Gasthuiskwartier nieuwe naam voor oud GZG-terrein

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2015 | Gewijzigd op: 12-06-2015
Op de allereerste infoavond woensdag 20 mei 2105 in de Orangerie rond het nieuwe GZG-terrein stond er al om 18.45 een file belangstellenden buiten op de stoep van de Orangerie. Daar begon om klokslag half acht met presentatrice Cindy de Koning een 'planpresentatie' met de stedenbouwkundig ontwerper [niet de architect !] Edzo Bindels*, de projectleider van VOF GZG** Marcel Janssen, directeur Stadsontwikkeling Willem van der Made en wethouder Eric Logister.

**VOF projectontwikkeling  GZG is een samenwerking van  Heijmans en AM bv .

* zie de visie van Edzo Bindels, urban designer en directeur van ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur West 8, op het plan.

 -Rechts onder: Al om 19.45 uur stond er een file van mensen voor de Orangerie in de St.Jozefstraat . Er kwamen ruim 600 belangstellenden opdagen op de eerste planpresentatie.
-Rechts: Het panel van verantwoordelijken van dit bouwplan op het voormalige GZG-terrein. Dat plan  gaat Gasthuiskwartier heten [onder].
vlnr Directeur Stadsontwikkeling Willem van der Made, presentatrice Cindy de Koning, projectleider vof GZG Marcel Janssen, wethouder Eric Logister en stedenbouwkundig ontwerper [niet de architect] Edzo Bindels, directeur van bureau West 8.. 
   

 De 600 belangstellenden, van wie een 400 uit Den Bosch en 200 woonachtig in de binnenstad, zo bleek uit handopsteken, toonden een groot aantal belangstelling om in de nieuwe wijk Gasthuiskwartier te komen wonen. Die naam werd pas op het einde van de avond 20.45 uur onthuld. Er kwam ook een papierenkrant uit, maar belangstellenden kunnen zich beter via de site www.gasthuiskwartier.nl inschrijven. 

Planontwikkeling
De planning van dit gebied van  vijf hectare is eind 2015 sloop GZG gebouwen, najaar 2015 vaststelling plan door de gemeenteraad
Start verkoop 40 van de 120 woningen uit de eerste fase [bij kanaal] eerste kwartaal 2016, medio 2016 start bouwen.
 >>Vanaf 26 mei ligt het plan zes weken ter inzage in Stadskantoor. Op 16 juni 2015 volgt er, na de ter visie legging, nog een inloopavond in de kapel van het GZG over het plan.

De verwachting is dat in 2017 de eerste bewoners van het Gasthuiskwartier hun woning kunnen betrekken.

Elke woning heeft 1 of zelfs twee parkeerplaatsen. Nagenoeg alle woningen hebben een tuin van 8-10 m diep. De flats niet.
Er komen twee fietsrouten door het autovrije gebied: .eentje vanaf het Kardinaal van Rossumplein door de Nieuwstraat, de andere, ook vanaf het kanaal, tussen de achterzijde van de Nieuwstraat en het stervormige verpleeggebouw.
De ingang van de parkeergarage met 265 plaatsen  voor de bewoners bevindt zich in de Nieuwstraat naast de poliklinieken.Er komt ook een fietsenkelder met 1.000 plaatsen.

Het merendeel zijn koophuizen/flats een kwart bestaat uit huurwoningen*, aldus Willem van der Made.
Pas in de tweede fase wordt de Binnendieze doorgetrokken.
 
De verkaveling met de nieuwe infrastructuur van het Gasthuiskwartier.
Rechts boven deTolbrugstraat en rechts onder de Zuid-Willmsvaart.

Gestart wordt straks met de verkoop van blok C [midden onder] en blok E [onderin links naast C].
C en E  vormen samen de eerste fase 1.
De blauwe 'P' [Links boven C, in de Nieuwstraat waar, de oude poli-ingang was] laat zien waar u vanuit de parkeergarage naar boven kunt komen.

De architecten zijn [verdeeld over het gebied] :
Mulleners en Mulleners Amsterdam
Bedaux  de Brouwer 't Gooi
Hilbrink Bosch uit Den Bosch
en HP architecten Rotterdam.

De prijzen van de koopwoningen:
Huizenprijzen van  de kleinere:  € 350.000 - € 600.000,  van de grotere € 600.000 - € 800.000.
De appartementen: vanaf  € 185.000 - € 350.000, exclusief parkeerplek, inclusief badkamer. Allen  exclusief parkeerplaats. 
'Maar nog niet zeker is of bij die prijs de keuken hoort,'  zegt projectleider Marcel Janssen.
De grotere appartementen gaan €  350.000- € 600.000 kosten. Alle koopwoningen hebben een tuin. Allen exclusief parkeerplaats. Behalve woningen is er  in de Tolbrugstraat 6.000 m² aan winkels voorzien, die in een volgende fase worden gerealiseerd. Daarover is nog niet veel bekend, laat staande dat er aan ruimten al een bestemming is gegeven.

