Start sloop GZG

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2014 | Gewijzigd op: 10-10-2014
Maandag 6 oktober 2014 is VSM sloopwerken uit Hazerswoude met de sloop van het Groot Ziekengasthuis uit de jaren 60 begonnen*. De eerste containers staan er al. Op de binnenplaats staat speciaal materieel om asbest te kunnen verwijderen.
De gebouwen die gesloopt worden zijn de beide verpleeggebouwen, de onderzoeksvleugel op de hoek bij het Kardinaal van Rossumplein en de revalidatie aan de zijde Tolbrugstraat.

Door de aankoop* van het  complex hoopt de gemeente dat het proces van bouw wordt bespoedigd, want ‘..zo kan dat gebied er niet bij blijven liggen,’ zei Snijders in een perstoelichting [op 18 december 2013] na het sluiten van een koopkontrakt tussen de gemeente met vof GZG [waarin Heijmans en de BAM].
'Als deze ingeslagen weg vlot verloopt kan in oktober 2015 het terrein weer een normaal vlak aanzien hebben,' aldus Snijders toen. Het terrein wordt [volgens contractplicht] met 10 cm hoge teelaarde afgedekt. 

Start sloop
De sloop begint officieel eind november 2014 met een speciale handeling.
 Het grote sloopafval gaat hoog over de weg naar schepen die in de Zuid-Willemsvaart afgemeerd liggen. Eind 2015 moet de sloop zjn voltooid.

   
Het oude GZG van de jaren 60.


Het onderzoeksgebouw [boven], de twee verpleeggebouwen [rechts] en de
revalidatie [r-boven] gaan tegen de grond
.

Op de rechter foto staan nog
containers voor het weghalen van asbest.foto's © paul kriele, 7 oktober 2014.
 

-*Fragment uit artikel Overeenkomst Gemeente X Heijmans/ sloop binnen 13 maanden  dd. 18 december 2013: 
In een notariële koopacte, die vanmiddag 18 december 2013 wordt gesloten, koopt de gemeente voor € 5 miljoen 5 hectare grond waarop de verpleeggebouwen, het onderzoeksblok [zijde Kardinaal van Rossumplein], revalidatie [zijde Tolbrugstraat] staan.

-GroenLinks had al in september 2012 om een snelle sloop van het GZG verzocht. Zie artikel Verzoek om sloop GZG dd.27 september 2012Terug naar boven