Symbolische start van sloop GZG

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-11-2014 Dinsdag 25 november 2014 start wethouder Geert Snijders - symbolisch, gezeten in een dragline van sloopbedrijf VSM- de sloop van het oude GZG. Daar gaan nog dit jaar [tot en met zomer 2015] het onderzoeksgebouw en de beide verpleeggebouwen inkl. de Revalidatie Tolbrug tegen de grond. De sloop gaat ongeveer een jaar duren. Het grove sloopmateriaal wordt per schip afgevoerd.

-De oude ingang kanaalzijde met de Eerste Hulppost.
-Rechts: Bezoekersingang en Revalidatie aan de zijde Tolbrugstraat. VSM heeft al asbest verwijderd.
Het terrein wordt meteen na
de sloop  met teelaarde geëgaliseerd.

foto's © paul kriele, 7 oktober 2014.

Fragment uit bericht van  7 oktober 2014 Start sloop GZG :
Door de aankoop* van het complex hoopt de gemeente dat het proces van bouw wordt bespoedigd, want ‘..zo kan dat gebied er niet bij blijven liggen,’ zei Snijders in een perstoelichting [op 18 december 2013] na het sluiten van een koopkontrakt tussen de gemeente met vof GZG [waarin Heijmans en de BAM].
'Als deze ingeslagen weg vlot verloopt kan in oktober 2015 het terrein weer een normaal vlak aanzien hebben,' aldus Snijders toen. Het terrein wordt [volgens contractplicht] met 10 cm hoge teelaarde afgedekt.