-Hierboven Voor bewoners wordt de kelder van het oude GZG de parkeergarage voor 265 plaatsen. De ingang komt aan de zijde Nieuwstraat.
-Rechts:  Marcel Janssen voor een maquettefoto van de bouwfase 1. Dit deel bevindt zich aan de kanaalzijde, waar beletagewoningen zijn voorzien.
-Rechts:  Door het autovrije gebied komen twee fietsrouten vanaf  het kanaal door de Nieuwstraat en de andere langs de achterzijde Nieuwstraat en langs het stervormige verpleeggebouw
.

foto's © paul kriele, 20 mei 2015.

*Edzo Bindels visie
Bindels gaf toe eerst niets te zien zitten om een planontwikkeling voor dit Tolbrugkwartier te maken.
Bij binnenkomst van de stad via de Tolbrugstraat stoottte hem dat idee af. Ik zag dat niet  zitten.''  
Pas nadat hij een meer grondige oriëntatie in de stad had gedaan. Ik vond er nieuwe inspiratie. Daarbij werd ik getroffen hofjes die ik ontdekte, de Binnendieze, de doorkijkjes, de gasthuispoort en oude en gevarieerde bebouwingen. Toen kwam ik tot inzicht.' 
Bindels: 'Ze hebben me wel over moeten halen om voor dit Tolbrugkwartier een plan te maken. Mijn inspiratie  vond ik dus pas na een gedegen bezoek aan de stad.
Gezamenlijk vonden wij dat we de kwaliteit van de historische stad moesten oppakken en de verschillende smaken dienden te verenigen in het plan voor het GZG-terrein.

Stedenbouwkundig ontwerper
Edzo Bindels van Bureau West 8
.

foto© paul kriele, 20 mei 2015.

Dat is wellicht ook dat Bindels in zijn ontwerp doorkijkjes bedacht, zichtassen maakte naar kapel en Sint Jan en pleintjes indeelde tussen de grote bouw blokken van fase 1. bedacht. 
Wat wethouder Logister als stadstransformatie betiteld, zegt Bindels de diversiteit van de binnenstad ook op het GZG te doen realiseren. 
De stedenbouwkundig ontwerper gaf wel toe in zijn studiefase op dit project met een dilemma te zijn komen zitten: 170 woningen, het parkeervraagstuk van de huidige tijd en de wir  war aan behoeften om bergingen..
Daardoor kozen we als oplossing een parkeergarage op de plek van de oude kelders van het GZG
statige kanaalzijde
In de bouwblokken van fase 1 onderscheidt zich de bebouwing aan de kanaalzijde van de rest. Daar zijn beletagewoningen gesitueerd. Die kant straal meer iets statigs uit. Deze huizen hebben daardoor een mooi zicht op het kanaal. Het zijn huizen met een trapje ervoor.' 
Nogmaals een impressie van het bouwplan
Fase 1 op de Noordkop van het totale project
. Rechts achterin de Zuid-Willemsvaart waar de bouwhoogte het hoogst is.

Vragenrondje

-In het vragenkwartiertje kwam het aspect duurzaamheid boven: De parkeergarage wordt duurzaam verbouwd. Over de rest van het plan was projectleider Marcel Janssen niet echt concreet noch duidelijk. ' Dat wordt energie neutraal. We richten ons naar het algemeen bouwbeleid en gaan daar zelfs iets over heen.'
-Is er gedacht aan facilitieten voor senioren  bij de bouw? .Daar was geen antwoord op, alleen dat in de planontwikkeling dat  aspect mogelijk sterker naar voren kan komen...
-De maximale hoogte bedraagt- bij acht bouwlagen [zijde kanaal] 28 meter.
-In de koopprijzen bevindt zich wel de badkamer, maar nog niet zeker is of er ook de keuken bij zit.
-Hoelang gaat dit duren, was de vraag. 'Dat is vanwege de fasegewijze[stap voor stap, aldus Janssen] aanpak en het organisch karakter van deze aanpak niet te voorspellen, 'aldus Van der Made.
-De parkeergarage is alleen voor de bewoners. De tuinen [van de koophuizen] zijn 8-10 meter diep. De flats hebben geen tuin.
-Volgt er nog een archeologisch onderzoek? Jazeker,  zei wethouder Logister. 'Daar is ruimte voor'.
-De appartementen zijn vanaf  70-160 m² en de huizen vanaf 150-250 m² in oppervlakte.
-Wanneer komen de makelaars in beeld? 'Dat kunt u volgen via de website  www.gasthuiskwartier.nl. Maw 'schrijft u in, dan blijft u op de hoogte,' aldus de presentatrice Cindy de Koning, die de avond vlotjes en ontspannen aan elkaar praatte.

Brabantse boeren op weg naar de stad..

Het publiek kwam dus in grote getale af op een bijeenkomst waarvan men wist dat die minstens twee uur zou gaan duren. Allen op drie na, hielden hun jas aan. Is dat echt Brabants, zoals vroeger de boeren met hun pet op en klompen aan naar de stad trokken..? Of kwam het doordat de Orangerie nog steeds als een kerk gezien wordt..?  

Onder die belangstellenden bevonden zich een enkele jongere van in de 20, merendeels mannen en vrouwen[ ook echtparen] van rond de 40-50 en ook een klein aantal ouderen 60 plussers.Terug naar boven