Monumentenzorg wil herstel 'Nieuwe straat' in Gasthuiskwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2015 | Gewijzigd op: 06-06-2015
De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, die veel waardering heeft voor het stedenbouwkundig ontwerp voor een deel van het Gasthuiskwartier, vindt het te wienig historiserend en bescheiden eigentijds.Het plan laat ruimte om onderdelen later te vervangen of bouwblokken nieuw of anders in te vullen. Maat en schaal zijn een verbetering t.o.v. eerdere ontwerpen. Er is een stratenplan gemaakt met bouwblokken en rooilijnen, in een gebied waar de oude rooilijnen ontbreken. In dit verband is het te betreuren dat is nagelaten om de voormalige “Hoge Nieuwstraat” of “Nieuwe Straat” een plek te geven in het nieuw stratenplan.

   Een archief-lucht-foto van De Pijp.
Vooraan het stervormige verpleeggebouw en het ketelhuis van het Groot Gasthuis.

De foto toont het kleinschalige en het historische karakter aan van de wijk. Monumentenzorg vindt dat die aspecten te weinig in de nieuwe plannen tot uiting komen.
Met name een van de oudste Bossche straten, de Hooge Nieuwstraat keert niet terug.
  

Het pleidooi licht toe dat de Hooge Nieuwstraat  één van de oudste straten was van de stad. Zij komt voor op 17e eeuwse kaarten en alles wijst erop dat de straat al vóór het einde van de 16e eeuw is aangelegd. Wij denken dat het mogelijk moet zijn om deze historische straat zonder grote ingrepen een plaats te geven in het ontwerp van dit deel van het Gasthuiskwartier.