bruggen over de Aa en het kanaal- in de toen geplande aan- en afvoerroutes komen - te vervallen.
In een verklaring zegt de gemeente dat het kosten besparend werkt en met deze meanderachtige fietsroute [van de vBerckelstraat, via de Nieuwstraat naar het GZG-terrein] ontstaat een  een betere langzaam verkeersroute naar en door het gebied.
Het BD meldt pas een maand later van dit artikel, dat ook de bouw van de grote [900 plaatsen] parkeergarage onder het GZG niet door gaat en ook de sloop van de Tolbruggarage is gecanceld. Maar even verderop in het artikel [ BD dd. 16 juni 2014] onder de kop '5 vragen over het GZG-terrein'  staat: onder punt 3  Pas in fase 2 komt de sloop van de verpleegstersflat en de sloop van de Tolbruggarage aan bod [..].

-Links: Op de maquette is duidelijk de lintbebouwing van woningen langszij het kanaal te zien. Ook de Nieuwstraat West, krijgt het accent 'Wonen plus'.
De nieuwe oversteek over het kanaal voor langzaam verkeer is hier niet zichtbaar, maar is intussen ook al komen te vervallen.
-Rechts: Mariapaviljoen, stergebouw [onderaan] en klooster [middenin] hebben voorrang en zitten - na de sloop van de verpleeggebouwen - in de eerste fase.

De sloop, zoals die onlangs werd aangekondigd, begint na de zomer. Eerst komen de grote verpleeggebouwen aan de beurt. Dat slooptraject duurt anderhalf jaar. In die tijd worden de bouwprocedures klaar gemaakt
 
De gemeente gaat dan ook uit van een gefaseerde aanpak van het oorspronkelijke masterplan  :
woningbouw aan het kanaal en in de Nieuwstraat [de westkant krijgt het etiket 'wonen plus'] .Ook vallen de invulling van het Mariapaviljoen, het stergebouw en het klooster in deze fase. De sloop van de Tolbruggarage en de verpleegstersflat komen in de tweede fase.